Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kommunernes Sygedagpengesystem

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kommunernes Sygedagpengesystem"— Præsentationens transcript:

1 Kommunernes Sygedagpengesystem
Ulrik Røhl, projektleder Mette Schwebs, chefkonsulent Digitaliseringsmessen 2013

2 Program Introduktion Tidsplan Målsætninger
Proces- og regelkortlægning som baggrund for fuldautomatisering Forandret sagsbehandlingsopgave Afslutning og spørgsmål

3 Introduktion til KSD Nyt sagsbehandlings- og beregningssystem
Afløser for ’KMD Dagpenge’ og ’KMD eDagpenge’ Sagsbehandlingen baseres på selvbetjening og øget automatisering Væsentlige ændringer i sagsbehandlernes opgaver Udbudsforretning startes omkring nytår 2013/14 Udrulning påbegyndes ved årsskiftet 2015/16

4 Ikke kun it og monopolbrud – også kommunal forandring!

5 Foreløbig tidsplan KMD er forsinket med tilbud på udfasning af de eksisterende systemer. Tidsplanen revideres så snart aftaler er indgået.

6 De syv mest tidskrævende opgaver

7 Målsætninger Understøtte korrekte og rettidige udbetalinger
Afløfte kommunernes udbudspligt 25 % lavere gennemsnitlige it-udgifter Muliggøre effektivisering på ca. 40 % via øget beslutningsunderstøttelse, fuldautomatisering og selvbetjening Sammenhæng i de kommunale opgaver Bedre it-mæssig sammenhæng til tilgrænsende kommunale opgaver - snitflader, datastandardisering m.v. Bidrage til KL’s indsats for regelforenkling (beskæftigelsesområdet)

8 Proces- og regelkortlægning
Fundamentet for visionen om fuldautomatisering Målet er ikke 100 % fuldautomatisering Målet er en gradvis stigning mod 80 % Kommer til at indgå som et vigtigt element i den løbende drift ved lovændringer mv. Udarbejdet i tæt samarbejde med projektets kommunale arbejdsgruppe. Godkendt af referencegruppen Var i kommunal høring maj 2013

9 Proces- og regelkortlægning

10 Proces- og regelkortlægning

11 Uden integrationer ingen fuldautomatisering

12 Proces- og regelkortlægning
Forenklinger - Økonomiaftalen 2014: Opgørelse af lønmodtager beskæftigelseskrav Beregning af sygedagpenge - gennem øget anvendelse af oplysninger fra andre registre. Forenklingerne påvirker processerne – men er med til at sikre en endnu større grad af automatisering!

13 Forandret sagsbehandlingsopgave
Integration til eksterne datakilder giver bedre datakvalitet, fx - Indkomstdata direkte fra eIndkomst - Forbedret data fra NemRefusion - Forbedret brug af VAS Mindsker behovet for kontrol i den kommunale sagsbehandling Øget kommunikation med virksomheder og sygemeldte igennem selvbetjeningsløsninger Fuldautomatisering giver sagsbehandlerne en anden hverdag Sagsbehandlingen går fra rutine- til specialistopgave

14 Spørgsmål? - materiale (regeldokumentation, forretningsprocesser m.v.) - nyheder fra projektet

15 Vil din kommune påvirke det nye system
Vil din kommune påvirke det nye system? Netværksmøder for ydelseschefer og 6. november (øst + vest)


Download ppt "Kommunernes Sygedagpengesystem"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google