Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Illustrationer til undervisningsbrug

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Illustrationer til undervisningsbrug"— Præsentationens transcript:

1 Illustrationer til undervisningsbrug
Dette sæt indeholder udvalgte illustrationer fra Grundbog i Projektledelse og Projektstyring med enkle midler. Sættet må anvendes af undervisere i projektledelse, med kildeangivelse.

2 Projektorganisation

3 Fra klassisk matrixorganisation til projektstøttende kultur

4

5 Projektorganisationen tilrettelægges ud fra grundmønsteret
Projektansvarlig chef Projektleder Projekt- gruppe Driftsledere Konsulent Reference-

6 Projektansvarlig chef
Projektorganisationen tilrettelægges ud fra grundmønsteret Projekt- leder PL Driftsleder- gruppe Koordina- tions- Super- brugere Projektansvarlig chef og beslutningsgruppe

7 Projektgruppen struktureres svarende til indsatsområderne
Projektledelse Indsatsområde: Produkt Indsatsområde: Produktion Indsatsområde: Salg Projekt- leder Gruppeleder og arbejdsgruppe Projektets ledelses- gruppe Projektgruppen struktureres svarende til indsatsområderne

8 Ejers og Sponsors rolle
Advokat Fanebærer Fortaler Synliggøre Arkitekt Afgrænsning Ambitionsniveau Samklang med strategi Organisering Støtte Sikre ressourcer Vedholdenhed Hjælpe Opmuntre Vejviser Fokusere på resultater Hjælpe ved drej Tilføre information

9 Det forpligter at være i styregruppe
Proaktiv, engageret – informere PL Følge med Aktiv i løsningskonceptet Aktiv i forandringen Konstruktiv kritisk Aktiv sponsor Støtter vanskelige løsninger Beslutningsdygtig

10 Projektorganisationen – samvirkets arena
Kompetence- organisationen Projekt- Drifts-/Brugs- Koordination på ledelsesplan Ydelsernes form: - kompetente ressourcer - kompetencer - leverancer Matrixorganisation Partnering Kontrakt Projektejer Beslutningsgruppe på ledelsesplan Leverance eller integration? Fælles ansvar for forankring og forandring

11 Projektansvarlig chef
Organisering af det udadvendte samvirke Projektorganisationen Driftsorganisationen Andre interessenter Projektansvarlig chef Beslutningsgruppe Sponsor Driftsledere som forankringspartnere Referencegrupper Fokusgrupper Testgrupper Meningsdannere Direkte kontakt Kommunikationsplan Web site Projektavis

12 Organisering af det indadvendte samvirke
Projektleder med ledelses-kunnen Synlig projektleder Projektmøder - Arbejdsmøder - Styringsmøder - Sociale arrangementer Mødereferater Kontinuitet i bemanding Direkte personkontakter Start- og planlægnings- workshops Projekthåndbog Projektets info- og kommunikations- web site Projektrum/-værested Visualisering, model, plancher Evaluering af præstation og proces

13 den overbemandede førerkabine Til Medledelse
Fra Overledelse - den overbemandede førerkabine Projektleder Brugerchefer Kompetence- chefer Projektejer Projektansvarlig chef Beslutningsgruppe Styringsgruppe Chefgruppen Brugerne Kunden Til Medledelse


Download ppt "Illustrationer til undervisningsbrug"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google