Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Studentereksamen - stx

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Studentereksamen - stx"— Præsentationens transcript:

1 Studentereksamen - stx
UEA klasselærerkursus sep Erik Ardal, Roskilde Gymnasium

2 Hvorfor det almene gymnasium?
En uddannelse der giver en bred indsigt i historie, kultur, sprog, naturvidenskab og samfundsforhold Giver en faglig fordybelse Forbereder en til at være aktivt at kunne tage del i den demokratiske beslutningsproces Udfordrer de intellektuelle, kropslige og kunstneriske evner Giver adgang til en bred vifte af videregående uddannelser og åbner døre senere i livet,

3 Der er 3 hovedområder plus…
Alle begynder på et fælles grundforløb der varer ½ år. Uddannelsen ”tones” ved valg af studieretning Humanistisk-sprogligt område Naturvidenskabeligt område Samfundsvidenskabeligt område Kunstneriske studieretninger + mulighed for valgfag

4 4 faste studieretninger
På hver skole udbydes der min. én studieretning med: Sproglige fag på A/B-niveau Samfundsfag på A-niveau Matematik på A-niveau samt fysik og kemi på mindst B-niveau 3 sprogfag

5 Det faglige indhold af grundforløbet - det første ½ år - fælles for alle

6 Eksempler på sammensætning af en studieretning
MUSIK ENGELSK MEDIEFAG/PSYKOLOGI MATEMATIK (A) FYSIK (B) KEMI (B)

7 Flere eksempler ENGELSK SPANSK SAMFUNDSFAG SAMFUNDSFAG MATEMATIK IDRÆT

8 Der er også frie valgfag – fx:
Psykologi Dramatik Filosofi Latin Billedkunst Mediefag musik Datalogi Astronomi etc. Og obligatoriske fag kan evt. vælges på et højere niveau. Fx Biologi Idræt Sprogfag Musik Matematik Naturgeografi etc.

9 Almen studieforberedelse - 10% af undervisningstiden!
Undervisningen tilrettelægges i teams Der arbejdes på tværs af fagene Undervisningen er i høj grad projektorganiseret Der arbejdes med emner, som er vigtige for forståelsen af det moderne menneske, fx: Skal mennesket til Mars? Klima og bæredygtighed Krop og psyke ”Hvad er lykken?” Afsluttes i foråret 3.g med en såkaldt synopsiseksamen

10 Valg før gymnasiet Skole Studieretning (foreløbigt valg)
2. fremmedsprog Kunstnerisk fag

11 Studieretning – en forhåndstilkendegivelse!
før man begynder i gymnasiet tilkendegives interesse for en studieretning. Ønsker imødekommes så vidt muligt Omvalg kan evt. foretages efter det første halve år (grundforløbet) i 1.g En studieretning består af min. 2 fag

12 Uddannelsesparathedsvurdering Enslydende for de 3 stx’ere i Roskilde
Vurdering af faglige -, personlige - og sociale kompetencer Stikord er: faglig fordybelse, middel-karakter er ønskelig, motivation, nysger-righed, selvstændighed, evne til at planlægge, ansvarlighed, samarbejdsevne.


Download ppt "Studentereksamen - stx"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google