Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Medier og Kommunikation, F2005

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Medier og Kommunikation, F2005"— Præsentationens transcript:

1 Medier og Kommunikation, F2005
Semiotik Medier og Kommunikation, F2005 Sara Mosberg Iversen, MA

2 Hvorfor semiotik? Gør os bevidste om, at betydningen af et tegn ikke er naturlig, men defineret af kulturelle koder og betydningssystemer. Kontekst ! Konstruktion ! Strukturer ! Sara Mosberg Iversen, MA

3 Kontekst, konstekst, kontekst …
Emmys store dag Ensomhed blandt ældre stigende Flere dage med forsinkelser venter efter to DSB-uheld Sara Mosberg Iversen, MA

4 Tegnet a la Saussure I Signifier/signifant = udtryk Tegn = helheden {
Signified/signifié = koncept Tegn = helheden { Sara Mosberg Iversen, MA

5 Tegnet a la Saussure II ko Tegn = helheden { Sara Mosberg Iversen, MA

6 Tegnet a la Saussure II Tegnets betydning er arbitrær og defineret af dets relation til de andre tegn i det pågældende tegnsystem. Tegnet defineres negativt i forhold til de andre tegn i systemet, ud fra hvad det ikke er. Sara Mosberg Iversen, MA

7 Tegnet a la Peirce I Det der står i stedet for noget andet
Objekt Interpretant Det mentale billede/betydningen Fænomen/ting i virkeligheden Sara Mosberg Iversen, MA

8 Tegnet a la Peirce II ko Tegn
Men husk at de to billeder også er tegn. Vi kan bare ikke hente koen ind her eller det mentale billede. Sara Mosberg Iversen, MA

9 Tegnet a la Peirce III Tre forskellige tegntyper:
Ikon: et tegn der har en vis lighed med det objekt, der står for – fx et foto eller en figurativ tegning. Index: et tegn der er direkte forbundet med objektet, fx spor i sandet, som tegn for at nogen har gået der. Symbol: et tegn hvis relation til objektet hviler på konventioner, fx at et rødt kors betyder sygehus. Sara Mosberg Iversen, MA

10 En sammentænkning af Pierce og Saussure
Tegn Objekt Interpretant Saussures signifier/signifant Saussures signified/signifié Saussures interesserer sig ikke synderligt for ”virkeligheden” Sara Mosberg Iversen, MA

11 Et komplekst tegn … Et tegn sammensat af flere tegn.
Ikon: foto ”der ligner” Indeks: Pia og drengene står for Dansk Folkeparti Symbol: bogstaver; deres betydning er arbitrær og vedtaget ved konvention. Betegnelsen ”Dansk Folkeparti” står som symbol for en bestemt holdning til tilværelsen. Sara Mosberg Iversen, MA

12 Flere begreber Paradigme: ordklasser Syntagme: ”frisk pust …”
Denotation: det vi umiddelbart ser på plakaten Konnotation: de medbetydninger vi tolker af plakaten på baggrund af de koder, vi kender. En semiotisk tolkning af valg- plakaten kunne fx interessere sig for, hvilke koder plakaten spiller på, og hvordan man kunne lave forskellige læsninger af den. Sara Mosberg Iversen, MA

13 Hall om semiotik: ”At either end of the communication chain the use of the semiotic paradigm promises to dispel the lingering behavourism which has dogged mass-media research for so long, espeically in its appraoch to content. Though we know the television programme is not a behavioural input, like a tap on the knee cap, it seems to have been almost impossible for traditional researchers to conceptualize the communicative process without lapsing into one or the other variant of low-flying behaviourism.” Sara Mosberg Iversen, MA

14 Encoding/decoding Hall er interesseret i, hvad der sker med teksten, når den sendes gennem mediernes produktionssystem. Fordi han er interesseret i magtstrukturer, mener han, at det er vigtigt at forholde sig til hele produktionsprocessen, ikke bare til brugerens reception. Cirkulation Encoding Decoding Produktion Konsumption Reproduktion Sara Mosberg Iversen, MA

15 Denotation og konnotation
Hall mener, at forskellen mellem denotation og konnotation kun er rent analytisk. Vi forholder os stort set altid til tegn, fordi vores erfaringer medieres gennem sproget og andre kulturelle koder, der angiver deres betydning. Hall pointe er, at også det denotative niveau er påvirket af ideologi, men her er betydningen bare så fastlåst, at vi opfatter det som naturligt. Sara Mosberg Iversen, MA

16 Forskellige læsninger
”Misforståelser” af en tekst er ofte udtryk for alternative læsninger. Læsninger: den foretrukne, den negotierede, den direkte oppositionelle. Et oplagt eksempel: Er Socialdemokratiets manglende gennem- slagskraft de højreorienterede efterligneres skyld, eller er det et udtryk for, at vælgerne ikke læser ”teksten” indenfor den dominerende kode? Sara Mosberg Iversen, MA

17 Læs mere Semiotics for beginners:
Barthes, Roland (1996): Mytologier, København, Gyldendal Peter Bøgh Andersen har udarbejdet en computersemiotik. Inge Lytje trækker ligeledes på en semiotisk tankegang i til- gang til computeren. Sara Mosberg Iversen, MA


Download ppt "Medier og Kommunikation, F2005"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google