Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Illustrationer til undervisningsbrug

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Illustrationer til undervisningsbrug"— Præsentationens transcript:

1 Illustrationer til undervisningsbrug
Dette sæt indeholder udvalgte illustrationer fra Grundbog i Projektledelse og Projektstyring med enkle midler. Sættet må anvendes af undervisere i projektledelse, med kildeangivelse.

2 Projektlederen

3 Hvilken slags projektleder er du ?
Sagsbehandler Kontraktbestyrer Contract manager Projektadministrator Sjakbajs Arbejdsformand Spejdertropsfører Overingeniør Løsningsarkitekt Idébærer Forretningsudvikler Forretningsskaber Domptør Direktør Iscenesætter Instruktør Blæksprutte Hvilken slags projektleder er du ?

4 Sammenbragt, lånt og på deltid Ingen ledersymboler Spændingsfelt
Projektledelse er mere udfordrende og krævende end at lede i driftsorganisationen! Opgavebestemt Mobilisere og afvikle Sammenbragt, lånt og på deltid Ingen ledersymboler Spændingsfelt Konkurrence om ledelsen Professionelle Flere fag og funktioner Kende alt Succes måles efter projektslut Bredde og variation i opgaven

5 Lede udad Projektleders 5 ledelsesområder Aktivitetstyring
Projektejer/styregruppe Interessenter Aktiv fremadrettet styring Opfølgning Projektgruppen Den enkelte projektdeltager Nytteværdier, drift og forretning Fremtage produkterne Lede udad Ledelse af opgaven Lede indad Aktivitetstyring Ressourceledelse Allokering til opgaver Kompetencetilførsel Projektleders 5 ledelsesområder

6 Elementer i det personlige lederskab
Personlige fokusområder Personlig ledelsesform Styring af præstation Håndtering af konflikter Udvikling af projektgruppen Relationer og respekt udadtil Personlig synlighed Personlig stil og væremåde Kommunikation

7 Situationsbestemt ledelse

8 Ledelse af det komplekse projekt
Projektets udfordringer (belyst) Ledelse af projektarbejdet Interessenthåndtering Styring af forventninger Håndtering af udfordringer og opmærksomhedspunkter Fokus på forandringsprocessen. Forståelse og accept. Reaktion på erkendelser og læring. Proaktive beslutninger. Anvendelse af råderummet Opmærk somheds- punkter Fokus på missionen og nytteværdierne

9 Nogle kendetegn på god projektstyring
Adfærd: Fokus på og beredskab overfor usikkerheder Rettidig omhu og god planlægning Resolut tilpasning af mål og plan til nye vilkår og erkendelser Værdirettede beslutninger med effektiv anvendelse af ressourcerne Forankring i driftsorganisationen Levering af tilfredsstillende løsninger med rigtig timing Fokus på: Nytteværdien af projektets løsninger Idriftsættelse og anvendelse af projektets løsninger Løsningernes rigtighed Projektets omverden Succeskriterier: Løsningerne anvendes og gør nytte Løsningerne understøtter forretningsmålene - på ibrugtagningstidspunktet

10 Projektleders fokusområder
Ledelse af opgaven Behovsforhold og erkendelse af behov i alle led i livscykluskæden Idéindhold og innovations- grad Rigtigt produkt for alle led I livscykluskæden Tilpasning til omgivelser Design Livscyklus- omkostninger Brugsrigtigt omkostning/ pris Tekniske løsninger Overdragelse Aflevering Kompetencer QA aktiviteter Slutbrugerens krav Opnåelse af drifts- og forret- ningsmæssige nytteværdier og tilfredshed Metode- valg QA metoder og tidlig afprøvning Faglige metoder Produktet Behovssituationen Kvalitets- sikringen Implementeringen Projektleders fokusområder

11 Projektleders interne kontrakt (1)
Projektets succeskriterier Hvordan skal de måles Udviklingsperspektiver Spin-off Forholdet til interessen-terne Holdning Bemanding Nøglepersoner Oplæring, medarbejder-udvikling Samspil om projektet Samvirke med afdelinger Den projektansvarliges chefrolle, bl.a. udadtil PL’s ansvar og beføjelser, specielt udadtil Samvirke mellem PL og projektansvarlig chef

12 Projektleders interne kontrakt (2)
Faciliteter PL’s personlige udvikling Personlige succeskriterier Personlige ambitioner Personligt udbytte Økonomi Budgetramme Reguleringsbeløb knyttet til risici og muligheder

13 Elementerne i ledelsesplanen (1)
Gennemtænkning og vur-dering af den kommende tids arbejde i projektet. Gennemgå projektets opmærksomhedsområder Opregning af de områder/ forhold/emner i projektet, som fordrer en (særlig) ledelsesindsats. Beskrivelse af problem-stilling Planlægning af strategi ved emnets behandling. Mål, fremgangsmåde, kon-flikthåndtering, beslutningsproces. Ressourcer og organisation

14 Elementerne i ledelsesplanen (2)
Planlægning af egen (personlige) aktivitet og ledelsesform. Egen rolle - aktiv opgaveløsning, påvirkning af projektmedarbejdere, påvirkning af interessenter. Egen stil og adfærd. Egen indsats og konkrete handlinger


Download ppt "Illustrationer til undervisningsbrug"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google