Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kommunernes Ydelsessystem

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kommunernes Ydelsessystem"— Præsentationens transcript:

1 Kommunernes Ydelsessystem

2 Baggrund En fælleskommunal løsning, der kan understøtte den kommunale sagsbehandling på kontanthjælp og beslægtede områder Afløser til KMD Aktiv, der skal konkurrenceudsættes Samtlige kommuner har tilsluttet sig de kommende løsninger Indkøbes og specificeres af kommunernes it-fællesskab, KOMBIT

3 Hvad er Kommunernes Ydelsessystem?
Et moderne sagsbehandlings- og beregningssystem, der vil understøtte den kommunale sagsbehandling ift. kontanthjælp og beslægtede ydelsesområder Systemet forventes udrullet over en 9-18 måneders periode fra midten af 2016

4 2D. Administrations-sager 2C. Udvidede helbredstillæg
Ydelserne mv. i KY Personlige tillæg Helbredstillæg og udvidede helbredstillæg ’Enkeltydelser’ Beskæftigelse 1A. Forsørgelsesydelser (uddannelseshjælp, kontanthjælp, revaliderings-, ressourceforløbs-, ledighedsydelse og fleksløntilskud) 1B. Enkeltydelser 1C. Administrationssager Social og handicap 4. Andre ydelser Børn og unge 3. Andre ydelser Pension 2D. Administrations-sager 2A. Personlige tillæg 2B. Helbredstillæg 2C. Udvidede helbredstillæg Diverse 5. Fleksydelse Med - og selvbetjenings-løsning 6. Andre ydelser

5 Gevinster Udbudsplanen vil sikre kommunerne samlet 25 % lavere gennemsnitlige it-udgifter på de berørte områder Afløfte kommunernes udbudspligt på området Vil sikre en effektiv understøttelse af arbejdsgangene på kontanthjælp og beslægtede områder Vil bidrage til at skabe momentum for KL’s indsats for regelforenkling på ydelsesområdet

6 Ændringer i sagsbehandlingen
Højere grad af automatisering af simple sager – mere fokus fra sagsbehandleren på de komplicerede sager Færre manuelle indtastninger, større mulighed for at gå i dybden Større sagsoverblik da sagen samles i ydelsessystemet

7 Økonomi Driftsudgiftsbesparelse på 25 %
Effektiviseringspotentiale i forbindelse med fuldautomatisering og ændrede arbejdsgange Det er op til kommunens direktion at beslutte, hvordan effektiviseringspotentialet skal realiseres i den enkelte kommune. Vil afhænge af kommunens gevinstrealiseringsstrategi og business case.

8 Gevinstpotentiale Primære udgifter og gevinster kommer først i 2016
Der skal afsættes midler til implementering ved kommunens budgetlægning for 2016 Gevinstpotentiale skabes gradvist – det tager altid tid at lære et nyt system og blive helt fortrolig med hvordan den bruges bedst

9 Anbefalinger (1) Afsæt ressourcer til implementering
Anvend lokal business case-skabelon: overblik over kommunens gevinstpotentiale, strategi for implementeringsproces og gevinstrealisering Prioriter ydelses-/borgerservicechefens deltagelse i forberedelsen af det nye system

10 Anbefalinger (2) Overvej kompetencer ift. fremtidig organisering og kompetencebehov. Dialog og åbenhed ‘Tag ejerskab’ til Kommunernes Ydelsessystem og til kommunens gevinstrealisering

11 Vil du vide mere?


Download ppt "Kommunernes Ydelsessystem"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google