Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Program for introduktion af Social og Sundhedsudvalget

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Program for introduktion af Social og Sundhedsudvalget"— Præsentationens transcript:

1 Program for introduktion af Social og Sundhedsudvalget

2 Introduktion, mødeplan – temaer på tværs
Social- og Sundhedsudvalget holder møde 1. tirsdag i hver måned på forskellige lokationer og med temaer. Februar: Møde på Plejecenter Toftehaven. Overordnet introduktion til området (økonomi, rammer, råd, institutioner mv) v Inge Kristensen Marts: Møde på Herlev Hospital (uafklaret) Temaer om Det nære sundhedsvæsen, den ældre medicinske patient mv. April: Møde i Socialpsykiatrien (?) Tema: Den nære psykiatri og det højtspecialiserede område Maj: Møde på Rødbo Tema: Dagtilbud, innovation, social udsatte mv Juni: Møde Organisationen for udviklingshæmmede Tema: fx Innovation , velfærdsteknologi og IT August (ikke tema) : SundhedsHuset September: Møde på Stokholtbuen Tema: fx Medicin Oktober: Møde Hjemmeplejen Tema: fx Arbejde med utilsigtede hændelser November: Møde Maglemosen Tema: fx Reformer på social- og beskæftigelsesområdet December (ikke tema): Møde på Plejecenter xx

3 Introduktion , ”i dybden”. 3 seminarer i forbindelse med udvalgsmøder 1
Introduktion til Tema 1: Det nære sundhedsvæsen (ca 2 timer. Praksiskonsulent, repr fra Herlev Hospital samt Tina Køtter) Den ældre medicinske patient (ca 2 timer v Lars Wildt, Dora Fog + repr fra plejecenter og hjemmepleje + evt udefra) Tema 2 Den nære psykiatri ( ca 2 timer v Eva Borg, Leif Klit Andersen og evt eksterne, evt også ungeindsatsen) Det højtspecialiserede socialområde ( ca 2 timer v Eva Borg, Vivi Lauritsen, Mogens Nyrop og Marianne Sinding) Tema 3 Dagtilbud, innovation og støttet beskæftigelse ( ca 1 time v Robert Lorentzen og Bibi Lund (?)) Ulighed og socialt udsatte ( ca 1 time v Ann Dorte Ahrenskjær og Kathrine Lindbæk)

4 12-12 seminar i maj : retning for social- og sundhedsområdet
Introduktion, øvrigt 12-12 seminar i maj : retning for social- og sundhedsområdet Konferencedeltagelse for udvalget (evt fordelt på medlemmer), fx: maj : KLs sociale topmøde September 2014: KLs ældrekonference (dato ikke fastsat) Kan overvejes: Rundtur til plejecentre og institutioner kan lægges ind (fx besøg på tre plejecentre på tre timer)


Download ppt "Program for introduktion af Social og Sundhedsudvalget"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google