Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

STUDIEKOMPETENCER I GYMNASIET EFTER REFORMEN – LÆREREN, ELEVEN, BIBLIOTEKAREN Lars Qvortrup Middelfart 23. oktober 2007.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "STUDIEKOMPETENCER I GYMNASIET EFTER REFORMEN – LÆREREN, ELEVEN, BIBLIOTEKAREN Lars Qvortrup Middelfart 23. oktober 2007."— Præsentationens transcript:

1 STUDIEKOMPETENCER I GYMNASIET EFTER REFORMEN – LÆREREN, ELEVEN, BIBLIOTEKAREN Lars Qvortrup Middelfart 23. oktober 2007

2 Disposition 1.Studiekompetencer og vidensformer 2.Informationskompetencer og mediedannelse 3.Udviklingstendenser 1.Folkebiblioteker 2.Institutionsbiblioteker 4.Gymnasiebibliotekarer: Kompetencebehov og efteruddannelse 5.Hvad kan Danmarks Biblioteksskole bidrage med?

3 Studiekompetencer og vidensformer

4

5

6

7

8

9

10

11 Empiri

12 Studiekompetencer og vidensformer Empiri Metode

13 Studiekompetencer og vidensformer Empiri MetodeTeori

14 Studiekompetencer og vidensformer Empiri MetodeTeori Metafysi k

15 Studiekompetencer og vidensformer Sag: Fænomenet som centrum Fag: Faget som optik på fænomenet Vidensniveauer: empiri metode teori videnskabsteori/metafysik

16 Studiekompetencer og vidensformer Sag Hum Samf Nat 1234 Empiri Metode Teori Videnskabsteori/ metafysik

17 Studiekompetencer og vidensformer Sag Hum Samf Nat 1234 Empiri Metode Teori Videnskabsteori/ metafysik Tværfagligt lærings- og læringsressource center

18 Informationskompetencer og mediedannelse

19 CIO Innovation Forum

20 Informationskompetencer og mediedannelse CIO Innovation Forum

21 Informationskompetencer og mediedannelse CIO Innovation Forum

22 Informationskompetencer og mediedannelse CIO Innovation Forum

23 Informationskompetencer og mediedannelse CIO Innovation Forum

24 CIO Innovation Forum: Handlingsplan, 1

25 CIO Innovation Forum: Handlingsplan, 2

26 Informationskompetencer og mediedannelse

27

28 portfolio til håndtering af selvtilrettelagt læring Den livslangt lærende arbejdstager Bourgeois (det arbejd. menneske) Portfolio som offentligt disk.- medie Den myndige medieborger Citoyen (det offentlige menneske) Portfolio som selviscenesæt-telse Den private mediebruger Homme (det private menneske)

29 Informationskompetencer og mediedannelse portfolio til håndtering af selvtilrettelagt læring Den livslangt lærende arbejdstager Bourgeois (det arbejd. menneske) Portfolio som offentligt disk.- medie Den myndige medieborger Citoyen (det offentlige menneske) Portfolio som selviscenesæt-telse Den private mediebruger Homme (det private menneske)

30 Informationskompetencer og mediedannelse Lærings- ressourcer... Den livslangt lærende arbejdstager Bourgeois (det arbejd. menneske) Wikipedia, surfing...Den myndige medieborger Citoyen (det offentlige menneske) Blogging, SMS...Den private mediebruger Homme (det private menneske)

31 Udviklingstendenser, folke- og institutionsbiblioteker

32 Mediateket/oplevelsesbiblioteket

33 SYMBOL INDEKSIKON TEGN ”Ligner””Forårsaget af”Konvention Billeder, film…Spor, leg, spil… Skrift (abstrakt – og frit kombinerbar)

34 Netværksbiblioteket

35 Web 2.0 Mediering og remediering Digitaliserede kulturarvsinstitutioner

36 Netværksbiblioteket Web 2.0 Mediering og remediering Digitaliserede kulturarvsinstitutioner Informations-repræsentationen er uafhængig er den fysiske information Biblioteket som institution versus biblioteket som (digital) funktion

37 Vidensbiblioteket

38

39 Bibliotekstendenser, institutionsbiblioteker

40 Tendens 1: –Fra semiuafhængig organisation med fokus på håndtering af fysisk samling –Til åben, netværksbaseret organisation ind i institutionen og ud i det globale informationssystem

41 Bibliotekstendenser, institutionsbiblioteker Tendens 1: –Fra semiuafhængig organisation med fokus på håndtering af fysisk samling –Til åben, netværksbaseret organisation ind i institutionen og ud i det globale informationssystem Tendens 2: –Fra generel informationsleverandør –Til individualisering og personalisering af vidensadgang

42 Bibliotekstendenser, institutionsbiblioteker Tendens 1: –Fra semiuafhængig organisation med fokus på håndtering af fysisk samling –Til åben, netværksbaseret organisation ind i institutionen og ud i det globale informationssystem Tendens 2: –Fra generel informationsleverandør –Til individualisering og personalisering af vidensadgang Tendens 3: –Fra vidensdepot –Til ”Learning Ressource Centre”

43 Gymnasiebibliotekarer: Kompetencer og efteruddannelse

44 De mange biblioteksformer –Videnshåndtering –Multimedialitet –Netværksoperatør

45 Gymnasiebibliotekarer: Kompetencer og efteruddannelse De mange biblioteksformer –Videnshåndtering –Multimedialitet –Netværksoperatør Den digitale formidling af kulturarven

46 Gymnasiebibliotekarer: Kompetencer og efteruddannelse De mange biblioteksformer –Videnshåndtering –Multimedialitet –Netværksoperatør Den digitale formidling af kulturarven Styrkelse af elevernes informationskompetencer og mediedannelse

47 Gymnasiebibliotekarer: Kompetencer og efteruddannelse De mange biblioteksformer –Videnshåndtering –Multimedialitet –Netværksoperatør Den digitale formidling af kulturarven Styrkelse af elevernes informationskompetencer og mediedannelse Biblioteket som ”Learning Ressource Centre”

48 Hvad kan Danmarks Biblioteksskole bidrage med?

49 ”…der efterspørges informationskompetencer for folkeskole- og gymnasieelever”, ”undervisningen forventes i stigende grad understøttet af digitale ressourcer” ”Der er med andre ord brug for: –En styrkelse af skole- og gymnasiebibliotekerne –En styrkelse af samspillet mellem skole- og folkebiblioteker –En styrkelse af skole- og gymnasiebibliotekarernes uddannelses- og efteruddannelsesmuligheder –En prioritering af den direkte undervisningsindsats for at styrke elevernes (især digitale) informationskompetencer –En ændring og udvidelse af skolebibliotekarens rolle til at være en slags ”information and knowledge manager” for skolens digitale informations- og vidensressourcer.”

50 Hvad kan Danmarks Biblioteksskole bidrage med? ”…der efterspørges informationskompetencer for folkeskole- og gymnasieelever”, ”undervisningen forventes i stigende grad understøttet af digitale ressourcer” ”Der er med andre ord brug for: –En styrkelse af skole- og gymnasiebibliotekerne –En styrkelse af samspillet mellem skole- og folkebiblioteker –En styrkelse af skole- og gymnasiebibliotekarernes uddannelses- og efteruddannelsesmuligheder –En prioritering af den direkte undervisningsindsats for at styrke elevernes (især digitale) informationskompetencer –En ændring og udvidelse af skolebibliotekarens rolle til at være en slags ”information and knowledge manager” for skolens digitale informations- og vidensressourcer.”

51 Hvad kan Danmarks Biblioteksskole bidrage med? ”…der efterspørges informationskompetencer for folkeskole- og gymnasieelever”, ”undervisningen forventes i stigende grad understøttet af digitale ressourcer” ”Der er med andre ord brug for: –En styrkelse af skole- og gymnasiebibliotekerne –En styrkelse af samspillet mellem skole- og folkebiblioteker –En styrkelse af skole- og gymnasiebibliotekarernes uddannelses- og efteruddannelsesmuligheder –En prioritering af den direkte undervisningsindsats for at styrke elevernes (især digitale) informationskompetencer –En ændring og udvidelse af skolebibliotekarens rolle til at være en slags ”information and knowledge manager” for skolens digitale informations- og vidensressourcer.” ”Danmarks Biblioteksskole vil snarest indlede forhandlinger med de relevante parter…”

52 TAK


Download ppt "STUDIEKOMPETENCER I GYMNASIET EFTER REFORMEN – LÆREREN, ELEVEN, BIBLIOTEKAREN Lars Qvortrup Middelfart 23. oktober 2007."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google