Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Baggrunden for det moderne gennembrud:. 1780-1830 • Romantik: Dualisme/nyplatonisme – skelnen mellem himmel og jord IDEALISME • Organismetanken: bevidstheden.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Baggrunden for det moderne gennembrud:. 1780-1830 • Romantik: Dualisme/nyplatonisme – skelnen mellem himmel og jord IDEALISME • Organismetanken: bevidstheden."— Præsentationens transcript:

1 Baggrunden for det moderne gennembrud:

2 1780-1830 • Romantik: Dualisme/nyplatonisme – skelnen mellem himmel og jord IDEALISME • Organismetanken: bevidstheden om en fælles ånd (Schelling og Staffeldt) • Lad ånden/guddommeligheden gennemtrænge dig (Oehlenschläger) inspirationen giver dig adgang til det guddommelige. • Digteren er geniet – han har anelsen (H.C.A.)

3 1780-1830 • Biedermeier: En kultur hvor fokus rettes indad mod familien og afskærmer fra det uhyggelige • Sociale forhold skjules • Politiske emner berøres ikke

4 1830-1870 • Historiske forhold: • Frederik 6. dør 1839 – hjælper til friere forhold. • Christian d. 8. er dog imod en fri forfatning • Frederik d. 7. kommer på tronen i 1848 og i 1849 får vi Grundloven.

5 1830-1870 • Udvikling i industrien: • 1847: Første jernbane mellem Roskilde og København • 1851: Indførelse af frimærket • 1854: Første telegraflinje • 1857: Næringsfrihed, portene i København brydes ned, Privatbanken grundlægges • 1861: Udbredelse af jernbanenettet

6 1830-1870 • 2 nye befolkningsgrupper: • PROLETAREN – byarbejderklassen • NYRIGE – grossister og fabrikanter

7 1830-1870 • Litterært: • Romantisme: skuffelse over verden/ meningsløsheden, som kærligheden dog kan ophæve midlertidigt (Aarestrup) • HORROR VACUI: angsten for det åbne/tomheden – alt fyldes ud eller overdrives for at man ikke skal komme igennem til det egentlige

8 1830-1870 • Forfatteren bliver politisk • Aviserne bliver meningsaviser • Studenten bliver central og politiseres • Kampen om landet: slesvigske krige 1848-50 og 1864 • Kvindebilledet tiltrækker opmærksomhed: Rahbek, Gyllembourg og Fibiger (kvindelige forfattere) skriver om intimsfæren, konflikterne og EMANCIPATION (frigørelse) • Skolelærerlitteraturen for folket (via Grundtvig)

9 1870-1920 DET MODERNE GENNEMBRUD -En reaktion på fortiden -Et opgør med idealismen -Def: moderne, (fr. moderne, af lat. modernus ny, nyere, af modo nylig, af modus), hvad, der hører til den nyere tid; hvad, der hører til nutiden; nymodens; i overensstemmelse med tidens smag.

10 Det moderne gennembrud • Georg Brandes forelæsninger om det moderne gennembruds mænd 1871 • Arbejderopstand i Paris og oprettelse af en socialistisk organisation = arbejderbevægelse • Naturvidenskabelige gennembrud: opdagelse af det kvindelige æg 1828 • Kunst, kultur og bevidsthed gør op med autoriteterne

11 Det moderne gennembruds opgaver: Redegør for og forklar sammenhængen mellem perioden og begrebet: Besvarelsen skal udformes som en powerpointpræsentation • 1. Friederich Nietzche og 'Guds død' • 2. Søren Kierkegaard og Freud • 3. Karl Marx og klassekampen • 4. Darwinisme • 5. Kønsdebat/handskedebatten • 6. Litterær impressionisme • 7. Naturalisme og realisme • 8. Det folkelige gennembrud PPT´erne oploades i Lectio – under ‘2b da – historisk læsning’ og jeg sætter dem ind i vores wiki


Download ppt "Baggrunden for det moderne gennembrud:. 1780-1830 • Romantik: Dualisme/nyplatonisme – skelnen mellem himmel og jord IDEALISME • Organismetanken: bevidstheden."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google