Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

IDAG 22.02.2008 Pathos: Storytelling. PROGRAM Company storytelling&Christensen/grp4 Interaktiv storytelling/Lisbeth Grafisk storytelling/Natascha Kort.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "IDAG 22.02.2008 Pathos: Storytelling. PROGRAM Company storytelling&Christensen/grp4 Interaktiv storytelling/Lisbeth Grafisk storytelling/Natascha Kort."— Præsentationens transcript:

1 IDAG 22.02.2008 Pathos: Storytelling

2 PROGRAM Company storytelling&Christensen/grp4 Interaktiv storytelling/Lisbeth Grafisk storytelling/Natascha Kort frokostpause Intro til ”MyStory” opgaven/Natascha Arbejde på egen hånd

3 PERSPEKTIVER PÅ FORTÆLLINGEN fortælling som kommunikativ genre/retorisk virkemiddel (pathosappel, forførelse) fortælling anskuet strategisk (indhold: image& identitetsskabende, Christensen) fortælling anskuet operationelt – strukturering af indhold (berettermodel, aktantmodel mv, -Fog et al) – strukturering af form (interaktive fortællinger, -Ryan)

4 STRATEGISK KOMMUNIKATION & FORTÆLLING VISION kommunikationspolitik, overordnet imageønske, ”overbevisningsønske”, mål hvad er den centrale fortælling (herunder også ”mig som brand”) TAKTISK NIVEAU (PLANLÆGNING AF PRODUKTIONSPROCES) OPERATIONELT NIVEAU generelle procedurer/tiltag for at nå målet hvad skal vi fortælle hvor? hvordan udnytte multimodalitet, interaktivitet, deltagelse osv? design, formgivning og udvikling af fortællingen Model inspireret af Helle Petersen: Strategisk Kommunikation, 2003

5 FORTÆLLING SOM ”ARGUMENT” Fog et al: ”…kaldes dette budskab for historiens præmis. Præmissen er en ideologisk eller moralsk påstand som gennem historien søges fremsat som en kendsgerning.….Historien fungerer som en slags bevisførelse for præmissen – det centrale budskab” (s. 32) ”Præmis” her ~ (implicit) påstand (argumodel) Historien selv som en slags ”belæg” (demonstration, simulation, appropriation)

6 OPERATIONELLE UDFORDRINGER (RYAN) narrativitet: kontrollere og fremkalde bestemte følelser hos brugeren gennem ”immersion” dramaet: den uafvendelige skæbne (helten må dø) interaktivitet: kognitiv distance krævet for at navigere gnm fortælling (+Tosca) forventning om brugerkontrol (jeg kan redde helten)

7 story og discourse/events og global historie I narrativ teori: vigtigt skel mellem fortælletid og fortalt tid Fortælletid (FT) = den rækkefølge, begivenheder fortælles i (discourse) Fortalt tid (FTT) = den kronologiske og kausalt betingede begivenhedsfølge, læseren konstruerer efter efter endt læsning (story) 1950----------------19961999 20001998 FT 19502000 FFT interaktiv fortælling: stadig ønske om at etablere FFT, men man når måske ikke at få al den viden der kræves – ”besøge” alle ”punkter” i FT

8 OPERATIONELLE UDFORDRINGER (RYAN) man vil aldrig opnå samme effekt af fortællinger i interaktive medier som i Hollywoodfilmen?! 1. alternativ: stærk styret fortælling/begrænset valgfrihed (få det til at ligne valgfrihed) 2. alternativ: fokus på lokale oplevelser/små fortællinger fremfor global overordnet fortælling (”spilsatisfaction”) 3. alternativ: konceptuel indgangsvinkel (fokus på form) 4. ”alternativ” (LK): traditionelle fortællinger med social interaktion tilknyttet (medfortællen, kommentarer)

9 DEN STYREDE LØSNING primitiv nøglehulsmodel konfliktoptrapning klimaks anslag + berettermodellen

10 BLACKOUT Michael Valeur: Hvad er en god interaktiv fortælling? http://design.emu.dk/artikler/9900-ifortal.html Deadline Games, ca 1999

11 ”Påstand”: det kan altid betale sig at tale med en investeringsrådgiver fra Realkredit Danmark Belæg (konsekvens): hvis du følger hans råd ender du med en ”happy end” (cf historien) Hjemmel: valg af lån har altid stor betydning for ens økonomiske frihed ANDERS&HENRIETTE: KLASSISK TRÆSTRUKTURFORTÆLLING Realkredit DK/Congin 2002

12 ONLINE CAROLINE Bewan/Wright XPT, 2000 + 2001, www.onlinecaroline.com Se også: ”How I was played by Online Caroline” af Jill Walker http://jilltxt.net/txt/onlinecaroline.htmlwww.onlinecaroline.com

13 Just what I didn't need. Simon and David at each other's throats. I suppose I should be flattered. Can't help feeling though that it's not really me they're fighting over. Simon just wants his copy... and another lay, I guess. OK, OK. So I LIED. I *did* sleep with him. I was going to tell you. Admit it, you suspected me anyway. Didn't you, Lisbeth. Telling me I should tell the truth was your way of telling me that you knew what the score was with Simon, right? And as for David... well, at the moment it feels like all he needs in his life is a guinea pig - although he was never a big fan of guinea pigs, but that's another story. You met the other woman in David's life some time back, didn't you? Poor old Georgina. You can see now why I wanted an online friendship - no complications, no *scenes*. I can talk about myself without you judging me, laughing at me, making a pass at me. Just watching. I DO wonder what you think of me. Am I silly? vain? weak? annoying? strong? funny? attractive? normal? I know you do still visit the 'What Are You Like?' section, but this system can only do so much it seems. And you never email me. [Subject]: Simon and me…and you, Lisbeth ”Påstand”: vi er et godt designbureau der kan designe specifikt til nettet som medie Belæg (konsekvens): vores historier og brug af webformatet er så overbevisende at man ikke kan skelne mlm virkelighed og fantasi Hjemmel: hvis man ikke kan skelne mlm virkelighed og fantasi, er det en god historie

14 ”TILBYGNINGEN” – PARALELLE HISTORIER Oncotype, 2006

15 Oncotypes ”berettermodel” global lokal

16 HYPERTEKSTFORTÆLLING SOM GENRE -forskydning fra kausal fortælling til fokus på ”mapping” (besøge alle steder) //arkitektonisk tænkning - finde nøglescener -afklare karakterers indbyrdes relationer -hvad er deres mentale tilstand (virkelighed, fiktion) -tematik: erindring, forholdet fortid/nutid -”udgang” fremfor slutning (bla. Raine Koskimaa 2000, Jill Walker 1998, Klastrup 1997 & 2008) se også: http://www.autofire.dk/autofire/Hovedsider/formogaestetik.html)

17 MEDFORTÆLLING Officielt website for filmen Things We Lost in the Fire, 2007

18 WEBFORMAT ”KLASSISK” FORTÆLLING http://multimedia.lp.epn.dk/static/epn/annonce/080211/ AKTANTMODEL LÆSNING: mål: at sikre retfærdighed modtager: samfundet giver: Jyllandsposten hjælper: dybdeborende journalist modstander: byggematador

19 NÆSTE GANG JONAS HEIDE SMITH OM AKADEMISK SKRIVNING LÆS LITTERATUR TIL KURSUSGANG 5 (SE KURSUSPLAN, NÆRMERE INFO FØLGER OM DALHOF/HVILSOM TEKST) GRUPPE 5 PRÆSENTERER MILLER TEKST

20 GRUPPEPRÆSENTATION identificer og præsenter tekstens hovedargument & tese hvordan underbygges dette argument? er I enige eller uenige? argumenter hvorfor - og cf. ovenstående: find og præsenter et website, der illustrerer tekstens pointe(r) eller modbeviser dem (ikke et fra teksten!) ca 15-20 min

21 Dramaturgi: Modeller for hvordan en fortælling eller historie kan afvikles på en “garanteret succesrig” måde TheThe art of dramatic composition and representation.artofdramaticcompositionand representation (hvordan man tilrettelægger en historie, der påvirker følelser og reaktioner hos tilskuer) Fortælling og dramaturgi

22 Showing vs. Telling - episk vs. dramatisk Episk: Prinsessen var meget trist. Hun græd. Den langtsomt opfattende prins kiggede bekymret på hende. Dramatisk: “Jeg er så ked af det”, siger prinsessen. Prinsen kigger længe på prinsessen. “Du græder jo”, siger prinsen med en bekymret stemme. I online fortællinger kan man se en forskydning mod det dramatiske og performative, dialogiske. Virker mest effektivt på mindst plads. TO FORTÆLLETRADITIONER


Download ppt "IDAG 22.02.2008 Pathos: Storytelling. PROGRAM Company storytelling&Christensen/grp4 Interaktiv storytelling/Lisbeth Grafisk storytelling/Natascha Kort."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google