Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dagens digt. Dette er et eksempel på en af den slags tekster denne forelæsning har navn efter.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dagens digt. Dette er et eksempel på en af den slags tekster denne forelæsning har navn efter."— Præsentationens transcript:

1 Dette er et eksempel på en af den slags tekster denne forelæsning har navn efter

2 Dagens digt

3 Inger Christensen: af Det (1969)
HANDLINGEN symmetrier 1 En ørken kan være så øde At ingen vil tro den er til De døde kan være så døde At ingen kan se de er til De ligger jo bare i sandet Og ligner almindeligt tang De ligger og venter på vandet Der sætter processen i gang

4 HANDLINGEN symmetrier
2 Det er morgen og solen står op I et ganske forrygende lys Selv en ganske almindelig krop Kan mærke hvordan den fornys Den begynder at synge om solen Det er vigtigt at solen står op Den begynder at stråle som solen Det er vigtigt at alt er en krop

5 HANDLINGEN symmetrier
3 En sten ruller ned fra bjergene Sisyfos skubber den op Sisyfos synger: En sten flyver op over bjergene

6 HANDLINGEN symmetrier
4 Der sidder en mand på en underlig sten De er underligt nok vokset sammen Han siger han tegner en kirsebærgren Der svæver et stykke fra stammen Så ser man ham tegne en kirsebærgren Den ligner en mand på en underlig sten

7 HANDLINGEN symmetrier
5 Så træder han ud af stenen Som om han var lavet af sten Så træder han ind på scenen Som om han var dybt skizofren Så danser han længe på stenen Og tramper den langsomt ihjel Så falder han om på scenen Som om han var død af sig selv

8 HANDLINGEN symmetrier
6 Så træder de ud af sproget Som om de var lavet af ord Så hvirvles de ind i sproget Som om de var lavet af jord Så svinger de frem og tilbage Imellem bevidsthed og syn Til alle er blevet så svage At livet slår ned som et lyn

9 HANDLINGEN symmetrier
7 Så er de omsider til stede Så drikker de sukker og sne Og nogen begynder at græde Og nogen begynder at le Så lægger de krop til hinanden Så prøver de hvad der kan ske Og nogen går helt fra forstanden Og nogen begynder at se

10 HANDLINGEN symmetrier
8 Et samfund kan være så stenet At alt er en eneste blok Og indbyggermassen så benet At livet er gået i chok Og hjertet er helt i skygge Og hjertet er næsten hørt op Til nogen begynder at bygge En by der er blød som en krop

11 Eksamen og paratekst

12 Om forskellen og spændingen mellem tekst- og værkbegrebet

13 Hvad forestiller billedet?

14 Værkbegrebet ”For det, der tydeligvis ikke gør noget, om det er til stede eller ej, er slet ikke en del af det hele” (Aristoteles, s. 22 i kompendiet). Et værk er en afrundet fuldkommen helhed. Det betyder at et værk lever sit eget liv, når dets skaber giver det fra sig. Det betyder at et værk er uafhængigt af sin kontekst. Værket kan ikke parafraseres. Værket er sat i rammer: Maleriet i den konkrete ramme og med skulpturen på museum, bogen i omslaget af stift pap, skuespil i teatret, musik i koncertsalen etc.

15 Det skabte værk Ofte ligger der i forestillingen om værket en antagelse om, at det er Gud, sandheden eller sproget selv, der taler gennem værket. Værkernes ophav bliver ofte set som skabere. Skaberen beskrives til tider som et geni, men andre gange eller samtidig, som blot og bart instrument for Gud, sandhed, folk, nation, kultur, sprog eller hvad har vi.

16 Værk og jura Værket er autonomt. Det skal kun adlyde de spilleregler det selv sætter. Det gælder også juridisk set: Hvis noget er kunst, så har det en særlig udstrakt ytringsfrihed jf. fx retssagerne Louis Vuitton vs. Nadia Plesner og Thomas Skade-Rasmussen Strøbech mod Gyldendal og Helge Bille Nielsen. Ophavsret Kunst, religiøse tekster, juridiske tekster og historiske steder kan alle have værkets aura.

17 Værker er ukrænkelige: Sodoma og Gomorra
Historien findes i første mosebog kap. 18 og 19 (her 19): v1 De to engle kom til Sodoma ved aftenstid. Lot sad i Sodomas byport, og da han så dem, rejste han sig og gik dem i møde, kastede sig til jorden for dem v2 og sagde: »Kom med hjem, og overnat hos jeres tjener, og få vasket støvet af jeres fødder. Så kan I gå videre i morgen tidlig.« De svarede: »Nej, vi overnatter på torvet.« v3 Men han blev ved med at nøde dem, indtil de tog hjem til ham. Han tilberedte et måltid for dem og bagte usyrede brød, og de spiste. v4 Næppe var de gået til ro, før huset blev omringet af mændene i byen, alle Sodomas mænd fra den yngste til den ældste, hver eneste én. v5 De råbte til Lot: »Hvor er de mænd, der er kommet til dig i nat? Kom ud med dem til os! Vi vil ligge med dem!« v6 Men Lot gik ud i døråbningen til dem, og da han havde lukket døren bag sig, v7 sagde han: »Nej, brødre, I må ikke handle ondt! v8 Jeg har to døtre, som ikke har ligget med nogen mand. Dem vil jeg føre ud til jer, så I kan gøre med dem, hvad I har lyst til. Men disse to mænd må I ikke gøre noget; de er gæster under mit tag.« v23 Da solen stod op over landet, og Lot var kommet til Soar, v24 lod Herren svovl og ild regne ned over Sodoma og Gomorra fra Herren i himlen. v25 Han ødelagde disse byer, ja, hele Jordandalen, alle, der boede i byerne, og alt, der voksede på markerne. Lucas van Leyden: Lot og hans døtre. 1520

18 Tekst ”tekst” kommer af det latinske ”textus”, der betyder ”vævning” og som selv kommer af verbet ”texere”, der betyder at ”væve” eller ”sammensætte”. ”tekst” har etymologisk set samme oprindelse som ”tekstil”.

19 Tekst og kontekst En tekst er en sammensætning af tegn efter en given kode. En tekst står i forhold til en kontekst. En kontekst er de omgivelser, der er relevante for forståelsen af en tekst, og som også kan ses som tekst.

20 Tekster er åbne – Seinfeld og ”There must have been a second...”
Tekster står i forhold til andre tekster bl.a. gennem intertekstualitet: Som fx parodi, prædiken, forelæsning, videnskabelige tekster og universitetsopgaver: ”(tekstforfatter udgivelsesår: side)”.

21 Værk versus tekst Værket er lukket. Værket er autonomt.
Værket sætter sine egne regler. Værkets autonomi sikrer dets kritiske evne. Værkets autonomi står i vejen for dets gennemslagskraft. Teksten er åben. Teksten er afhængig af andre tekster. Teksten er afhængig af konteksten. Teksten kritiske evne er begrænset af dens afhængighed af konteksten. Tekstens placering i verden giver teksten gennemslagskraft.

22 Værk eller tekst? I 2005 udkom Jørgen Leths bog Det uperfekte menneske. Den har ingen genreangivelse, men undertitlen ”scener fra mit liv”. På side 308 står der: ”Jeg tager kokkens datter, når jeg vil. Det er min ret”. Det blev startskuddet til en hel sædelighedsfejde. 1. Leth blev anklaget for at være at være en gammel gris, der udnyttede unge fattige kvinder som en anden koloniherre. 2. De, der tog Leth i forsvar, sagde, at bogen var kunst og / eller at den omdiskuterede scene var fantasi. De første læste bogen mere som tekst, de sidste mere som værk.

23 Paratekster

24 Paratekst Paratekster bliver også kaldt tærskeltekster.
Paratekster er de tekster, der omgiver en tekst (også kaldet hypoteksten). Paratekster er de tekster, der styrer læseren ind i teksten, og dermed også styrer læserens læsning. Når man taler om paratekster, skelner man til tider mellem tekster, der konkret står hypoteksten nær, og tekster, der er placeret forskudt fra hypoteksten. De første kalder man peritekster og de sidste epitekster. I princippet kan enhver kontekst tjene som paratekst.

25 Eksempler på almindelige paratekster
”Based on a true story”. ”... som fortalt til...”. ”Enhver lighed med virkelige personer eller begivenheder er utilsigtet men uundgåelig”. ”Roman” ”Til Margrethe uden hvem hurtigere” ”Når mænd skriver om kvinder er det som at høre de blinde snakke om farverne” ”Reklamer” ”... to be continued”

26 Peritekster Peritekster står i umiddelbar nærhed af hypoteksten.
Det kan være f.eks.: - Forfatternavn - Genreangivelse - Forlag - Kolofon (formelle oplysninger om bogens tilblivelse) - Bagsidetekst - Fremhævede tekstcitater - Faktaboksen

27 Epitekst Epitekster står i relation til hypoteksten, men findes ikke i dens umiddelbare nærhed. Det kan være f.eks.: - Anmeldelser - Pressemeddelelser - Foromtaler - Forfatterinterviews - ”Hvis I vil have anskueliggjort forskellen på fabula og sjuzet, så skal I se The Usual Suspects. Ikke kun derfor - det er altså også bare en rigtig god film.” Hvad med et program ved fodboldkampe eller i teatret?

28 Digitaliseringen har gjort paratekstbegrebet meget aktuelt.
Parateksten vinder frem, fordi digitaliseringen betyder, at lyd, billede og skrift i dag kan bruge den samme digitale kode (” ”).

29 Web 2.0 Internettet var til at begynde med en udgivelsesplatform, hvor statiske og færdiglavede tekster blev gjort tilgængelige. Med Web 2.0 blev internettet interaktivt og levende. Parateksten stortrives på Internettet: Youtube: "The way you look tonight" BIC for her på Amazon Familiebilleder er ikke hvad de har været Tekster der pludselig bliver til paratekster

30 Tekster og samfundssfære

31 Værk, tekst og offentlighed
Værkbegrebet passer godt ind i Habermas' berømte offentlighedsmodel. Med tekstbegrebet og digitaliseringen som fælles kode kommer det traditionelle skel mellem samfundet og statens sfære i krise. Men hvilken krise?

32 On-Stage og back-stage – det private i det offentlige rum
Casper Christensen i TDC reklame: Hvilke andre tekster leger reklamen med? Giver forskellene mellem on-stage og back-stage, privat og offentlig mere eller mindre mening i en tid med sådanne reklamer?

33 SCUM-Manifest SCUM-Manifest er et litterært værk, der ved hjælp af ironi omskriver både kvinde- og mandekønnet med sit budskab om, at kvinder skal afskaffe mænd. Valerie Solanas var en begavet, humoristisk kunstner, der kæmpede med manglen på anerkendelse.

34 SCUM-manifest SCUM-manifest er en radikal feministisk tekst, hvis mål er at mobilisere kvinder til en terrorbevægelse rettet mod pengesystemet og mænd generelt. Valerie Solanas var en psykisk syg, stofmisbrugende prostitueret, der, ødelagt af overgreb i barndommen, fik sine 15 minutters berømmelse, da hun skød og sårede kunstneren Andy Warhol.

35 Begge parateksterne til SCUM
… kan begge siges at være korrekte. Men man vil forstå manifestet helt forskelligt, alt efter hvilken introduktion man får til teksten.


Download ppt "Dagens digt. Dette er et eksempel på en af den slags tekster denne forelæsning har navn efter."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google