Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Investeringsoversigt

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Investeringsoversigt"— Præsentationens transcript:

1 Investeringsoversigt

2 Rebild Kommune - samlet
Oversigt Overfrørt fra 2012 Opr. Budget 2013 Budgetforslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Budgetoverslag 2017* (1.000 kr.) U I Rebild Kommune - samlet 29.631 82.790 70.206 64.025 62.025 Bevægelser: 2013 2014 2015 Ny t rådhus 7,4 -7,4 0,0 Afventer beslutning: Vej til skole/hal Terndrup 3,0 -3,0 Tandklinik - Terndrup 0,2 1,8 -2,0 Delsum 3,2 -1,2 I alt 10,6 -8,6

3 BUU Udfordringer: Indretning af tandklinik i Skørping til skoletilbud
Overfrørt fra 2012 Opr. Budget 2013 Budgetforslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Budgetoverslag 2017* Børn og Ungdomsudvalg 7.478 16.750 14.400 20.000 10.000 XA Moderniseringsplan dagintitutioner 112 500 1.000 5.000 XA Moderniseringsplan Øster Hornum 277 3.500 4.000 XA Køkken daginstitutioner 361 XA Krybberum - Kronhjorten 256 XA Skolerenoveringspulje 2010 XA Bavnebakkeskolen 5.357 10.200 XA Bælum Legeplads -238 XA Løbende opsamling - skoler 508 XA Terndrup Skole 600 9.400 XA Ventilationspåbud, Sortebakkeskolen -412 XA Køb af SFO, Skørping 1.950 XA Skørping Skole, skimmelsvamp 1.218 XA Skørping Skole, flisebelægning m.v. 39 Udfordringer: Indretning af tandklinik i Skørping til skoletilbud

4 Kultur og Fritidsudvalg
KFU Overfrørt fra 2012 Opr. Budget 2013 Budgetforslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Budgetoverslag 2017* Kultur og Fritidsudvalg 810 10.225 7.825 12.325 2.325 XA Ramme til fritidsfaciliteter 235 XA Haller/vedligeholdelse 505 2.000 XA Terndrup Idrætscenter 382 7.000 5.500 XA Bibliotek, Støvring 10.000 XA Åben bibliotek 400 XA Sikkerhed lysanlæg 100 XA Kig Ind - ombygning -312 XA Møde/aktivitetssteder - energi 500 XA Landsbyrådet, projekter 225 Udfordringer: Kunststofbane – Støvring eller Suldrup

5 SSU Udfordringer: Sundhedsteknologi Boliger til handicappede - Rørbæk
Overfrørt fra 2012 Opr. Budget 2013 Budgetforslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Budgetoverslag 2017* Sundhedsudvalg 21.116 4.840 5.700 4.000 2.000 XA Modernisering/vedligh. Servicearealer 950 500 1.000 XA Ombygning, Mastruplund 18.860 XA Samling af orto-klinik, renov. Støvring 1.306 4.340 1.700 XA Tandplejestruktur, flytninger 2 3.000 Udfordringer: Sundhedsteknologi Boliger til handicappede - Rørbæk

6 TMU 1 Overfrørt fra 2012 Opr. Budget 2013 Budgetforslag 2014
Overfrørt fra 2012 Opr. Budget 2013 Budgetforslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Budgetoverslag 2017* Teknik og Miljøudvalg -2.344 29.200 21.700 21.200 20.200 XA Banevænget/Egebakken, Nørager -600 -300 XA Udstykning Mølhøjvangen, Haverslev -400 -200 XA Ølandsparken, Øster Hornum -150 XA Porsborgparken -3.000 XA Støvring Nord, Erhvervspark -1.000 XA Køb/salg af jord (budgetteret) 668 3.000 2.000 10.000 -9.000 -9.580 XA Byggemodning - Bælum 704 -250 XA Støvring Ådale, etape 4 - Grævlingen -5.000 -4.000 XA Byggemodning Søskrænten, Suldrup 35 XA Fremme af grundsalg 118 XA Nedrivningspulje - fælles -263 XA Energirenoveringspuljer 720 XA Byggemodning Ølandsparken II -420 XA Fælles udgifter og indtægter -1.800 XA Ny genbrugsplads, Sørup 120 13.000 XA Investeringsplan - forsyning 400 XA Reparation - Bælum Bæk 656

7 TMU 2 Overfrørt fra 2012 Opr. Budget 2013 Budgetforslag 2014
Overfrørt fra 2012 Opr. Budget 2013 Budgetforslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Budgetoverslag 2017* XA Miljøhandlingsplan 66 XA Frendrup Skov 85 XA Jordforurening/Miljøuheld 500 XA Revideret sektorplanlægning 864 XA Vådområdeprojekter -578 XA Klimastrategi 1.000 1.500 XA Bytorv, Støvring -9.587 XA Vejrenovering, forskøn. og trafiksik. 1.646 2.000 XA Asfaltkonto 7.800 4.800 5.000 XA Brorenoveringer 269 XA Adgangsvej Terndrup Skole og Hal 3.000 XA Cykelsti Nysom-Ravnkilde 733 XA Gadelys - udskiftning kviksølvslamper XA Gangtunnel Skørping XA Opgradering busstoppesteder 400 700

8 TMU - udfordringer Genbrugsplads – behandling af grønt haveaffald – fast grund Byggemodning – erhvervsområder Støvring (Porsborgparken, Neptunvej) Byggemodning – boliger Støvring, Sørup, Guldbæk, Terndrup, andre byer Nedrivning og klargøring til salg – Øster Hornum (Sandgraven, Gården) Nedrivningspulje 2014 (2,5/-1,5 – netto 1 mio) Nibevej – forlægning mod syd Skørping midtby (trafik) – efter nedlæggelse af baneoverskæringen Asfalt Bygningsvedligeholdelse Udskiftning af gadelamper – også i 2016 og 2017 (hvis behov).

9 ØKU Udfordringer: Digitaliseringspulje Planstrategi/kommuneplan i 2014
Overfrørt fra 2012 Opr. Budget 2013 Budgetforslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Budgetoverslag 2017* Økonomiudvalg 2.571 21.775 20.581 6.500 27.500 XA Renovering Rådhuse 998 XA Indsatsledervogn 275 XA Helhedsor. energi/bygningsrenov. 2011 680 2.500 3.000 XA Nyt rådhus 709 15.000 14.581 1.000 XA Digitaliseringsfond - udlån centre/inst. XA Infoportal Rebild Bakker/Rold Skov -473 XA Rammebeløb til byzoner 420 500 XA Ramme - ikke udmøntet 21.000 XA Digitaliseringspulje XA Planstrategi/Kommuneplan 237 Udfordringer: Digitaliseringspulje Planstrategi/kommuneplan i 2014


Download ppt "Investeringsoversigt"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google