Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation af Afbrydes ved tryk på Esc. Lasse Ahm Consult - Vordingborg - bidrager med en afgørende forskel Eksempelvis at: halvere dit produktionsspild.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Præsentation af Afbrydes ved tryk på Esc. Lasse Ahm Consult - Vordingborg - bidrager med en afgørende forskel Eksempelvis at: halvere dit produktionsspild."— Præsentationens transcript:

1 Præsentation af Afbrydes ved tryk på Esc

2 Lasse Ahm Consult - Vordingborg - bidrager med en afgørende forskel Eksempelvis at: halvere dit produktionsspild åbne nye markeder for dig på grund af ISO-godkendelser få det bedste ud af dine medarbejdere i organisationen ! Det har for kunder betydet mere end 1 mill. på deres bundlinje! Det har for kunder betydet at de løb med ordrerne foran deres konkurrenter! Det har for kunder betydet øget effektivitet, større arbejdsglæde, ansvar og engagement hos medarbejderne

3 Kvalitet Miljø Hygiejne Arbejdsmiljø Lean Management Strategi Afbrydes ved tryk på Esc Lasse Ahm Consult - Vordingborg Vi rådgiver indenfor:

4 Effektiv systemopbygning i henhold til ISO standarder Klargøring til certificering/ godkendelse iht. ISO 9001:2008 Gennemføre kvalitetstjek / interne audits Uddannelse af interne auditorer Eksempelvis indenfor: Medico Plastvirksomheder Malterier Metalforarbejdning Slamsugning Agrovirksomheder Sukker- og konfektureproduktion

5 Klargøring til certificering/ godkendelse iht. ISO 14001:2004 Gennemføre miljøtjek / interne audits Træning af interne miljøauditorer Eksempelvis indenfor: Ventilationsbranchen Renovationsbranchen Plastproduktion Industribranchen – alle typer Afbrydes ved tryk på Esc

6 Effektiv systemopbygning i henhold til gældende hygiejnestandarder Klargøring til certificering / godkendelse iht. ISO 22 000 og BRC/IOP Etablering af HACCP-team og HACCP-planer til vurdering af risici Eksempelvis indenfor: Fødevarebranchen Transportbranchen Emballagebranchen Maskinbranchen (fødevareindustrien)

7 Effektiv opbygning af ledelsessystem til styring af virksomhedens arbejdsmiljø Klargøring til certificering/ godkendelse iht. DS/OHSAS 18001 APV-programmer og kortlægning (ArbejdsPladsVurdering) Vi bruges som effektive tovholdere Vi bruges som effektive tovholdere - Handlingsplaner og indsatsområder Systematisk arbejde med Lige-ved-og- næsten-ulykker ” Rammer med godt arbejdsmiljø giver engagerede medarbejdere, lavere sygefravær og skaber gode relationer til Arbejdsmiljøtilsynet” Alle typer af virksomheder - industri og handelscentre Afbrydes ved tryk på Esc

8 Gennemførsel af LEAN-projekter i hele eller dele af virksomheden Spildreduktion gennem systematik – eksempelvis i enkelte afsnit i virksomheden Kunde- og medarbejdertilfreds- hedsanalyser Sparring til store og små virksomheder Professionelt bestyrelsesmedlem Eksempelvis indenfor: Kostskoler Fødevarevirksomheder Industriproduktion Administration

9 Gennemførsel af strategiprocesser SWOT SWOT-analyser (stærke & svage sider, trusler & muligheder) Guide til at gennemføre 3-5-årig strategisk planlægning via eget værktøj – De 25 spørgsmål Udviklingsmuligheder – hvor og hvilke Innovationsmuligheder – hvor og hvilke Organisationsudvikling Afstemme forventninger til hinanden (Ejere/ledelse/ledergruppe/medarbejdere) Gennemføres indenfor: Alle typer af virksomheder Afbrydes ved tryk på Esc

10 Hvad er det for værdier vi tilfører vores kunder? Vi sikrer certificering/godkendelse af jeres virksomhed Det betyder for dig som kunde: •Øget tillid og troværdighed til din virksomhed som leverandør •Fortrin i forhold til konkurrenter – åbning til nye markeder •Øget kundetilfredshed gennem ensartet kvalitet •Lavere spild •Systematisk arbejde med forbedringer i virksomheden og •Medarbejderinvolvering. Vi medvirker til at skabe en synlig struktur i jeres arbejde med kvalitetssikring Det betyder for dig som kunde: •Mere opmærksomme medarbejdere •Lavere spild •Færre reklamationer og •Øget kundetilfredshed Vi etablerer kontrolprocedurer i produktionen Det betyder for dig som kunde: •Ensartet produktion - mindre spild •Dokumentation på kvaliteten i hele batchen, •Personligt ansvar for den kvalitet, der udføres af den enkelte medarbejder.

11 Hvad er det for værdier vi tilfører vores kunder? Vi optimerer ved målrettet at arbejde med bestemte processer i jeres produktion/virksomhed Det betyder for dig som kunde: •Arbejde med spildminimering - Færre omkostninger til spild og fejlretninger. Vi gennemfører interne kvalitetstjek/audits Det betyder for dig som kunde: •Påvise eventuelle fejl som kan rettes med det samme ! •Færre omkostninger •Overensstemmelse mellem det planlagte og det udførte arbejde •Konkrete forslag til forbedringer •At du er på forkant med omkostningerne og forebygger fejl – dette er langt billigere end at redde eventuelle fejlproduktioner. Vi gennemfører eksterne audits Det betyder for dig som kunde: •Vished for leverandørkvalitet - ingen overraskelser •Øget tillid til leverandørerne •Sikkerhed for dig som kunde at underleverandørens kvalitet svarer til dine forventninger. Vi etablerer informative afvigelsesdatabaser Det betyder for dig som kunde: •Kvantificering af fejl – bidrager til bevidst minimering af fejl •Læring blandt medarbejderne så fejl kun opstår én gang •Indarbejdelse af fejl i uddannelsesprogrammer for nye medarbejdere Afbrydes ved tryk på Esc

12 Hvad er det for værdier vi tilfører vores kunder? Vi giver kompetent sparring til nuværende kvalitetsansvarlige Det betyder for dig som kunde: •Flere løsningsmodeller, hvilket giver bedre beslutningsgrundlag og dermed valg af den bedste løsning. •Sparring giver kompetence. Interim Ledelse Vi varetager kvalitetschef-rollen i kortere eller længere perioder – Interim Ledelse Det betyder for dig som kunde: •Kun ringe eller slet ingen kvalitetsbrist •At der fortsat arbejdes med kvalitetssikring og kvalitetsforbedring •Synlighed for medarbejderne - væsentlig for virksomheden.

13 Skabe væsentlig værdi for kunderne Kontinuerligt at arbejde med løbende forbedringer og spildminimering kreativitet Med kreativitet at gøre kvalitetsstyrings- systemer levende og dermed engagere medarbejdere… (igen) Fastsætte og opbygge kvalitetsstandarder – baseret på kundeværdier. Standardisering er din sikkerhed for at opgaver afleveres på samme måde, i samme kvalitet hver gang - uanset hold, medarbejder eller produktionssted Skabe effektiv dokumentation og sporbarhed Skabe redskaber til uddannelse og trænings- programmer i virksomheden Lasse Ahm Consult kendes for at… Afbrydes ved tryk på Esc

14 Vi hjælper typisk når… Virksomheder har kvalitetsproblemer Organisationsopdelingen er uskarp Ansvar og beføjelser er ikke umiddelbart til at Gennemskue Virksomheder trænger til nyt liv - Vi får skabt fokus / nyt kvalitetsstyringssystem Virksomheder har lang leveringstid eller lange ventetider - De kan have behov for, at vi tænker LEAN Virksomheder giver udtryk for at de ikke kan få arbejdskraft eller beholde de nye medarbejdere ret længe - Uddannelsesplaner Virksomheder har et stort spild (>5%) - Målrettet indsat ”Vi ta’r spildet”

15 Vi hjælper typisk når… Virksomheder trænger til nyt kvalitets- styringssystem - Eller udvikling af eksisterende system Ledere er stressede eller mangler overblik Sparring til ledere på alle niveauer Virksomheder skal have lavet informative APV’er Vi bruges som inspiratorer eller tovholdere ved interviews. Virksomheder arbejder med nye embal- lageprojekter - Inputs, idéer og sparring Virksomheder med behov for en køreplan -at få lagt en strategi for de kommende år. Afbrydes ved tryk på Esc

16 Lasse Ahm Consult Er en moderne rådgivningsvirksomhed som drives af undertegnede - Lasse Ahm. Jeg er 46 år, uddannet Lead Auditor i kvalitets- styring, Lead Auditor i miljøstyring, emballage- teknolog samt LEAN administrationsspecialist. 25 års praktisk erhvervs- og ledelseserfaring gør mig til en kompetent med- spiller og rådgiver.

17 Konsulenthuset  Solbakkevej 2

18 i Vordingborg. Udsigt & Indsigt

19 LEAN Kvalitetsstyring ISO 9001 Miljøstyring ISO 14 001 Arbejdsmiljø OHSAS 18 001 Lederudvikling Kurser & workshops Auditering Lasse Ahm

20 Gør et samarbejde muligt…

21 Kort sagt… Vi hjælper mange typer af virksomheder. Vi kan helt sikkert også hjælpe dig… RING 56 29 72 36 Afbrydes ved tryk på Esc


Download ppt "Præsentation af Afbrydes ved tryk på Esc. Lasse Ahm Consult - Vordingborg - bidrager med en afgørende forskel Eksempelvis at: halvere dit produktionsspild."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google