Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Rammeaftaler –Begrænsninger og fleksibilitet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Rammeaftaler –Begrænsninger og fleksibilitet"— Præsentationens transcript:

1 Rammeaftaler –Begrænsninger og fleksibilitet
10. September 2014 Rammeaftaler –Begrænsninger og fleksibilitet Peter Kring Udbudsjurist Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S

2 Emner Hvad ønsker brugerne? Valg af metode: Direkte tildeling eller mini-udbud? Direkte tildeling: Valg af leverandør? Direkte tildeling: ”Spring” i rammeaftalens rangorden?

3 Emner Hvad ønsker brugerne? Valg af metode: Direkte tildeling eller mini-udbud? Direkte tildeling: Valg af leverandør? Direkte tildeling: ”Spring” i rammeaftalens rangorden?

4 Hvad ønsker brugerne? Aftaler, der er lette at foretage tildelinger på
Periodekøbsaftaler – én leverandør i en længere periode Aftaler med et bredt og varieret sortiment, som dækker det behov, de offentlige ordregivere har på området

5 Emner Hvad ønsker brugerne? Valg mellem direkte tildeling og mini- udbud? Direkte tildeling: Valg af leverandør? Direkte tildeling: ”Spring” i rammeaftalens rangorden?

6 Rammeaftale med flere leverandører: Direkte tildeling eller miniudbud?
En rammeaftale med flere leverandører kan give mulighed for både direkte tildeling og mini-udbud Men – valget mellem de to metoder er ikke frit! KFST vejledende udtalelse af 4. Januar hvor Kommissionen citeres for et krav om: ”Objektive kriterier” KLFU kendelse af 10. januar 2011

7 Rammeaftale med flere leverandører: Direkte tildeling eller miniudbud?
Det nye udbudsdirektiv art. 33(4)(b): ”Valget af, hvorvidt der skal erhverves specifikke bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser ved en fornyet konkurrence eller direkte på de betingelser, der er anført i rammeaftalen, skal fastlægges efter objektive kriterier, som fastlægges i udbudsdokumenterne for rammeaftalen.” Hvad udgør et objektivt kriterium?

8 Rammeaftale med flere leverandører: Direkte tildeling eller miniudbud?
Eksempler på objektive kriterier nævnt i det nye udbudsdirektiv (betragtning 61): Kvantitet værdi Karakteristika behovet for en højere servicegrad eller et øget sikkerhedsniveau udviklingen i prisniveauerne sammenlignet med et på forhånd fastsat prisindeks

9 Rammeaftale med flere leverandører: Direkte tildeling eller miniudbud?
Hvad med følgende? Behov for særlige kontraktvilkår (f.eks. bodsbestemmelser) Et andet priskoncept Skærpede krav til et eller flere produkter omfattet af rammeaftalen Behov for en aftale af længere varighed end en fastsat standardvarighed

10 Rammeaftale med flere leverandører: Direkte tildeling eller miniudbud?
Valget mellem direkte til deling og mini-udbud kan baseres på den ordregivende myndigheds krav/behov! Er det objektivt eller subjektivt? “De ordregivende myndigheder må ikke misbruge rammeaftaler eller anvende dem på en sådan måde, at konkurrencen hindres, begrænses eller fordrejes” (art. 32, stk. 2) Saglighed! Valget mellem de to metoder må ikke træffes under påskud af krav og behov, der alene har til formål at tilgodese en bestemt leverandør

11 Emner Hvad ønsker brugerne? Valg mellem direkte tildeling og mini- udbud? Direkte tildeling: Valg af leverandør? Direkte tildeling: ”Spring” i rammeaftalens rangorden?

12 Rammeaftale med flere leverandører og direkte tildeling: Valg af leverandør?
Tildeling af kontrakter sker: “…på grundlag af de vilkår, der er fastsat i rammeaftalen, uden at der iværksættes en fornyet konkurrence.” (art. 32,stk.4) Valget mellem de enkelte levererandører er ikke explicit reguleret Valget kan foretages ved blot at overholde de traktatretlige principper

13 Rammeaftale med flere leverandører og direkte tildeling: Valg af leverandør?
NB: “De ordregivende myndigheder må ikke misbruge rammeaftaler eller anvende dem på en sådan måde, at konkurrencen hindres, begrænses eller fordrejes” (art. 32, stk. 2) Valget er ikke frit - det skal afspejle resultatet af konkurrencen! Kaskademetoden er ofte anvendt Kan der “springes” i kaskadens rangorden?

14 Emner Hvad ønsker brugerne? Valg mellem direkte tildeling og mini- udbud? Direkte tildeling: Valg af leverandør? Direkte tildeling: ”Spring” i rammeaftalens rangorden?

15 Rammeaftale med flere leverandører og direkte tildeling: ”Spring” i rammeaftalens rangorden?
“Spring” i kaskadens rangorden baseret på den ordregivende myndigheds krav/behov? Kommissionens note om rammeaftaler: “A decision as to which economic operator a specific order is to be placed with may also be made according to other criteria, provided that they are objective, transparent and non-discriminatory.”

16 Rammeaftale med flere leverandører og direkte tildeling: ”Spring” i rammeaftalens rangorden?
Husk også: Ligebehandlingsprincippet Muligheden for at misbruge og at hindre, begrænse eller fordreje konkurrencen skal imødegås (art. 32, stk. 2) Saglighed! ”Springet” må ikke skyldes krav og behov, der alene har til formål at tilgodese en bestemt leverandør

17 Rammeaftale med flere leverandører og direkte tildeling: ”Spring” i rammeaftalens rangorden?
Objektive, gennemsigtige og ikke- diskriminerende kriterier: Form: Kunden kan have saglige og objektive krav til og behov for en ønsket formgivning og/eller et designmæssigt udtryk. Farve: Kunden kan have saglige og objektive krav til og behov for et bestemt farvemæssigt udtryk. Funktion: Kunden kan have saglige og objektive krav til og behov for en bestemt funktion (funktionalitet)

18 Rammeaftale med flere leverandører og direkte tildeling: ”Spring” i rammeaftalens rangorden?
Er det muligt at foretage et “spring” ved køb af flere produkter? Ordregivers køb angår flere produkter Ordregiveren har saglige og objektive krav/behov til visse produkter – men ikke til alle Leverandør 1 på rammeaftalens rangorden kan levere visse af de produkter, der omfattes af saglige og objektive krav/behov – men ikke alle Leverandør 2 på rammeaftalens rangorden kan levere alle produkter også de der omfattes af saglige og objektive krav og behov Kan ordregiver “springe” til Leverandør 2 for det samlede køb?

19 Rammeaftale med flere leverandører og direkte tildeling: ”Spring” i rammeaftalens rangorden?
Muligheden for at misbruge og at hindre, begrænse eller fordreje konkurrencen skal imødegås (art. 32, stk. 2) Princippet om ligebehandling Kunden kan ikke foretage et ”spring” i Rammeaftalens rangorden for samtlige varer i den samtidige anskaffelse under påskud af krav til og behov for en bestemt farve, form eller funktion for én eller flere varer, hvis de skyldes ønsket om en bestemt Leverandør. Princippet om proportionalitet Et spring i Rammeaftalens rangorden skal være egnet, nødvendigt og stå i et rimeligt forhold til det mål, der søges opnået med springet. Værdibaseret vurdering: Form/farve/funktionskrav udgør mindre del af anskaffelsens samlede værdi? Udgør størstedelen af anskaffelsens samlede værdi?

20


Download ppt "Rammeaftaler –Begrænsninger og fleksibilitet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google