Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Isen, vandet og vinden formede Danmark

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Isen, vandet og vinden formede Danmark"— Præsentationens transcript:

1 Isen, vandet og vinden formede Danmark

2 Danmark er dannet af: Vand Is Vind

3 Hawaii, Island og Japan er skabt af:
Vulkaner

4 Andesbjergene, Himalaya og Alperne er dannet af:
Bjergkædefoldning

5 Danmarks dannelse Bjerg dannes nord for Danmark for milliarder af år siden

6 Erosion Erosion betyder nedslidning eller afgnavning af jordoverfladen forårsaget af rindende vand, vind, bølger og gletschere. Vandløb forårsager - specielt ved styrtregn og oversvømmelser - at jord, slam og tilmed faste klipper slides løs og føres væk med strømmen.

7 Lammefjorden - dannet af istids gletcher
I den vestlige del af verden har gletschere og vandløb haft stor betydning for udformning af landskabet. Under sidste istid, for ca år siden, lå der et flere tusind meter tykt islag over Norden. I løse bjergarter og sprængte klipper har isen kunnet bore sig ned og skabt dale og fjorde med den karakteristiske U-profil.

8 Forvitring De fleste sten og mineraler formes dybt i jordens indre, hvor temperaturer og trykforhold er markant anderledes end dem, der hersker på jordens overflade. Når disse sten og mineraler kommer op til jordoverfladen er deres fysiske og kemiske karakteristika så forskellige fra de forhold, der hersker under overfladen, at disse sten og mineraler angribes og nedbrydes til mindre dele via en række kemiske, fysiske og biologiske overfladeprocesser. Forvitring er en proces, der gennem millioner af år er med til at forme jorden, som følge af nedbrydning under indflydelse af: vind, vand, sollys & forurening.

9 Kemisk forvitring Rust
Kemisk forvitring kender vi måske bedst fra hverdagen i form af rust, en proces der kaldes oxidation. Hydrolyse, reduktion og carbonation er andre eksempler på kemisk forvitring, der alle har det tilfælles, at de indebærer kemiske forandringer i et givent materiales kemiske og mineralogiske komposition. Rust

10 Fysisk forvitring Havets udjævning af fastland er et eksempel på fysisk forvitring Sten og mineraler påvirkes af krystalliseringsprocesser og af de trykforskelle, der er mellem jordens indre, hvor sten og klipper formes og det langt mindre tryk, der findes på jordens overflade, hvortil stenene og klipperne med tiden når op.

11 Biologisk forvitring Biologisk forvitring er nedbrydningen af sten og mineraler som følge af påvirkning af kemiske og/eller fysiske agenter, der findes i levende organismer (alt fra bakterier over plantevækster til dyr).

12 Danmarks dannelse Silt Sand Sten Ler
Bjerget / fjeldet angribes og nedbrydes til en række mindre dele / sedimenter Silt Sand Sten Ler

13 Danmarks dannelse Transport
Sedimenterne bliver af tyngdekraften, vandet og vinden ført ned til lavere liggende områder eller ud i havet hvor det aflejres Transport

14 Danmarks dannelse Istider
Fra forskellige istider gennem tiderne medbragte isen fra Norge og Sverige forskellige aflejringer af sedimenter til Danmark. Da isen smeltede blev sedimenterne liggende, og dannede dele af den jordbund vi finder i Danmark i dag. Istider

15 Gletsjer Her ses eksempler på flere isfremstød under Weichsel-istiden for ca år siden Isfrit

16 Istider og mellemistider

17 Danmarks dannelse Udover sedimenterne medbragt af isen, så kan man i Danmarks undergrund også finde kridt, kalk og kisel fra dyr og planter, der levede i det hav, der dækkede Danmark i kridttiden og begyndelsen af tertiærtiden.

18 Danmarks dannelse Mange af de materialer som Danmarks undergrund består af er siden formet til nye landskaber af isen, vandet og vinden.


Download ppt "Isen, vandet og vinden formede Danmark"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google