Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

”Adresser og adressedata”

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "”Adresser og adressedata”"— Præsentationens transcript:

1 ”Adresser og adressedata”
Anvendelse af adressedata – den private sektor God eftermiddag Mit navn er Christian Fischer, jeg kommer fra GMCB. Overskriften hedder ”Anvendelse af adressedata – den private sektor” – jeg har valgt at tolke det som Hvordan vi benytter adressedata i vores IT løsninger. Det jeg vil komme ind på er udelukkende et udtryk for mine egne holdninger og ønsker – jeg kan ikke tale for alle private virksomheder

2 En kort forhistorie I 1992 udviklede vi et disponeringsstøttesystem for Falcks Redningskorps: Løbende planlægning af kørsler Vejmidter fra D200 - Digitale udgave af KMS’ færdselskort i 1: Adresser fra: Naturgas Midt Nord Grundkort Fyn Jydsk Telefon Naturgas Syd Kort- og Matrikelstyrelsen Og der hvor vi manglede, kørte vi selv ud og ”samlede” husnumre – i min kollegas Porsche  Jeg vil starte med at sætte tingene ind i historisk perspektiv. 17 år siden…vandt vi en opgave som underleverandør Meget ringe kvalitet set med nutidens øjne. Mange eksempler på adresser der lå helt forkert (i den forkerte ende af kommunen)

3 En kort forhistorie Salgsmateriale fra ca. 1994
En indscannet side fra et kortblad – salgsmateriale udgivet i samrabejde med Naturgas MidtNord I/S Strækninger får et navn (bedst muligt, man langt fra altid korrekt) – ingen vejnavne på D200 Adresser bliver tilknyttet den nærmeste knude i netværket.

4 ”Semistruktureret” adresseanvendelse
Sådan ser Falcks meldingsmodtagelse ud i dag. Looket er måske ikke det mest high-tech-agtige, men en trænet meldingsmodtager får lynhurtigt udfyldt skærmbilledet – og det er vigtigere end smart udseende skærmbilleder. Vi kan lægge mærke til ”semi-strukturerede adresser”: Vejnavn, Postnummer, Kommunenr, Husnr

5 ”Semistruktureret” adresseanvendelse

6 Og hvorfor fortiden? For at vise, at vi faktisk er nået rigtig langt
I dag er ”alle” landets adresser registreret præcist Der findes lovmæssige rammer for registreringen af adresser Adresserne er billige (gratis på nær distributionen) Og ikke mindst: Data er til rådighed i et standardiseret format. Det super let at få fat i et opdateret adressesæt eller trække adressedata online

7 Hvad bruger vi adresser til ?
Vi skal kunne sende breve. Meget gerne så Post Danmark ikke skal bruge for meget ekstra ”krudt” på at dechifrere adresserne Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Alle København Ø Att.: “Den adresseansvarlige” Christian Fischer Brudedalen 23 Stavnsholt 3520 Farum Mrk.: “Lønforhøjelse” Sende breve – så PostDanmark ikke får alt for svært ved at finde modtageren Jeg vil tro at mellem 90 og 99 % af alle IT-applikationer, der benytter adresser, kun har det formål med adressen at kunne sende breve / levere varer

8 Hvad bruger vi adresser til ?
Vise et prikket kort (GIS tematiseringer) Kommunale ejendomme på Bornholm Olietanke i Sønderborg Olietanke – formålet har været at identificere områder, hvor det kan betale sig at installere jordvarme for at mindske CO2 udledningen Bornholm – Formålet er at opdele Bornholm så den samlede bygningsmasse er nogenlunde ens i de 4 områder Det ville måske være pænere med et matrikelkort – men det er jo ikke gratis!!

9 Hvad bruger vi adresser til ?
Det nye hotte ”Augmented Reality” (suppleret virkelighed) tv-avisen Baseret på adressepunkter kombineret med salgsdata fra SVUR registeret Udtales ORG MENTED I virkeligheden ret simpelt Ny måde at vise adressepunkter på

10 Hvad bruger vi adresser til ?
Navigere til en adresse på et kort

11 Hvad bruger vi adresser til ?
Disponering/optimering af transportopgaver Navigere til en adresse Løsning udviklet for Dansk Landbrugs Grovvareselskab til planlægning af deres transporter Til venstre er farvelagt én dags ordrer – én farve for hvert ekspederende sted Til højre har planlæggeren planlagt en rute fra Herlev omkring Ringsted, Sorø og til Ugerløse

12 Hvad bruger vi adresser til ?
Identificere en ejendom Eksempel på et EBST projekt DOB Ejendom på basis af adresse Baseret på AWS

13 Hvad bruger vi adresser til ?
Identificere en ejendom

14 Hvad bruger vi adresser til ?
Identificere en ejendom ALT dette kan lade sig gøre at hente blot ud fra en enkelt adresse!!!

15 Hvad bruger vi adresser til ?
Samkøring med data fra andre registre Danmarks Statistik BBR registeret Løsning til Coop Danmark. Hvor skal vi placere butikker strategisk i forhold til markedsoplandspotentialet? Adresser koblet til andre datakilder (i dette tilfælde BBR og data fra Danmarks statistik)

16 Hvad bruger vi adresser til ?
Traditionelt er adresser nødvendige attributter på personer og firmaer – primært med det formål, at vi kan sende post til dem. Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Alle 17 2100 København Ø Att.: “Den adresseansvarlige” Christian Fischer Brudedalen 23 Stavnsholt 3520 Farum Mrk.: “Lønforhøjelse” En typisk administrativ applikation har en eller flere entiteter alá det viste til højre Registreringen opfylder det primære behov: At kunne sende breve (lønsedler eller fakturarer) eller varer til kunder Problemet?

17 ”Ustruktureret anvendelse af adresser”
Udskrift fra Grontmij | Carl Bro’s administrative system Jeg skal sige, at et nyt (og mere moderne er ved at blive udarbejdet)

18 Hvornår kan det give problemer?
Grontmij | Carl Bro skal muligvis have nyt domicil Hvad har det af omkostninger i relation til transporttid hvis man vælger en konkret placering ? Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Alle 17 2100 København Ø Att.: “Den adresseansvarlige” ?? Forklar det grundigt Addressename er nemt nok Streetname? Det bliver endnu sværere hvis jeg boede i en lejlighed Dahlerups pakhus passer i hvert fald ikke ind i et vejnavn og et husnummer

19 Krævende manuel efterbearbejdning af adressevask
-- Valideringsfejl update work.cbadresser set vejnavn='Overgaden neden Vandet' where init='JBS'; update work.cbadresser set postnr=1650 where init='DLR'; update work.cbadresser set vejnavn='Gyldenløvesgade' where init='MJL'; update work.cbadresser set vejnavn='Borgmester Godskesens Plads' where init='KIA'; update work.cbadresser set vejnavn='Dag Hammarskjölds Allé' where init='FrH'; update work.cbadresser set ignore=true where init in ('JZM','LZB','SKB','EHN','FGO','MCH','MaD','PaB','KTZ','AQH','ABO','PDA','PnP'); update work.cbadresser set vejnavn='Frederikshøj Haveforening' where init='ClK'; update work.cbadresser set vejnavn='Monrads Allé' where init='TJM'; update work.cbadresser set vejnavn='Arnold Nielsens Boulevard' where init='LLR'; update work.cbadresser set vejnavn='Christian Winthers Vej' where init='ABT'; update work.cbadresser set vejnavn='Kastaniens Kvarter' where init='HBJ'; update work.cbadresser set vejnavn='Hans Rostgårdsvej' where init='BAU'; update work.cbadresser set husnr='10' where init='TRO'; update work.cbadresser set husnr='16' where init='akm'; update work.cbadresser set vejnavn='Vejgårdspark' where init='ERT'; -- Flertydige adresseer update work.cbadresser set gltime=28,gldistance=28.2 where init='ABO'; update work.cbadresser set gltime=28,gldistance=28.2 where init='PDA'; update work.cbadresser set gltime=65,gldistance=90 where init='PnP'; update work.cbadresser set gltime=26,gldistance=28 where init='AQH'; update work.cbadresser set gltime=gltime*60,gldistance=gldistance*1000 where init in('ABO','PDA','PnP','AQH'); update work.cbadresser set nyfejltekst=null where init in('ABO','PDA','PnP','AQH'); update work.cbadresser set nytime=25*60,nydistance=27.6*1000 where init='AQH'; update work.cbadresser set nytime=28*60,nydistance=30.3*1000 where init='ABO'; update work.cbadresser set nytime=28*60,nydistance=30.3*1000 where init='PDA'; update work.cbadresser set nytime=63*60,nydistance=89.0*1000 where init='PnP'; -- Svenske adresser. select * from work.cbadresser where -- nyfejltekst is not null and (gldistance is null or nydistance is null);

20 Og endelig har vi resultatet
Hvor skal det nye hovedsæde placeres? Husk resultatet er i minutters køretid!! Arbejdet med at lave kortet er det mindste – det store ligger i adressevasken

21 Måske skulle vi bruge adresser lidt mere intelligent - serviceorienteret
AWS Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Alle 17 2100 København Ø Att.: “Den adresseansvarlige” Hvis adressen skifter (nyt vejnavn eller husnummer el.lign.), behøver vi ikke foretage os noget Hvis vi skal kommunikere med andre systemer, har vi adgang til alle de korrekte, validerede, ajourførte adresseelementer Men hvis adressen mangler i AWS – eller AWS er nede, er vi på den! 6363E5D7-8A6A-495E-AA79-15F029CAAD09 Man kan muligvis omgå problemet med en manglende adresse ved at tilføje noget funktionalitet til at registrere alternative manuelle adresser, men det gør unægtelig logikken i applikationen noget mere besværlig

22 Måske skulle vi bruge adresser lidt mere intelligent – baseret på centrale services
Hvordan løser vi dette problem med vores lokale adressedatabase? Det er ikke helt let – det er lettere at lade en serviceudbyder (KMS) om at løse problemet.

23 Og benytte os af de services der findes!
KMS Geonøgler V3 getAddressPostalExtended Træerne vokser ikke ind i himlen.

24 Hvad kan så blive endnu bedre?
Vi mangler stadig en del ”erhvervsadresser” Fødevarestyrelsen, som uddeler , mangler f.eks. ca. 6% af deres besøgsvenner i OSAK! Nummer hvad? Hvor er 39? Ingen koordinater => ingen automatisk smiley på kort. Hver virksomhed kræver et manuelt arbejde af fødevarestyrelsen for at de kan vise dem på et kort.

25 Hvad kan så blive endnu bedre? Hvorfor findes adressen ikke på min GPS?
KRR OIS Distributør Udtræk Data Forædler Videre giver Upload RAP GPS leverandør Aggregerede data OIS Leveres Ny CD Download fra nettet KMS Fil OSAK Danner

26 Sådan bliver det ”snart”!
GPS leverandør Online opdatering af adressepunkter BBR Åbne snitflader

27 Sådan bliver det snart – vi arbejder på en løsning
En virkelig app, som vi er i gang med at udvikle Er klar om ”kort tid” Bliver demonstreret 7. april RapX-live

28 Hvad er erfaringerne – hvor ligger nytteværdien?
OSAK adresser gennem OIS virker rent faktisk. En lang række brugere abonnerer på ajourførte adressedata fra OIS. Hvis vi rent faktisk begyndte at benytte de strukturerede adresser der er til rådighed, sparer vi en masse ressourcer når it-systemer skal til at snakke sammen. Men det kræver en ”holdningsændring” hos kunderne. Vi kan direkte samkøre adresser med f.eks. BBR, ESR eller data fra Danmarks Statistik og kan producere informative tematiserede kort. Holdningsændringen består i, at man bliver nødt til at stille krav til softwareudvikleren om at benytte adresser intelligent. Det er som udgangspunkt dyrere, men jeg tror det tjener sig hjem i det lange løb.

29 Hvad er de værd? Dybdegående interviews og “case studies”:
Ejendomsskat: ~ 556 m € Affaldsindsamling: ~ 370 m € Effektivitet – lokal forvaltning: ~ 308 m € Transport – udbringning af varer ~ 3000 m € Tranport - geomarketing: ~ 221 m € LBS / E-commerce: ~ 1000 m € Total: ~ 6000 m € Kun 6 markeder Holdningsændringen består i, at man bliver nødt til at stille krav til softwareudvikleren om at benytte adresser intelligent. Det er som udgangspunkt dyrere, men jeg tror det tjener sig hjem i det lange løb.

30 Hvad er de kritiske faktorer
Hvad er de kritiske faktorer. Kvalitet, dækning, aktualitet, tilgængelighed eller …? Det kommer an på anvendelsen Kvalitet: tænker vi ikke på så meget mere, men er selvfølgelig altafgørende Dækning: Særligt mange ”erhvervsadresser” mangler. Man kan godt skulle levere varer til en lagerbygning, som ikke er enhedsregistreret i BBR Aktualitet: Vi ser frem til daglige ajourføringer fra OIS. Hvis det også gælder koordinater, vil jublen ingen ende tage Tilgængelighed: OSAK fra OIS har været et stort skridt – AWS betyder, at vi ikke behøver tænke så meget på de ”nørdede” adresseting – men AWS skal være tilgængelig!! Kvalitet: Se tilbage på den gang for 16 år siden.

31 Den private sektors ønsker
Flere adresser: der mangler for mange erhvervsadresser. Hurtigere og mere pålidelige services. Geonøgler kører efterhånden godt. Forhåbentlig kommer det også til at gælde for AWS – en forudsætning for at vi tør anbefale løsninger baseret på serviceorienteret arkitektur At alle nye vejnavne, bliver lagt ind på opslagstavlen for nye vejnavne (www.adresseinfo.dk). Nu taler jeg udelukkende for mig selv

32 Spørgsmål… Vil det sige, at vi snart kan udvikle applikationer, der let og smertefrit kobler til centrale adresseressourcer, som Altid er opdaterede Performer godt Aldrig er nede Er lette at bruge Er veldokumenterede Har gode eksempler på ”best practice”? Jep, Valentin - og så har vi endda lært noget om, hvad der stadig mangler!

33 Snakkeopgave(r) Hvad mener I er fordele/ulemper ved at basere IT løsninger på centrale services ? Hvad tror I der skal til for at flere vil benytte officielle services i stedet for lokale datasamlinger ? Hvorfor er opslagstavlen på ikke i brug 100 % endnu ?


Download ppt "”Adresser og adressedata”"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google