Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

17. maj 2011Regionalmøde Herning VELKOMMEN. 17. maj 2011Regionalmøde Herning AGENDA •Medlemssituationen •Register over dårlige betalere •Introduktionskort.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "17. maj 2011Regionalmøde Herning VELKOMMEN. 17. maj 2011Regionalmøde Herning AGENDA •Medlemssituationen •Register over dårlige betalere •Introduktionskort."— Præsentationens transcript:

1 17. maj 2011Regionalmøde Herning VELKOMMEN

2 17. maj 2011Regionalmøde Herning AGENDA •Medlemssituationen •Register over dårlige betalere •Introduktionskort •Tiltag vedr. rekruttering •Kampagne •Fastholdelse •Medlemsundersøgelser •Klubnyt – kommunikation DGU-klubber

3 17. maj 2011Regionalmøde Herning Nye golfspillere Nye golfspillere Passive 135.600 20.700 5.100 hverdags 11.400 9.400 10.000 700 3.100 fuldtids 200 Pr. 16/5 - 2011 •Samlet stigning i aktive spillere på 1348 •Lav konvertering af fuldtid til fleks •Lav konvertering af passiv til fleks •Håb for fremtiden: Flere nye golfspillere, nedgang i antal der stopper og konvertering fra fleks til fuldtid HVAD ER DER SKET DET SIDSTE ÅR? 2.000

4 17. maj 2011Regionalmøde Herning DÅRLIGE BETALERE •DGU’s bestyrelse har besluttet ikke at oprette et register Fordi: •Restance skal være mere end 4.800,- •Bestyrelse skal træffe afgørelse om eksklusion •Medlemmet må ikke bestride restancen •Megen administration forbundet med oplysningspligten og indsigtsretten Se mere på: http://www.danskgolfunion.dk/om- dgu/organisation/bestyrelse/dagsordener-og-referaterhttp://www.danskgolfunion.dk/om- dgu/organisation/bestyrelse/dagsordener-og-referater

5 17. maj 2011Regionalmøde Herning BRUG AF INTRODUKTIONSKORT •”På baggrund af gensidighedsprincippet herunder repræsentantskabsbeslutninger og på møder i mellem de nordiske forbund fastsættes følgende henstillinger for brug af DGU - og Nordisk Introduktionskort.” •Klubber der ikke tager imod spillere med introduktionskort, får ikke udstedt introduktionskort til egen bestyrelse.

6 17. maj 2011Regionalmøde Herning FLERE MEDLEMMER DGU har udviklet fire koncepter som kan downloades på DGU’s hjemmeside. Link til siden

7 17. maj 2011Regionalmøde Herning BEST CASE

8 17. maj 2011Regionalmøde Herning •Vi har brug for dine gode idéer til at udvikle golfen i Danmark •Den kollektive hjerne •F.eks. gode idéer til tema for Golfens Dag 2012 www.golfudvikling.dk GOLFUDVIKLING.DK

9 17. maj 2011Regionalmøde Herning BANNERANNONCERING De interesserede: •Sporten.dk •Tv2sport.dk •Facebook.com •Google.dk Garagegolferne: •Golf.dk •Facebook.com •Google.dk Spilgolf.nu

10 17. maj 2011Regionalmøde Herning • Gennemføre medlemsundersøgelse og implementere forandringer FASTHOLDELSE • Undersøge årsagerne til udmeldelse og passivt medlemskab • Uddanne ansatte og frivillige i golfklubben • Hurtig adgang til stor bane • Lette overgangen fra kanin til integreret golfspiller • Udvikle medlemskabstyper der matcher medlemmernes behov fra vugge til grav • Loyalitetsydelser • Trivselsmiljø • Gør medlemmerne gode til at ramme bolden

11 17. maj 2011Regionalmøde Herning MEDLEMSUNDERSØGELSER Bliv klogere på din klub - spørg medlemmerne •Den klubtilpassede medlemsundersøgelse giver jer et seriøst udgangspunkt til at udvikle jeres klub •Medlemsundersøgelsen skaffer samtidig både frivillige og nye sponsorer til klubben •Der bliver udarbejdet en rapport - et godt udviklings- redskab, som giver et overblik over de indsatser og fremtidige opgaver, der kan være i klubben •Det tager cirka 10 - 15 minutter at besvare undersøgelsen, og vi gennemfører medlemsundersøgelsen over en periode på ca. 14 dage •Hele forløbet varer syv til otte uger og koster kr. 15.000,- Webbaseret eller papirudgave

12 17. maj 2011Regionalmøde Herning MEDLEMSUNDERSØGELSER Fra udmeldt eller passiv til fleksmedlem •I samarbejde med golfklubben foretager vi en undersøgelse blandt klubbens udmeldte og passive medlemmer. Samtidig benytter vi lejligheden til at informere om klubbens fleksmedlemstilbud •Mere end en fjerdedel af de udmeldte og passive medlemmer, der har deltaget i undersøgelsen, ønsker tilbud om fleksmedlemskab •Det tager kun tre minutter at gennemføre undersøgelsen, og vi gennemfører undersøgelsen over en periode på ca. 14 dage •Det er gratis for jer at gennemføre denne undersøgelse i et samarbejde med DGU Mere en hver fjerde viser interesse for fleksmedlemskab

13 17. maj 2011Regionalmøde Herning KLUB NYT http://www.danskgolfunion.dk/klubledelse-og- drift/klubnyt

14 17. maj 2011Regionalmøde Herning TAK FOR I DAG


Download ppt "17. maj 2011Regionalmøde Herning VELKOMMEN. 17. maj 2011Regionalmøde Herning AGENDA •Medlemssituationen •Register over dårlige betalere •Introduktionskort."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google