Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

PRÆSENS -AR VERBER -AR VERBER Hablar = at spise Jeg spiser = hablo

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "PRÆSENS -AR VERBER -AR VERBER Hablar = at spise Jeg spiser = hablo"— Præsentationens transcript:

1 PRÆSENS -AR VERBER -AR VERBER Hablar = at spise Jeg spiser = hablo
Du spiser = hablas Han/hun/den spiser = habla 1. Vi spiser = hablamos 2. I spiser = habláis 3. De spiser = hablan

2 PRÆSENS – ER VERBER - ER VERBER: Comer = at spise Jeg spiser = como
Du spiser = comes Han/hun/den spiser = come Vi spiser = comemos I spiser = coméis De spiser = comen

3 PRÆSENS –IR VERBER Vivir = at leve/bo Jeg bor = Vivo Du bor = Vives
Han/hun/den bor = Vive 1. Vi bor = Vivimos 2. I bor = Vivís 3. De bor = Viven

4 REFLEKSIVE VERBER Refleksive verber bøjes som andre verber, men de har et refleksivt pronomen på og det markeres med et –se på enden. Det refleksive pronomen viser tilbage til (reflekterer) subjektet f.eks. Jeg vasker mig. LAVARSE = AT VASKE SIG Jeg vasker mig = me lavo Du vasker dig = te lavas Han/hun/den sig = se lava 1. Vi vasker os = nos lavamos I vasker jer = os laváis De vasker sig = se lavan P.S. Mange verber som har med kærlighed at gøre er refleksive på spansk f.eks.: amarse = at elske hinanden/besarse = at kysse hinanden/enamorarse = at forelske sig i hinanden etc.

5 DIFTONGERENDE VERBER Di = 2 og tong = lyd dvs. 2 lyde. Én vokal i verbet ændres til to og det sker på følgende måde: E bliver til ie: O bliver ue: U bliver ue Querer = Poder = Jugar = at elske at kunne at spille (sport) 1. Quiero 1. Puedo 1. Juego 2. Quieres 2. Puedes 2. Juegas 3. Quiere 3. Puede 3. Juega 1. Queremos 1. Podemos 1. Jugamos 2. Queréis 2. Podéis 2. Jugáis 3. Quieren 3. Pueden 3. Juegan Dvs. at ved diftongering ændres én vokal til to i 1., 2., 3. og 3. person.

6 GUSTAR = AT KUNNE LIDE FUNKTION:
Gustar udtrykker smag – hvad man kan lide og ikke lide FORM: Gustar bøjer sig efter det som kan lides eller ikke lides og bruges sammen med det indirekte objektspronomen for eksempel Me gusta Madrid Me = indirekte objektspronomen Gusta = verbal (det står i 3. person ental fordi det retter sig efter Madrid) Madrid = subjekt Så oversættelsen bliver egentlig: Madrid (den) behager mig Hvis det man kan lide (eller ikke lide) står i flertal retter gustar sig efter det. For eksempel: Me gustan los madrileños Madrilenerne (de) behager mig De indirekte objektspronomen: 1. person Me (mig) 2. person Te (dig) 3. person Le (ham/hende) 1. person Nos (os) 2. person Os (jer) 3. person Les (dem)

7 IR A + INFINITIV = NÆR FREMTID
FUNKTION: Ir a + infinitiv udtrykket noget der er nært forestående. Det anvendes meget i talesprog. På dansk bruger vi modalverberne e.g. Jeg skal snakke med ham i aften FORM: Nær fremtid udtrykkes ved en personbøjet form af verbet ir i præsens + a + infinitiv. Voy Vas Va a + infinitiv (hablar, comer, vivir) Vamos Vais Van

8 PERFEKTUM (= FØR NUTID)
FUNKTION: Perfektum er en tid som betegner tiden lige før nutiden. På dansk Jeg har spist FORM: Som på dansk dannes perfektum vha. hjælpeverbet haber (=at have) + perfektum particip. Perfektum particip dannes ved at tilføje – ado(til –ar verb) og –ido(til –er og –ir verb) Hjælpeverbet: -ar verb -er verb -ir verb He 2. Has Ha Hemos habl-ado com-ido viv-ido Habéis Han

9 DATID på spansk Funktion:
På spansk er der 2 datider, imperfektum og præteritum. De bruges forskelligt, men oversættes ens. Begge betegner en handling i fortiden f.eks.: Jeg spiste meget. Form: Præteritum formerne har endelserne hæftet på stammen og de regelmæssige former ser således ud:

10 DATID - præteritum -ar verber: -er verber: -ir verber:
hablar = comer = vivir = at snakke at spise at leve/bo 1. habl-é 1. com-í 1. viv-í 2. habl-aste 2. com-iste 2. viv-iste 3. habl-ó 3. com-ió 3. viv-ió 1. habl-amos 1. com-ímos 1. viv-ímos 2. habl-asteis 2. com-isteis 2. viv-isteis 3. habl-aron 3. com-ieron 3. viv-ieron

11 Datid - imperfektum -ar verber: -er verber: -ir verber:
hablar = comer = vivir = at snakke at spise at leve/bo 1. habl-aba 1. com-ía 1. viv-ía 2. habl-abas 2. com-ías 2. viv-ías 3. habl-aba 3. com-ía 3. viv-ía 1. habl-ábamos 1. com-íamos 1. viv-íamos 2. habl-abais 2. com-ías 2. viv-íais 3. habl-aban 3. com-ían 3. viv-ían

12 BRUG af de to datider: På spansk findes der to datider, som begge oversættes til én datid på dansk. Derfor giver det tit problemer at vælge den rigtige. Præteritum: Imperfecto: Begivenhed: Situation: Tidsangivelse a) Vane Ayér comí a los Siempre comía a las 8 I går spiste jeg kl. 8 Jeg spiste altid kl. 8 Indtrædende handling b) beskrivelse Salí del colegio y volví a casa La casa estaba muy tranquila Jeg tog fra skole og jeg tog hjem Huset var meget stille


Download ppt "PRÆSENS -AR VERBER -AR VERBER Hablar = at spise Jeg spiser = hablo"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google