Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Teknisk beskrivelse af Eksponeringsscenarier REACH og eksponeringsscenarier 27. September 2007 Gl. Vindinge.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Teknisk beskrivelse af Eksponeringsscenarier REACH og eksponeringsscenarier 27. September 2007 Gl. Vindinge."— Præsentationens transcript:

1 Teknisk beskrivelse af Eksponeringsscenarier REACH og eksponeringsscenarier 27. September 2007 Gl. Vindinge

2 Eksponeringsscenarium (klassificerede; PBT/vPvB) ANVENDELSE SDS Registrering Agentur CSR >10t SDS KSR >1ton/år >10 ton/år Teknisk Dossier Kemikalie Sikkerheds Rapport (KSR) Eksponeringsscenarium (klassificerede; PBT/vPvB; >10ton/år)

3 ANVENDELSE SDS Stof-fokus SDS Rene Kemiske stoffer Blandinger/Præparater: - Råvarer - Slutprodukter Ikke registreres Skal registreres Eksponeringsscenarium Klassificeret; PBT; vPvB >10 ton/år Artikler Conc. > Min (klass.; bagatel)

4 ES ANVENDELSE SDS Eksponeringsscenarium (ES) SDS Instruktioner om sikker malings- produktion Eksponerings Scenarium (ES) = Betingelser for sikker anvendelse ES Instruktioner om sikker sprøjte- påføring

5 Instruktioner om sikker sprøjte- påføring ES ANVENDELSE SDS Eksponeringsscenarium (ES) SDS Instruktioner om sikker pensel- påføring Instruktioner om sikker malings- produktion Eksponerings Scenarium (ES) = Betingelser for sikker anvendelse ES Forbruger SDS Etiket ES

6 EKSPONERINGS SCENARIUM ES SDS Betingelser for sikker brug RMM = ? Reelle forhold Informere Egen vurdering ! Implementering ≠ Check af ES

7 7. Waste related measures needed to ensure adequate control of risk at the different life cycle stages of the substances (including preparations or articles at the end of service life) Residual paints and empty cans should be disposed off via municipal collection system. 8a. Prediction of exposure resulting from the use conditions and the substance properties; make reference to the exposure assessment tool applied; 8b. Derived control thresholds (e.g. maximum emission, safe to use amount, safe concentration in product, safe area to be coated) based on the exposure prediction under 8a, Human exposure: Inhalation: Predicted exposure is 50 mg/m3/day DNEL= 1500 mg/m3/day == > RCR = 0.033 Dermal: Predicted exposure is 30 mg/kg bw/day DNEL=100 mg/kg == > RCR = 0.3 Environmental exposure Water: Predicted exposure is 0.0088 mg/l PNEC water is 0.096μg/l == > RCR=0.09 Soil: Predicted exposure is 0.0035 mg/kg PNECsoil is 0.018mg/kg == > RCR=0.19 9. Where relevant: A set of variables (and a suitable algorithm) which together indicate safe use, but allow for scaling Human Exposure: Concentration and ventilation rate can be scaled based on linearity. Amounts and room size/application area are interdependent and cannot be changed independently. Exposure predictions have been made using the following models: Inhalation: ConsExpo Dermal: Generic exposure values from BPD use models Environment: EUSES Decorative Paint [Solvent 1] 1. Short title of Exposure ScenarioProfessional Construction works (NACE F ) Solvent in coating Low energy spreading (brushing, rolling) 1a. Lifecycle stepApplication of product 2. Description of activities/process(es) covered in the Exposure Scenario 1.Preparation of paint. 2.Manual application of paint in-door with brush or roller 3.Cleaning equipment 3. Operational conditions 3. 1 Duration and frequency of use/exposure for which the ES ensures adequate control of risk 8 hours per application (per day) 3.2 Amount used per time or per activity for which the RMM’s are applicable 8 kg per day 3.3 Other operational conditions determining exposure, e.g.  temperature  capacity of receiving environment (water flow; room size x ventilation rate)  emission or release factors to the relevant compartments  conditions related to wearing and tearing with regard to articles; conditions related to service- life-time of articles  Room temperature, 20 o C  50 m3 Room  Air exchange of 0.8/hr  Less than 1% emitted to waste water during cleaning; 4. Physical form of substance or preparationLiquid 4a. Surface area per amount of article containing the substance (if applicable) Not applicable here (scenario does not cover service life of chemical after application). 5. Concentration of substance in preparation or article Concentration of substance in product is 10%. 6. Risk Management Measures that, in combi nation with the operational conditions of use, ensure adequate control of risk related to the different target groups[1][1]  Occupational measures  Environment related measures;  Consumer related measures: * Half mask (protection factor 50 assumed) * Gloves (nitrile) should be worn. * No environment related measures needed under given operational conditions of use Eksponerings- scenarium Eksempel

8 Struktur af Eksponerings Scenarium 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Overskrifter for anvendelsen Operationelle arbejdsbetingelser (frekvens, hvor lang tid, mængde, koncentration, etc) RMM Affaldshåndtering Exponeringsværdier (miljø, mennesker) Modeller Måledata SIKKER BRUG OC

9 Farlighed Eksponering SIKKER IKKE SIKKER Sikker brug

10

11 Eksponering Farlighed Risiko Anvendelse DNEL PNEC Eksponerings- modeller Toksicitet og Økotoks. Effekt Sikker brug

12 Eksponering IndåndingOralHud ? ? ? EKSEMPEL Eksponering >< Anvendelse

13 1% damptryk Eksponerings Niveau Reduceres med luftudskiftnings- hastigheden Reduceres med effektiviteten af masken. Inhalation ~ Koncentration af opløsnings- middel. Damp fra opløsnings- middel MODEL Eksponering >< Anvendelse

14 IndåndingOralHud LuftJordVand Menneskers sundhed JORD VAND LUFT Miljø Eksponering >< Anvendelse

15 Eksponeringsvurdering Modeller –Empirisk ”rule of thumb”: 1% af damptrykket –Ecetoc (generel) –Stoffenmanager (eksponering ved indånding) –Riskofderm (hudeksponering) –EUSES (miljøvurdering) Målinger –Specifik situation –Generiske måleværdier der kan generaliseres, ex. hudeksponering i BPD.

16 Valg af eksponeringsmodel Eksponerings Niveau Generelt accepterede = konservative (Ex. ECETOC) Mere nuancerede - ikke generelt accepterede (Ex. STOFFENMANAGER, TNO) 1234 Anvendelsesvariation Sikker Brug Måske sprøjtning med aerosol dannelse Room size Area +/- aerosoler Generiske målte data

17 Eksponering Farlighed Risiko Effekt Sikker brug Anvendelse DNEL PNEC Eksponerings- modeller Toksicitet og Økotoks.

18 PNEC Forudsagte nul-effekt koncentration (Predicted No Effect Concentration) DNEL Afledte nul-effekt niveau (Derived No Effect Level) Menneskers sundhed Miljø DNEL og PNEC

19 Eksponerings- niveau IKKE SIKKER SIKKER * NOEC = Nul-effektniveau (Engelsk: No Observed Effect Concentration) NOEC Test (DNEL og) PNEC Nul-effekt niveau

20 * NOEC Test IKKE SIKKER SIKKER PNEC = Forudsagte nul-effektkoncentration (Engelsk: Predicted No Effect Concentration) PNEC Eksponerings- niveau (DNEL og) PNEC Nul-effekt niveau

21 PNEC luft PNEC vand PNEC jord Eksponerings- niveau MILJØ PNEC = Forudsagte nul-effekt koncentration (Engelsk: Predicted No Effect Concentration) (DNEL og) PNEC Mere end een PNEC

22 PNEC Forudsagte nul-effekt koncentration (Predicted No Effect Concentration) DNEL Afledte nul-effekt niveau (Derived No Effect Level) Menneskers sundhed Miljø DNEL og PNEC

23 Eksponerings- niveau IKKE SIKKER SIKKER DNEL DNEL= Afledte nul-effekt niveau (Engelsk: Derived No Effect Level). NOEL Testdyr: DNEL (og PNEC) Nul-effekt niveau

24 Menneskers sundhed DNEL indånding DNEL hud DNEL oral Eksponerings- niveau DNEL= Afledte nul-effekt niveau (Engelsk: Derived No Effect Level). DNEL (og PNEC) Mere end een DNEL

25 Menneskers sundhed DNEL indånding DNEL hud DNEL oral DNEL= Afledte nul-effekt niveau (Engelsk: Derived No Effect Level). Eksponerings- niveau DNEL (og PNEC) Mere end en DNEL

26 Eksponering Farlighed Risiko Sikker brug Anvendelse DNEL PNEC Eksponerings- modeller Toksicitet og Økotoks. SIKKER IKKE SIKKER

27 Eksponering Farlighed Sikker brug Anvendelse DNEL PNEC Eksponerings- modeller Toksicitet og Økotoks. IKKE SIKKER SIKKER DNEL Eksponering PNEC/ EXP DNEL EXP PNEC < 1

28 IndåndingOral Hud LuftJordVand DNEL MENNESKERS SUNDHED JORD VAND LUFT MILJØ DNEL PNEC Sikker brug - i alle eksponeringsveje

29 ES er resultatet af en masse arbejde! Teknisk Dossier (Fysisk-kemisk; tox, økotox data) Kemisk Sikkerhedsrapport ES 1+ 100+ 1000+ Stigende Data krav Tonnage (t) pr år 10+ Konklusion om ”Sikker brug” Farlighed Eksponering (Anvendelse) ECHA

30 Hvordan er ES forskellig fra SDS og TDS Eksponeringsscenarium (ES) Teknisk Datablad (TSD) Sikkerhedsdatablad (SDS) RMM Arbejds- betingelser (OC) DNEL/ PNEC Kvantitativ eksponerings- vurdering Funktionalitet Kvalitativ vurdering

31 Hvad hvis der er konflikt - mellem ES og SDS? SDS Arbejdsmiljølov (nationalt plan) REACH (EU forordning) Brug handsker Handsker er ikke påkrævet. RMM ≠ Brug handsker

32 Hvornår modtager DU et ES? Efter 1. juni 2008: Nye stoffer Efter 1. dec. 2010: >1000 ton/år Efter 1. juni 2013: 100-1000/år Efter 1. juni 2018: 1-100/år

33 Hvor detaljeret skal et ES være? a. Acrylplastmaling b. Acrylplastmaling til ubehandlet træ, indendørs c. Maling Produktfokus! X X Inkl. anvendelsesbetingelserProcesorienteret - +

34 Eksponeringsscenarium for produkt SDS (1-16) RELEVANT Eksponerings- scenario SDS (1-16)

35 Eksponeringsscenarium for produkt SDS (1-16) RELEVANT Eksponerings- scenario SDS (1-16) Registrerede Ikke registreret

36 Hvor mange ES pr. produkt? Sikkerheds- Datablad 1. 2. 3. 4.. Alle klassificerede stoffer over bagatelgrænsen (og klassificeringsgrænsen) = antallet af ES Overblik fås med RTM-programmet + stoffer med grænseværdi + PBT/vPvB stoffer

37 Kombination af ES for en blanding OC: 3 timer RMM: Ingen EXP DNEL =0,6 ES STOF 1 OC: 8 timer RMM: Ingen EXP DNEL =0,8 ES STOF 2 RMM: Ingen EXP DNEL =1,6 OC: 8 timer ES OC: 8 timer RMM: Maske EXP DNEL =0,2 ES OC: 8 timer RMM: Maske ES EXP DNEL =0,3  PRODUKT + RMM: Maske EXP DNEL =0,1 ES OC: 8 timer

38 Hvis det ene stof er et biocid? STOF 1 RMM: Maske Annex I Conditions (BPD 07): BIOCID OC: 8 timer RMM: Maske EXP DNEL =0,2 ES OC: 8 timer RMM: Maske ES EXP DNEL = ?  PRODUKT + Max. 8 timer Ingen REACH-ES for biocider, enten de bliver brugt i et biocide produkt eller ej. BEDSTE FORTOLKNING


Download ppt "Teknisk beskrivelse af Eksponeringsscenarier REACH og eksponeringsscenarier 27. September 2007 Gl. Vindinge."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google