Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Økonometri 1: Afslutningsforelæsning1 Økonometri 1 Afslutningsforelæsning 19. maj 2003.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Økonometri 1: Afslutningsforelæsning1 Økonometri 1 Afslutningsforelæsning 19. maj 2003."— Præsentationens transcript:

1 Økonometri 1: Afslutningsforelæsning1 Økonometri 1 Afslutningsforelæsning 19. maj 2003

2 Økonometri 1: Afslutningsforelæsning 2 Dagens program: Evalueringsskemaerne Afrunding og perspektivering af Økonometri 1.  Opfølgning af introduktionsforelæsningen. Wooldridge, kapitel 19: Carrying out an Empirical Project Information og spørgsmål vedr. eksamen

3 Økonometri 1: Afslutningsforelæsning 3 Evalueringer Kun 23 har udfyldt evalueringsskemaerne ud af ca. 120 tilmeldte til eksamen Resultatet kan ses på hjemmesiden Andre kommentarer ?

4 Økonometri 1: Afslutningsforelæsning 4 Målsætning for Økonometri 1 Værdsætte betydning af gode, relevante og pålidelige data. Forstå en række af de problemstillinger, der knytter sig til passivt observerede data, der ofte fremkommer som resultat af økonomiske agenters valg. Kunne implementere løsninger på disse problemstillinger indenfor en relativt simpel, men alligevel anvendelig ramme: Modeller for uafhængige data. Indse styrken af en empirisk analyse, hvor økonomisk teori, data og statistiske metoder går op i en højere enhed.

5 Økonometri 1: Afslutningsforelæsning 5 Data: Betydningen af pålidelige og relevante målinger Relevans:  Teorigrundlaget giver et sæt af ”ideelle” målinger Udeladte variabler: ”ability” (kap. 3, 9, 15) Proxy-variabler (kap. 9): IQ i stedet for ”ability”: Konsistens (?)  I praksis: Databeskrivelse og splejsning af datasæt fra forskellige kilder (u.s. 8, 12) Pålidelighed:  Målefejl i forklarende variabler (kap. 9): Problem!  Betydningen af ekstreme observationer og ikke-tilfældige stikprøver (kap. 9).  I praksis: Beskriv de vigtigste karakteristika ved datasæt (u.s. 1, 6, 13).

6 Økonometri 1: Afslutningsforelæsning 6 Passiv observation contra aktiv eksperimentering To eksempler: Høstudbytte, afkast af uddannelse Hovedproblem ved passivt observerede data: Endogenitet (korrelation mellem regressor og uobserverbare faktorer). Løsning: Instrumentvariabler (kap. 15)  Udvide datagrundlaget med kilder til exogen variation i regressorerne I praksis:  IV som løsning på målefejl: Indkomst som IV for samlet forbrug (u.s. 11) Geografi som IV for initialindkomst (u.s. 12)  IV for underliggende forårsagende variabel: ”Investeringsklima” i forhold til investeringskvote og vækstrate (u.s. 12)

7 Økonometri 1: Afslutningsforelæsning 7 Eksperiment: Udbyttet af sojabønner

8 Økonometri 1: Afslutningsforelæsning 8 Passiv observation: Afkast af uddannelse

9 Økonometri 1: Afslutningsforelæsning 9 Implementere løsninger Grundredskab: Multipel lineær regressionsmodel  Teknik om OLS-estimatoren: Mekaniske egenskaber (kapitel 3, u.s. 3, 7) Statistiske egenskaber i en konkret specificeret statistisk model (MLR.1-4,5,6) (kapitel 3,4,5, u.s. 4, 5, 8)  Check af forudsætningerne: MLR.5 (Varianshomogenitet): Whites test, B-P test, grafiske check. MLR.1 (Lineær model): Test af funktionel form, grafiske check. MLR.3 (Betinget middelværdi): Test af exogenitet.  Løsninger: WLS, FGLS ved heteroskedasticitet (Kap. 8, u.s. 9, 10) IV ved problemer med endogenitet (Kap. 15, u.s. 11, 12) Vigtigste begrænsning: Lineær i parametrene (Kap. 17, u.s. 13)

10 Økonometri 1: Afslutningsforelæsning 10 Status Styrken af den empiriske analyse:  Relevant teorigrundlag  Pålidelige data  Statistiske gyldighed af resultaterne: Konsistens! Efficiens Økonometri 1: Forståelse og de vigtigste redskaber indenfor en simpel modelramme: Modeller for uafhængige data. Økonometri 2 og fag på kandidatstudiet: Afhængige data (tidsrækker, paneldata), andre metoder (MLE, GMM, ikke-parametrisk estimation)

11 Økonometri 1: Afslutningsforelæsning 11 Empirisk Projekt Kapitel 19 i Wooldridge behandler, hvordan man udfører et empirisk projekt Oversigt over hvilke elementer et empirisk projekt indeholder Gode råd til hvordan man vælger et emne for det empiriske projekt Gode råd til hvordan man udfører de økonometriske analyser Vejledning i hvordan man skriver en rapport over et empirisk projekt Dette kapitel er relevant både i forhold til eksamen i økonometri 1 og til et BA-projekt

12 Økonometri 1: Afslutningsforelæsning 12 Emnet for det empiriske projekt Dette er relevant for et BA projekt (og ikke for eksamen) Hvordan vælger man sit emne? Emnet kan være indenfor alle grene af økonomi (så længe man kan skaffe data)  Makroøkonomi, Arbejdsmarkedsøkonomi, Sundhedsøkonomi, Udviklingsøkonomi, mikroøkonomi For et BA-projekt bør man også sørge for, at det er let at få fat i de relevante data Det er vigtigt at kunne stille et specifikt spørgsmål og få afgrænset sit emne

13 Økonometri 1: Afslutningsforelæsning 13 Litteratur gennemgang Et empirisk projekt bør indeholde en gennemgang af den mest relevante eksisterende litteratur Benyt Econ-lit til at finde relevant litteratur. (Igen er dette mest relevant for BA-projekter)

14 Økonometri 1: Afslutningsforelæsning 14 Data Valg af det rigtige datasæt  Sikre at de relevante variable er med i data  Indsamlet på en pålidelig måde Beskrivelse af data  Manglende observationer  Ekstreme værdier  Fejl i data  Hvilken type variable (kvalitative/kvantitative) Deskriptiv analyse  Gennemsnit, Varians  Min-Max  Graf af data Hvordan skal modellen estimeres?

15 Økonometri 1: Afslutningsforelæsning 15 Økonometrisk analyse Valg af økonometrisk metode  Fra dette kursus: OLS, WLS, FGLS, IV, LPM,logit, probit Undersøg om forudsætningerne for at anvende metoden er opfyldt (f.eks.Gauss- Markov antagelserne)

16 Økonometri 1: Afslutningsforelæsning 16 Økonometrisk analyse Antagelser, som man bør overveje, om er opfyldt  MLR 3 (de forklarende variable er eksogene) => IV  Funktionel form  Udeladte variable  Typen af variable (kvalitative variable kan ofte med fordel laves til dummy variable)  Typen af den afhængige variabel (bineær => LPM eller logit/probit)  Målefejl i variablene  Homoskedasticitet  Sample selektion

17 Økonometri 1: Afslutningsforelæsning 17 Økonometrisk analyse En del af forudsætningerne kan undersøges ved hjælp af forskellige tests Misspecifikationsanalyse Test for homoskedasticitet Følsomhedsanalyse (er estimationsresultaterne følsomme overfor et par ekstreme observationer)

18 Økonometri 1: Afslutningsforelæsning 18 Skrive en rapport/papir over en empirisk analyse En rapport/papir skal indeholde følgende elementer  Introduktion (motivering af projekt)  Teoretisk del (gennemgang af relevant økonomisk teori)  Den økonometriske model (gennemgang af den økonometriske metode)  Data (beskrivende afsnit om data)  Resultater (præsentation af resultater)  Konklusion

19 Økonometri 1: Afslutningsforelæsning 19 Præsentation af resultater Eksempler på hvordan man præsenterer sine empiriske resultater Beskriver den økonometriske model Deskriptiv tabel Estimationsresultater Tabel til sammenligning af estimations- resultater

20 Økonometri 1: Afslutningsforelæsning 20 Hvad bliver det næste? Spørgetime: Onsdag den 11. juni kl. 14.00. Se hjemmesiden for lokale. Eksamen: Fredag den 13. juni kl. 15.00 på hjemmesiden.


Download ppt "Økonometri 1: Afslutningsforelæsning1 Økonometri 1 Afslutningsforelæsning 19. maj 2003."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google