Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Gymnasietime Matematik.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Gymnasietime Matematik."— Præsentationens transcript:

1 Gymnasietime Matematik

2 Hvad er matematik og hvad er vigtigt?
Facit er ikke det væsentlige Men det væsentlige er: Metode og tankegang Anvendelse af matematisk notation og sprog

3 Problem Et taxaselskab tager 40 kr. i startgebyr og 10 kr. pr km
Problem Et taxaselskab tager 40 kr. i startgebyr og 10 kr. pr km. Kurt skal køre 10 km, hvad koster det? Susanne har 80 kr., hvor langt kan hun køre? Hvad vil du svare? Diskuter med sidemand

4 Grafisk løsning

5 Kurt skal køre 10 km, hvad koster det?
Ved aflæsning ses, at det koster Kurt 140 kr. at køre 10 km.

6 Susanne har 80 kr., hvor langt kan hun køre?
Ved aflæsning ses, at Susanne kan køre 4 km.

7 Beregning Vi kan opstille en regneforskrift: f(x) = 10x+40 x er antal kørte km f(x) er omkostning i kr. Kurts problem kan nu løses: 𝑓 10 =10∙10+40=140 Det koster Kurt 140 kr. at køre 10 km. 𝑓 𝑥 =𝑎𝑥+𝑏 𝑎= 𝑦 2 − 𝑦 1 𝑥 2 − 𝑥 1 𝑏= 𝑦 1 −𝑎 𝑥 1

8 Beregning af løsning på Susannes problem
Vi opstiller en ligning: 𝑓 𝑥 =80 10𝑥+40=80 10𝑥=80−40 10𝑥=40 𝑥= =4 Susanne kan køre 4 km for 80 kr.

9 Løsning af problem ved hjælp af CAS

10 Forskel på skriftlig og mundtlig matematik
Skriftlig matematik: Skal kunne forklare metode og tankegang skriftligt Udregninger og graf må laves i CAS-værktøj Mundtlig matematik: Skal kunne forklare metode og tankegang mundtligt Skal kunne løse simple beregninger og ligninger

11 Hvordan arbejder man med matematik?
Øvelse gør mester Ikke nok at sidde og se andre skrive og lave udregninger Skrive noter evt. med papir og blyant Struktur på noter God idé med studiegruppe fordi Man går ikke så nemt i stå Får talt matematik og dermed udviklet matematisk sprog

12 Hvor kan man få hjælp? Din studiegruppe Din klasse Lektiecafé
Din matematiklærer


Download ppt "Gymnasietime Matematik."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google