Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

TRUNKERING ligestilling* finder både: ligestilling, ligestillingspolitik, ligestillingskamp mv. parti* finder både: partier, partipolitik, partipolitisk,

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "TRUNKERING ligestilling* finder både: ligestilling, ligestillingspolitik, ligestillingskamp mv. parti* finder både: partier, partipolitik, partipolitisk,"— Præsentationens transcript:

1 TRUNKERING ligestilling* finder både: ligestilling, ligestillingspolitik, ligestillingskamp mv. parti* finder både: partier, partipolitik, partipolitisk, partisystem mv. Der skal i nogle databaser bruges ? i stedet for *

2 behavi#r finder både : behavior (am,) og behaviour (eng.) wom!n finder både: woman og women Der findes ofte mere avancerede trunkeringsmuligheder f.eks. disse i Auboline : Men de kan være forskellige fra base til base, så man må tjekke via HELP eller SEARCH TIPS el. lign.

3 og Med Eller udvider vi til foreningsmængden. Med OG indsnævrer vi til fællesmængden Eller Fagbevægelse* ELLER fagforening* Fagbevægelse* OG kvinde* ELLER bruges altså til at udvide, idet man tager højde for flere forskellige termer som kan dække samme emne. OG bruges til at indsnævre, idet der kræves samtidig tilstedeværelse af termer som tilsammen specificerer emnet.

4 På mange søgeskærme er der plads til at lave både OG og ELLER kombinationer i EN søgning.) Fagbevægelse* ELLER Fagforening* ELLER arbejderbevægelse* OG kvinde* ELLER ligestilling*

5 KOMMANDOSØGNING ( f.eks. i Bibliotek.dk ) I mange databaser kan man anvende KOMMANDOSØGNING. Der vil man afgrænse de enkelte aspekter (de ord som skal kombineres med ELLER i paranteser. Indholdet i hver parentes behandles som en separat søgning, hvorefter disse kombineres: (Business* eller Management* eller Public administration*) OG (information system* eller knowledge sharing* )

6 Policy net* OR lobby* OR corporati* AND EU parlament* OR European parlament* Udvidelse: (enten) eller Indsnævring: (både-)og

7 Kombinationsakse: OG Substitutionsakse: ELLER

8 2 separate søgninger på 2 aspekter Fagbevægelse* ELLER Fagforening* ELLER Arbejderbevægelse* Kvinde* ELLER Ligestilling* Søgning 1Søgning 2 Under hver aspekt søges på alternative termer som udtrykker samme aspekt. Dvs. de kan erstatte hinanden. Søgemæssigt fungerer de så at sige som SYNOMYMER. Det er altså et ”enten ELLER” forhold. Eksempel på søgestrategi:

9 (både-) OG Søgning 3: Indsnævring ved genbrug og kombination i søgehistorie Søgning 3: Fagbevægelse* Eller Fagforening* Eller Arbejderbevægelse* Kvinde* Eller Ligestilling* Emnet specificeres og indsnævres ved kombination af forskellige aspekter som indgår i det konkrete problemfelt. Her er der tale om et ”både OG” forhold Søgning 2:Søgning 1:

10 Søgning 4: Indsnævring ved yderligere aspekt og Danmark Søgning 4:

11 Søgning 1 Fagbevægelse* ELLER Fagforening* ELLER Arbejderbevægelse* Søgning 2 ligestilling* ELLER kvinde* ELLER kønsarbejdsdeling* Søgning 3 søgning 1 OG søgning 2 Søgning 4: søgning 3 OG dan* Oversigt over søgestrategi Først laves søgning 1 og søgning 2 som 2 separate søgninger. Derefter laves søgning 3 som genbrug og kombination af disse. Søgning genbruges igen i søgning 4 med en yderligere indsnævring. Der kan fortsættes med yderligere indsnævringer.

12 På mange søgeskærme er der plads til at lave både OG og ELLER kombinationer i EN søgning.) Det bedste eksempel er CSA (f.eks. Worldwide Political Science Abstracts eller Sociological Abstracts *Fagbevægelse* ELLER fagforening* ELLER arbejderbevægelse OG Kvinde* ELLER ligestilling* ELLER kønsarbejdsdeling*

13 OPERATOREN: ” NOT ” Korstog* or crusade* NOT Baltic* or northern* Søgekombinationen: ( korstog* or crusade* ) NOT (baltic* or northern*) afgrænser til den gule mængde. I en lidt for stor søgning kan man altså også afgrænse ved at frasortere materiale, hvis man kan identificere en samlet mængde, som man ved er irrelevant. Crusade* Or korstog* Balti* OR northern*

14 Nærhedsoperatorer / Proximity operators Spain* n(6) inquisition* finder også “Spain during the inquisition” og “Inquistion and colonial policy of spain” (ordenes rækkefølge er ligegyldig) Spain* W(6) inquisition Finder kun den første af disse (rækkefølgen er ikke ligegyldig )

15 KOMMANDOSØGNING ( f.eks. i Bibliotek.dk ) I mange databaser kan man anvende KOMMANDOSØGNING. Der vil man afgrænse de enkelte aspekter (de ord som skal kombineres med ELLER) i paranteser. Indholdet i hver parentes behandles som en separat søgning, hvorefter disse kombineres: (Fagbevægelse* ELLER fagforening*) OG (ligestilling* ELLER ligeløn* ) Desuden kan man i kommandosøgning manuelt indføje FELTKODER: AU= Knudsen OG TI= arbejdskonflikterne* Men man må først undersøge, hvilke feltkoder som den anvendte database benytter.

16 Yderlige begrænsninger -forskellige muligheder i forskellige baser udgivelsesår sprog materialetype (f.eks. bøger, artikler) tilgængelighed emnegrupper (subject index og lign.) bestemte tidsskrifter søgefelter (f.eks. forfatter=, titel=, emne=, abstract=)

17 Husk at det meget ofte vil være nødvendigt at søge på både DANSKE og ENGELSKE emneord. Med andre ord: Hvis ikke det var et rent dansk emne, burde I også søge på f.eks: Trade Union*Wom!n* Gender*

18 Husk: UDVIDELSE (ELLER) Få fanget alle relevante termer som dækker det samme aspekt (ord som kan erstatte hinanden indbyrdes) INDSNÆVRING (OG): Få indsnævret ved at kombinere ovenstående med termer som dækker andre aspekter og som derfor specificerer søgningen. AFGRÆNSNING : Afhængig af basen er der som regel flere afgræsningsmuligheder: søgefelter (fx forfatter, titel mv. ) udgivelsesperiode, materialetype, sprog, bestemte tidsskrifter, emnegrupper SØGEHISTORIE (Kombinere søgesæt): Ofte nødvendigt at lave separate søgninger for hvert aspekt af et emne, fordi hvert aspekt kan dækkes af flere termer. Efterfølgende kan disse udvidende søgninger via søgehistorie indsnævret, idet de indbyrdes kombineres med OG.

19 Fagbiblio- Dansk Svenske og norske Internationale grafiske baser artikelbase artikelbaser artikelbaser F.eks. International Integreret i Libris, Norart Ingenta, DADS mv. Medieval Bibliography Bibliotek.dk Biblioteksdatabaser fx Auboline (alle tidsskrifter) eller Bibliotek.dk (søg på tidsskrifter) Div. Fuldtekstdatabaser / bibliotekernes papirtidsskrifter Søgning efter artikler (eksempler): Lokalisering af publikation: …og videresøgning: Fremskaffelse: Ofte vil der dog i artikelbaserne være direkte links til fuldtekstudgaver

20 Fagbibliografier eller artikelbaser: hvor der kan søges på artikelniveau Dansk historisk Bibliografi International Medieval Biblio. eller Historical Abstracts Dansk Artikelbase i Bibliotek.dk (nationalbibliografisk del ) Biblioteksdatabase: (lokalisering og videresøgning. Her søges kun efter publikationer (tidsskrifter, årbøger, antologier), men bibliotek.dk har dobbeltrolle) Biblioteker eller fuldtekstbaser: AubolineBibliotek.dk Bibliotekernes fysiske beholdninger Fuldtekst databaser f.eks. JSTOR, DADS, Scopus, Ebsco ……

21 Fundet i International Medieval Bibliography: Titel: Karmeliterklostret i Ny Varberg Forf: Margit Forsström i : Varbergs Museum Årsbok vol. 24 år 1973 s. 96-126 Søg efter PUBLIKATION: Varbergs Museum Årsbok Kan findes både i Auboline og i bibliotek.dk (Så skal man lige tjekke om også den ønskede årgang og evt. nummer haves ) - da ovenstående er en årbog er der ikke flere numre pr. årgang) Søgning: En artikel findes. Når der ikke er link til fuldtekst noteres hvilken publikation artiklen er i (som regel titel, årgang, vol. og nummer) Lokalisering: Der søges i en biblioteksdatabase efter den publikation artiklen er i: Eksempel:

22 R2 R5 A1 C1CC R3 R4 R1 Referencer som ikke er i databasen Vores oprindelige artikel Referencer til artikler som er i databasen Rel artikel C2 R= referencer C= citerende artikler CC=artikler som igen citerer en citerende artikel REL= relateret artikel: pga. fælles overlappende referencer til R2 og R4 CITATIONSSØGNING CC Artikler som citerer A1


Download ppt "TRUNKERING ligestilling* finder både: ligestilling, ligestillingspolitik, ligestillingskamp mv. parti* finder både: partier, partipolitik, partipolitisk,"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google