Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

7.3 Afslutning af momsregnskabet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "7.3 Afslutning af momsregnskabet"— Præsentationens transcript:

1 7.3 Afslutning af momsregnskabet
Klik nederst til højre på ikonet for visning i ”Fuld skærm”. Klik med musen i dit eget tempo for at se præsentationen. Vil du springe til et bestemt afsnit eller dias? Klik på menuerne Outlines eller Thumbnails.

2 7.3 Afslutning af momsregnskabet
Indholdsfortegnelse Afslutning af momsafregning Betaling af momsgæld Penge til gode i moms Tidsfrister for momsregnskabet Afslutning og links

3 7.3. Afslutning af momsregnskabet
Ved slutningen af en momsperiode, skal Fashion SHOE opgøre sit mellemværende med SKAT. 14261: Købsmoms Debet Kredit ( ) Saldoen på konto 14261: Købsmoms viser et tilgodehavende hos SKAT på kr 3

4 7.3. Afslutning af momsregnskabet
Ved slutningen af en momsperiode, skal Fashion SHOE opgøre sit mellemværende med SKAT. 14261: Købsmoms Debet Kredit 14262: Salgsmoms Debet Kredit ( ) ( ) Saldoen på konto 14262: Salgsmoms viser en gæld til SKAT på kr 4

5 7.3. Afslutning af momsregnskabet
Rikke opstiller et internt bilag, der viser de to saldi. 14260: Momsafregning Debet Kredit 14261: Købsmoms Debet Kredit 14262: Salgsmoms Debet Kredit ( ) ( ) Internt bilag, d. 30. september Beløb Købsmoms for juli kvartal kr Salgsmoms for juli kvartal kr (Til gode) (Gæld) De to saldi overføres til konto for momsafregning. 5

6 7.3. Afslutning af momsregnskabet
Hvad er der sket med de tre momskonti? 14260: Momsafregning Debet Kredit 14261: Købsmoms Debet Kredit 14262: Salgsmoms Debet Kredit ( ) ( ) Konto 14260: Momsafregning har en kreditsaldo på kr Saldoen på konto 14261: Købsmoms er nu kr. 0. (Kontoen er ’tømt’). Saldoen på konto 14262: Salgsmoms er nu kr. 0. (Kontoen er ’tømt’). 6

7 7.3. Afslutning af momsregnskabet
Konto 14260: Momsafregning er et passiv i balancen. 14260: Momsafregning Debet Kredit Saldoen er her en kreditsaldo på kr Fashion SHOE har dermed en momsgæld. Hvis kontoen har en kreditsaldo, har Fashion SHOE en momsgæld til SKAT. Hvis kontoen har en debetsaldo, har Fashion SHOE et momstilgodehavende hos SKAT. 7

8 7.3. Afslutning af momsregnskabet
Fashion SHOE har en frist til at betale momsgælden. Ved fristens udløb betaler Rikke gælden til SKAT. 14260: Momsafregning Debet Kredit 12320: Bankindestående Debet Kredit ( ) ( ) Internt bilag, d. 10. november Beløb Betaling af momsgæld for juli kvartal kr Beløbet er betalt med en bankoverførsel. 8

9 7.3. Afslutning af momsregnskabet
Måske har Fashion SHOE købt mere, end de har solgt. I så fald er købsmomsen større end salgsmomsen. 14260: Momsafregning Debet Kredit Saldoen er her en debetsaldo på kr Fashion SHOE har dermed et momstilgodehavende. Hvis konto for momsafregning har en debetsaldo, har Fashion SHOE et momstilgodehavende hos SKAT. 9

10 7.3. Afslutning af momsregnskabet
I eksemplet har Fashion SHOE krav på at få saldoen refunderet fra SKAT. 14260: Momsafregning Debet Kredit 12320: Bankindestående Debet Kredit (50.000) ( ) 50.000 50.000 Kontoudtog fra banken, d. 21. oktober Beløb Momspenge retur fra SKAT kr Beløbet er indsat i banken. 10

11 7.3. Afslutning af momsregnskabet
Tidsfrister for momsregnskabet. SKAT inddeler virksomhederne i tre grupper. Det er virksomhedens årlige omsætning, der bestemmer hvor ofte, der skal afregnes moms med SKAT. Gruppe Årlig omsætning Momsafregning Små virksomheder Under 1 mio. kr. Hvert halve år Mellemstore og nye virksomheder Mellem 1 mio. og 15 mio. kr. Hvert kvartal Store virksomheder Over 15 mio. kr. Hver måned 11

12 7.3. Afslutning af momsregnskabet
Tidsfrister for momsregnskabet. Fashion SHOE har en årlig omsætning på godt 5 mio. kr. Derfor skal butikken foretage momsafregning hvert kvartal. Gruppe Årlig omsætning Momsafregning Små virksomheder Under 1 mio. kr. Hvert halve år Mellemstore og nye virksomheder Mellem 1 mio. og 15 mio. kr. Hvert kvartal Store virksomheder Over 15 mio. kr. Hver måned 12

13 7.3. Afslutning af momsregnskabet
Tidsfrister for momsregnskabet. Virksomhederne har en frist til at indberette (angive) og betale moms til SKAT. Gruppe Moms-afregning Angivelses- & betalingsfrist Små virksomheder Hvert halve år 1. marts & 1. september Mellemstore og nye virksomheder Hvert kvartal 1 måned og 10 dage efter kvartalets udløb Store virksomheder Hver måned 25 dage efter månedens udløb 13

14 7.3. Afslutning af momsregnskabet
Momsangivelser skal indberettes elektronisk. Fashion SHOE skal indberette moms på skat.dk. På SKATs hjemmeside kan du fx også finde: Emne Vejledning til den elektroniske indberetning Demo-version af elektronisk indberetning (kører automatisk) Tidsfrister for momsangivelse, indberetning og betaling Svar på ofte stillede spørgsmål (FAQ) 14

15 7.3 Afslutning af momsregnskabet
Video: Hvordan afsluttes momsregnskabet? Skal momsen indberettes elektronisk? Hvor ofte skal momsen indberettes? Betyder momsgæld en usund virksomhed? Quiz: Revisorquiz om momsafslutning Repetitionsopgave: Kap. 7 Quiz: Revisorquiz om momsregnskabet Quiz: GrünBAG og momsregnskabet


Download ppt "7.3 Afslutning af momsregnskabet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google