Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Overskrift her Navn på oplægsholder Navn på KU- enhed For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Overskrift her Navn på oplægsholder Navn på KU- enhed For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”."— Præsentationens transcript:

1 Overskrift her Navn på oplægsholder Navn på KU- enhed For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”. Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod Dias 1 Konference for samarbejdsudvalgsmedlemmer på Københavns Universitet Troels Østergaard Sørensen Malene Egemark Clausen Formand og næstformand for FSU på SAMF

2 Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten, brug forøg indrykning For at få venstre- stillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk indrykning Overskrift her For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”. Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod De Ti Bud 1. Frihed og medansvar KU værner om ytrings- og forskningsfriheden og giver rum for alle medarbejderes kreative, faglige udfoldelse under ansvar over for fællesskabet og universitetets målsætninger. Den enkelte medarbejder har indflydelse på og medansvar for, hvordan arbejdet tilrettelægges og udføres. 2. Kvalificeret ledelse KU har en professionel og veluddannet ledelse med blik for sammenhængen mellem universitetets udvikling og medarbejdernes trivsel. Systematisk ledelsesudvikling prioriteres højt. 3. Balance mellem arbejde og fritid KU sikrer, at arbejdet kan tilrettelægges, så der er balance mellem arbejdsopgaver og arbejdstid og mellem arbejde og fritid. Universitetet tilbyder fleksible arbejdsvilkår, som både tilgodeser KU´s behov og tager individuelle hensyn. Dias 2

3 Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten, brug forøg indrykning For at få venstre- stillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk indrykning Overskrift her For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”. Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod De Ti Bud - fortsat 4. Trygge arbejdsforhold KU er en bæredygtig og sund arbejdsplads med et arbejdsmiljø, som understøtter den enkelte medarbejder og skaber arbejdsglæde. Universitetet hjælper medarbejdere, der rammes af krise, sygdom eller nedsat arbejdsevne. 5. Godt samarbejdsklima KU’s medarbejdere løser deres opgaver i tillidsfuldt samarbejde og kan forvente, at en solid indsats anerkendes og påskønnes. Det er et fælles mål, at alle trives i arbejdet. 6. Mangfoldighed og ligestilling KU værdsætter forskelle og garanterer inden for rammerne af ansættelsesforholdet ligebehandling af alle medarbejdere. Universitetet arbejder målbevidst hen imod kønnenes faktiske ligestilling. 7. Konkurrencedygtige vilkår KU har løn- og ansættelsesvilkår, som gør det muligt at tiltrække og fastholde højt kvalificerede medarbejdere overalt på universitetet. Dias 3

4 Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten, brug forøg indrykning For at få venstre- stillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk indrykning Overskrift her For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”. Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod De Ti Bud – fortsat 8. Kontinuerlig faglig udvikling KU giver medarbejderne mulighed for at udvide og forny deres kvalifikationer og medvirker bl.a. gennem årlige medarbejderudviklingssamtaler til, at den enkelte medarbejder kan få et godt arbejdsliv og et tilfredsstillende karriereforløb. 9. Målrettet internationalisering KU skaber rammer, så forskere og fagmiljøer kan nå et højt internationalt niveau. Universitetet tiltrækker internationale medarbejdere og udruster alle ansatte med globale kompetencer, herunder sproglige færdigheder. 10. Rettidig information KU arbejder for åben og effektiv kommunikation på alle niveauer og holder sine medarbejdere fuldt informerede om deres rettigheder og pligter samt om forhold og beslutninger, der vedrører deres ansættelse og arbejde Dias 4

5 Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten, brug forøg indrykning For at få venstre- stillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk indrykning Overskrift her For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”. Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod SAMF organisationsdiagram Dias 5 Dekan Økonomisk Institut Institut for Statskundskab Institut for Antropologi Sociologisk Institut Institut for Psykologi NIAS Fakultets- sekretariat Campus Service City SAMF-it

6 Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten, brug forøg indrykning For at få venstre- stillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk indrykning Overskrift her For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”. Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod FSU på SAMF 21 medlemmer – 9 fra A-siden og 12 fra B-siden A-siden: Dekan, fakultetsdirektør, 6 institutledere, driftschefen B-siden: 5 VIP-repræsentanter, 2 HK, 1 AC-TAP, 1 bibliotekar, 1 rengøringsmedarbejder, 1 PROSA og 1 for øvrige TAP- grupper Dias 6

7 Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten, brug forøg indrykning For at få venstre- stillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk indrykning Overskrift her For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”. Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod Arbejdet med de personalepolitiske principper på SAMF 1.Første drøftelse i FSU i februar 2008: De første kommentarer til ”De Ti Bud” 2.Tidsplan for arbejdet med principperne i de lokale samarbejdsudvalg fastlagt juni 2008 3.Handlingsplaner for enheder drøftet i FSU i december 2008 – to principper udvalgt som fælles fokuspunkter: •Princip nr. 5 – Godt Samarbejdsklima •Princip nr. 10 – Rettidig Information Dias 7

8 Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten, brug forøg indrykning For at få venstre- stillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk indrykning Overskrift her For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”. Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod Arbejdet med de personalepolitiske principper på SAMF Eksempler fra enhederne: Institut for Antropologi • Fokus på Balance mellem arbejde og fritid • To konkrete tiltag, som retter sig mod specifikke medarbejdergrupper – en seniorpolitik og en småbørnsfamiliepolitik • Seniorpolitik: At fastholde erfarne medarbejdere ved IA, og at sikre seniormedarbejderne fleksible arbejdsvilkår, som muliggør en gradvis aftrapning i arbejdsindsats og et rigt arbejdsliv i seniorårene • Småbørnsfamiliepolitik: At sikre særligt fleksible arbejdsvilkår for medarbejdere med småbørn Dias 8

9 Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten, brug forøg indrykning For at få venstre- stillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk indrykning Overskrift her For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”. Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod Arbejdet med de personalepolitiske principper på SAMF Fakultetsniveauet: Kobling til APV - særligt fokus på Ph.d.-området. Af tiltag kan nævnes: •Fælles introdag for alle nye ph.d.- studerende på fakultetet •Alle nye Ph.d-vejledere skal nu gennemgå et Ph.d- vejlederkursus •Mentorordninger, hvor ældre ph.d. studerende tager sig af yngre og introducerer dem til ph.d. miljøet Dias 9

10 Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten, brug forøg indrykning For at få venstre- stillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk indrykning Overskrift her For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”. Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod De personalepolitiske grundprincipper – Hvor står vi? Medarbejdersidens vurdering • De er et værdigrundlag • Behov for nye runde med planer og rapporteringer • De skal være en del af dagligdagen Dias 10

11 Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten, brug forøg indrykning For at få venstre- stillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk indrykning Overskrift her For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”. Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod De personalepolitiske grundprincipper – Hvor står vi? Ledelsessidens vurdering Generelt •De er et værdigrundlag •Ok at skabe fokus på principperne i 2008 via handleplaner osv., men ikke behov for en ny runde med planer og rapporteringer •De skal være en del af dagligdagen og ikke ”særlige initiativer” •Kobling APV og grundprincipperne kan styrkes Dias 11

12 Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten, brug forøg indrykning For at få venstre- stillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk indrykning Overskrift her For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”. Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod Spørgsmål til debat •Fungerer de personalepolitiske principper? •Gør de en forskel? Dias 12


Download ppt "Overskrift her Navn på oplægsholder Navn på KU- enhed For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google