Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Michel Sassene, projektleder

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Michel Sassene, projektleder"— Præsentationens transcript:

1 Michel Sassene, projektleder
Fælleskommunale infrastrukturprojekter: Serviceplatformen & Støttesystemerne Fået 45 minutter til at fortælle om noget af det, KOMBIT gør på infrastrukturområdet – helt konkret to projekter SP og STS. Jeg vil betone Sp i højere grad end STS – ikke fordi STS ikke er vigtige – for det er de – men fordi de har et lidt længere perspektiv. SP skal I til at forholde jer til allerede nu. Michel Sassene, projektleder

2 Program Hvorfor fælleskommunal infrastruktur - og hvad kan man med den? Serviceplatformen – hvad, hvornår og hvordan? Hvilke data og hvad koster de? Derfor en agenda som betoner dette

3 Hvorfor overhovedet fælleskommunal infrastruktur?
Organiseret som tre projekter: Økonomi SP STS

4 Kommunernes it har i mange år været samlet et sted
Enkelt driftsetup Flerleverandørsetup DUBU FLIS KY KSD Valg Brugeradgangsstyring Systemadgangsstyring Beskedfordeler Serviceplatformen Sags/dokumentindeks Ydelsesindeks Klassifikation Organisation SAPA Kommunernes it har i mange år været samlet et sted Med kraftige regnemaskiner Ingen netværksforsinkelse mellem systemerne Lavt incitament til at optimere systemer Fremover skal Skal systemerne konkurrenceudsættes Kunne drives billigere CPR CVR BBR Indkomst

5 Modellen Fra ”tynde” fagsystemer og ”tyk” infrastruktur, hvor
Fagsystemer i høj grad arbejdede med data i sager i den underliggende infrastruktur Til ”tykke” fagsystemer med ”tynd” infrastruktur, hvor De fulde sagsoplysninger ligger i fagsystemerne Infrastrukturen understøtter de tykke fagsystemers informationsbehov fra andre fagsystemer og registre

6 Fordele Understøtter et flerleverandørmarked, da det er nemt
At anvende standardsystemer til fagsystemer For nye leverandører at benytte infrastrukturen At skifte leverandør på infrastrukturen Dermed øget konkurrence, lavere pris og bedre løsninger Nemt for nye leverandører at benytte infrastrukturen Og derfor øget konkurrence og lavere pris Nemt at skifte leverandør på infrastrukturen Da den bygges på moderne og udbredte teknologier

7 Hvad kan man med infrastrukturen?
Infrastrukturen understøtter Hurtigt overblik over sager, dokumenter og ydelser Effektiv kontrol over at kun de rigtige systemer og brugere kan tilgå de rigtige data Abonnement på relevante ændringer Central distribution af organisations- og klassifikationsdata til kommunens systemer Nem adgang til data Nemt for nye leverandører at benytte infrastrukturen Og derfor øget konkurrence og lavere pris Nemt at skifte leverandør på infrastrukturen Da den bygges på moderne og udbredte teknologier

8 Serviceplatformen – hvad, hvordan og hvornår?
Kort om hvorfor vi er her I dag Hvad vi egenligt mener med serviceplatform Status Budskab: SP sparer kommunerne penge og leverandørerne bøvl. Vi har brug for jeres opbakning!

9 Hvad kan Serviceplatformen?
Fra kaos i dag… …til fremtidens ordnede forhold Løse ”mange til mange” problematikken Mindske antallet af integrationer ved at ”være i midten” Sikre løs kobling Afskærme snitflader og fysisk placering fra anvendersystemet Flere typer integrationer til forskellige formål Replikering, viderestilling, gennemstilling, orkestrering, … Opslag, opdatering, udtræk, behandling System-System integration Ikke bruger-system integration!

10 Dataflow Bemærk: Ethvert system kan både være et anvender- og et kildesystem. Dette er ikke illustreret på ovenstående tegning

11 Det juridiske benspænd…
Kommune/UDK Serviceaftale Databehandler-aftale Leverandør af anvendersystem System-leverandør af kildesystem KOMBIT Det er vigtigt at forstå, da det kan forklare, hvorfor serviceplatformen ser ud som den gør og vi har brug for aftaler som vi har Anvendersystemer kan ikke ude videre få adgang til services – de indeholder persondata Kommunen skal instruere KOMBIT om både at hente data i et kildesystem og stille dem til rådighed for et anvendersystem i kommunen Typisk er det dog en systemleverandør, der udfører det praktiske arbejde I forhold til at få adgang til data Systemleverandør af Serviceplatformen

12 Betalingsflow Husk at opsummere: Vigtigt – Når I leverer data til serviceplatformen kan i tage jer betalt – når i henter data fra serviceplatformen er de gratis og i kan ikke fakturere kommuner for denne levering af data. Vi handler kun på vegne af kommunen Tag det gerne i dialog med jeres kunder! Det har konsekvenser (I kan ikke fakturere kommuner for levering af data som del af driftsvederlig (eller andet) – og muligheder(Ved at stille data til rådighed på serviceplatformen I kan få et større volumen og dermed omsætning på levering af data – I kan nemmere få adgang til data og dermed lave funktionalitet, mv. Der har værdi for jeres kunder)! Bemærk: Der foregår ikke betalinger fra eller til anvendersystemer. Disse varetages af kommuner.

13 Træk af data på Serviceplatformen

14 www.serviceplatformen.dk fra januar 2014
Servicekatalog Offentligt tilgængelig oversigt over tilgængelige services, priser, mv. Forbrugsoversigt Overblik over dataforbrug i kroner og ører Alarmer ved overforbrug Administration af dataadgang Leverandører kan anmode om adgang Kommuner kan administrere adgang En kommunal følgegruppe hjælper KOMBIT med design og arbejdsgange for brug af Serviceplatformen En kommunal gruppe har rådgivet KOMBIT i forhold til, hvordan der skal afregnes for brug af services En forretningsorienteret leverandørgruppe rådgiver KOMBIT i, hvordan KOMBIT kan gøre leverandører til aktive medspillere En teknisk leverandørgruppe hjælper KOMBIT med design og arbejdsgange for brug af Serviceplatformen

15 Kom i gang – hvad skal du som kommune?
Få brug af Serviceplatformen med i udbud KOMBIT har lavet en vejledning Opret en administrator, der kan oprette flere brugere KOMBIT kontakter jer for oplysninger pr. mail Giv adgang til data Når leverandøren har retmæssigt behov for data Følg forbruget! KOMBIT forventer at etablere Administrationsmodulet og Servicekataloget snarest muligt, så adgang til services gøres ensartet og let, og så det er let at tilgå detaljerede informationer om udstillede services. Dette skal samlet set gøre det let at anvende de udstillede services, og se ”forbrug”. Hertil kommer, at KOMBIT har mulighed for at udvikle en ”decentral udgave” af Serviceplatformen. Den Decentrale Serviceplatform (i daglig tale DSP’en) kan afvikles uden for driftsmiljøet – fx på en virtuel maskine. KOMBIT har mulighed for at udstille DSPen og give den til kommuner og leverandører, til brug i det kommunale it-landskab eller testformål.

16 Hvad gør KOMBIT for at hjælpe på vej?
Mail om første administratorbruger Vejledning om Serviceplatformen Brugervejledning Vejledning til udbud og kontrakter FAQ Oplæg Digitaliseringsmessen mv.) Følg med på

17 Hvilke data –og hvad koster de?

18 Hvilke data? Ambitionen for 1/1 2014 CPR (lokal og register) CVR OIS
Post Danmark FindOs eIndkomst Feriekonto Sygesikringsdata UIS R75 Jobcenter 7.1  (KMD + Medialogic + Schultz)

19 Afregning af data Kommunerne bliver afregnet med en
Fast omkostningskomponent for Serviceplatformen Fast omkostningskomponent pr. dataområde pr. indbygger Variabel omkostning i forhold til faktisk forbrug Afregning sker kvartalsvis efter et ”hvile-i-sig-selv”-princip Eventuel efterregulering sker i første kvartal hvert år Priser og services klar 1/1 på Kontakt evt. Annette Due 15 stk Gribskov Favrskov København

20 Spørgsmål. www. kombit. dk/serviceplatform www. kombit
Spørgsmål?


Download ppt "Michel Sassene, projektleder"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google