Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Eksport- finansiering med EKF

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Eksport- finansiering med EKF"— Præsentationens transcript:

1 Eksport- finansiering med EKF
6-7 maj, 2013 Skandeborg-Randers Morten Hvilsom Larsen, Chief Underwriter, SMV & Klima, EKF

2 Om EKF

3 Hvem er vi? Danmarks Eksportkreditfond 90 års erfaring
Ejet og garanteret af den danske stat (AAA-ratet) Drives på forretningsmæssige vilkår med kunderne i fokus Medvirkende i dansk økonomisk interesse og global vækst EKF er i vækst, især på SMV forretninger

4 Udvikling af kunder SMV og STV
Søjlediagram 2 værdier

5 Hvad kan vi gøre for dig? Finansiering til kunden
Vi hjælper dig og dine udenland­ske kunder med at finde den finansiering, som kan gøre dine eksportforretninger til virkelighed. For eksempel ved at skaffe din kunde et lån, som udeluk­kende kan bruges til at købe varer hos dig. Når du hjælper din kunde med at finde den nødvendige finansiering, får han et ekstra argument for at vælge dig. Det kan være med til at lande flere ordrer i din ordrebog. Sikkerhed for betalingerne Vi kan sikre dig mod overraskelser, så du får dine penge, selv hvis noget går skævt. Du kan for eksempel få en forsikring, som dækker hvis din kunde springer fra jeres aftale undervejs. Sådan en situation er utrolig ærgerlig, men den behøver ikke være en økonomisk katastrofe. Vi kan stille en garanti, som sikrer dig økonomisk hele vejen igennem et stort projekt. Eller en garanti, som sikrer dine investeringer i udlandet mod at blive konfiskeret af fremmede landes regeringer. Eller noget helt tredje. EKF’s rådgivere hjælper dig med at finde den løsning, som passer til netop din virksomhed og dine forretninger. Finansiering af driften EKF kan hjælpe dig med økonomien. Både når du selv eksporterer, og når din virksomhed er underleverandør til eksport. Vi kan for eksempel stille en kaution til din bank, så den kan sige Ja til hæve din driftskredit. Så får du frigjort kapital til at udvikle din virksomhed. Finansiering til kunden Sikkerhed for betalingerne Finansiering af driften

6 Behov: Finansiering af driften “Vi vandt kontrakten, men har nu brug for mere driftskapital til at udføre ordren.”

7 Finansiering af driften
Eksportkaution Risiko Kaution Finansiering 20 pct. 80 pct. Eksportkaution Din virksomhed har et øget behov for likviditet i forbindelse med den løbende drift, eller I har kontakt med en køber i udlandet og forhandler om en konkret ordre, eller I har allerede fået ordren. Ordren betyder, at din virksomhed har udgifter til materialer, lønninger og leverandører, før køberen betaler for varerne. Hvis køberen som led i ordren skal betale forud, vil køberen typisk forlange sikkerhed for forudbetalingerne. Du kontakter din virksomheds bank for at få kredit til at betale udgifter eller stille sikkerhed for køberens forudbetalinger. Men banken mener, at risikoen er for stor og siger nej til at give kredit. KLIK EKF tilbyder at kautionere for din virksomheds kredit eller garanti i banken. Når EKF og banken har bevilget eksportkautionen, kan din virksomhed få kredit i banken, så I kan sige ja til eksportordren. Dermed er I sikret penge til at betale materialer, lønninger og leverandører i forbindelse med eksportordren. Eksportkautionen kan løbe i op til tre år, eller endnu længere hvis den dækker en konkret eksportordre.

8 Fakta Eksportkaution For danske eksportører og deres danske underleverandører Dækker driftsfinansiering – som fx driftskreditter, garantirammer, oparbejdningskreditter og udenlandske garantier Kautionsbeløb op til halvdelen af eksportomsætningen eller mod konkrete ordrer EKF garanterer op til 80 pct. af kreditfaciliteten Løbetid typisk op til 3 år Præmie afhænger af eksportørens rating og varierer typisk mellem 0,55 og 6,30 pct. p.a. (SMV) Banken ansøger EKF online efter tilslutning til kautionsordningen

9 Fordele for virksomheden
Eksportkaution Kautionen hjælper banken til at finansiere eksport-virksomheder. Du kan investere i personale, råvarer, produktion osv. uden at belaste din likviditet. Du kan sige ja til nye ordrer. Eksportkaution FORDELE FOR EKSPORTØREN Får aflastning på bankengagement, da der købes sikkerhed fra den danske stat • Kan selv rate og finde pris • Simpel ansøgningsprocedure • Kræver ikke historisk eksportomsætning, hvis der er en konkret eksportordre Du får lettere adgang til mere likviditet. • Du opnår større sandsynlighed for, at kreditten bevilges i banken • Du får mulighed for at acceptere nye ordrer, som du måske ellers ikke ville have likviditet til at gennemføre • Du får mulighed for at øge aktivitetsniveauet BANKEN Binder ikke kapital på EKF-dækket del af kreditfacilitet (0-vægtning) • Afdækning af nye kreditfaciliteter, og mulighed for afdækning af eksisterende engagement (i forbindelse med genforhandling og hvor bank har krav om yderligere sikkerhedsstillelse) • Skal kun tage min. 20 pct. risiko • Hurtig ansøgningsprocedure • Hurtig bevilling af kautioner ≤ DKK 5 mio. • Gennemskuelig prisstruktur • Kan selv rate og beregne pris på SMV'er

10 Processen Rating af eksportvirksomheden
Banken ansøger om eksportkaution EKF udsteder eksportkaution

11 Dansk befrugtningsteknologi
Hvad Teknologi til kunstig befrugtning Behov Finansiering EKF løsning Eksportkaution Værdi 10 millioner kroner EKSPORTKAUTION CASE Problemet Fertilitetsvirksomhed Unisense FertiliTech har udviklet en teknologi til kunstig befrugtning, hvor man kan finde de bedste og mest levedygtige æg. Det øger kvindens chance for at blive gravid med ca. 20 %. Virksomheden oplevede en stærkt stigende efterspørgsel, hvilket krævede yderligere kapital til at gennemføre ordrene. Virksomheden var samtidig midt i en  omstillingsfase fra en udviklingsvirksomhed til en salgsvirksomhed, og banken ønskede på den baggrund en risikodeling på forhøjelsen af engagementet. Løsningen: Eksportkaution EKF stillede en eksportkaution på 10 millioner. Det betød, at Unisense FertiliTech fik udvidet sin løbende kredit i banken betydeligt, og dermed var der kapital til at fortsætte væksten. Nu går virksomheden målrettet efter at nå de 36 vigtigste lande inden for kunstig befrugtning enten i år eller begyndelsen af næste år. Kontaktperson: Morten Hvilsom Larsen

12 Finansiering af anlægsinvestering
Kaution for anlægslån Investering Lån Eksportkaution Din virksomhed står over for at investere i et datterselskab i udlandet eller udvide eksisterende produktionsanlæg herhjemme, og du ønsker et lån i en dansk eller udenlandsk bank til investeringen. KLIK Din bank vil sikre sig mod risikoen for, at du ikke kan betale lånet tilbage. Banken ansøger derfor EKF om en garanti for investeringslån Hvis EKF vurderer, at kreditrisikoen på din virksomhed er acceptabel, tilbyder EKF at overtage risikoen, og din virksomhed kan få lån i banken til investeringen. Dermed dækker EKF bankens tab, hvis din virksomhed ikke betaler renter og afdrag som aftalt på lånet. Banken betaler en præmie for at have kautionen for anlægslånet. Præmiebeløbet bliver som regel lagt oven i det, du betaler for lånet. Kautionen for anlægslånet giver dig tryghed i forbindelse med investeringen. Hvis der sker noget, som forhindrer dig i at betale lånet tilbage som aftalt, betaler EKF en erstatning til banken. Kaution Risiko 80 pct. 20 pct.

13 Fakta Kaution for anlægslån Ny mulighed fra februar 2013
Understøtter investering i danske produktionsfaciliteter EKF kan kautionere op til 80 pct. for lån i banker eller for leasing. Dog kan ved konkrete sager en 50 pct. dækning være aktuel Pant i udstyret (banken tager sikkerhed i anlægsaktiverne) Løbetid på op til 5-7 år. Længere løbetider kan overvejes Der tages udgangspunkt i markedspris (Safe Harbour for SMVer)

14 Fordele for virksomheden
Kaution for anlægslån Ingen krav til risikoprofil. Tryghed. Eksportkaution Fordele for investor Ingen regler om lokale arbejder eller varetyper Penge kan bruges til lokale omkostninger Virksomheden tør yde lån til datterselskaber på usikre markeder Virksomheden får nemmere ved at rejse bankfinansiering til international ekspansion uden at banken skal have sikkerhed. EKF kan dække stående, lange lån Kongekronen står bag kravet – EKF hjælper med inddrivelse Præmien kan kapitaliseres ind i lånet Ingen specifikke krav til risikoprofil Tryghed – lånet er sikret, således at jeg kan fokusere på forretningen. Hjælp, hvis problemer med stat/lokale myndigheder i en tabssituation, da den danske stat står bag ens krav. Giver mulighed for at risikodække kontrakter med offentlige myndigheder i det land, hvor investeringen er foretaget. Virksomheden kan øge international ekspansion Større chance for at eksportørens selvrisiko kan inddrives Virksomheden behøver ikke at koncentrere sig om finansiering men kan fokusere på projektet. Projektet kan få finansieret EKF-præmien International ekspansion. EKF dækker lange lån.

15 Anlægsinvesteringer i DK
Hvad Småkager til hele verden Behov Finansiering til nye anlæg EKF løsning Kaution for anlægslån Værdi I omegnen af 40 MDKK KAUTION FOR ANLÆGSLÅN – case Den første virksomhed der fik KAL Udsolgt af småkager selvom alle produktionslinjer kørte på fuld tryk Særligt Asien er vilde med danish butter cookies For at have vækst måtte de investere i ny i en ny produktionslinje der både kan lave vanillekranse, brunkager og andre kiks Sammen med Nordea fik de meget rimelige vilkår på et lån til produktionslinjen til en pris af cirka 40 millioner kroner

16 Behov: Finansiering til kunden ”Min kunde er klar til at købe, men mangler finansiering.”

17 Finansiering til kunden
SMV-garanti (Finansieringsgaranti) Ordre 10 pct. Kredit SMV-garanti Din virksomhed står over for en ny eksportordre. Jeres kunde har imidlertid ikke likviditet til at betale for leverancen, og derfor tilbyder I at hjælpe kunden med at skaffe finansiering til ordren. Det er et stærkt salgsargument. KLIK I går til jeres bank for at få den til at tilbyde jeres udenlandske køber kredit i mindst 181 dage. Banken ønsker sikkerhed for betalingerne, før den vil bevilge kreditten. Her kommer SMV-garantien fra EKF ind i billedet. EKF bevilger SMV-garantien, og overtager dermed bankens risiko. Derefter kan banken etablere kreditten til kunden og udbetale pengene til jer, så snart I leverer ordren. Jeres bank kan ansøge online hos EKF, så sagsbehandlingen sker hurtigt, og I kan komme videre med eksportkontrakten. Den udenlandske køber skal være kreditværdig for at få SMV-garanti. Det vurderer EKF ud fra en kreditrapport og køberens regnskaber.​ Garanti Risiko 100 pct.

18 Fakta SMV-garanti (Finansieringsgaranti)
Langfristet kredit til eksportørens udenlandske kunde op til 5 år Ydes i forbindelse med eksport af kapitalgoder eller semikapitalgode, samt opstart af distributionsnetværk Finansiering af enkeltstående kontrakter op til DKK 25 mio. EKF garanterer op til 100 pct. over for banken (SMV-garanti) EKF har op til 10 pct. regres mod eksportøren Forretningen skal dokumenteres ved kommerciel kontrakt op til DKK 5 mio., veksler eller låneaftale Præmiestørrelse afhænger af land, køber og kredittid Banken ansøger EKF online efter tilslutning til SMV-ordningen

19 Fordele for virksomheden
SMV-garanti Du kan tilbyde din kunde finansiering. Du får din betaling, når du leverer. Du kan nå nye markeder og nye kunder. Finansieringen belaster ikke dit eget engagement i banken. SMV-garanti Fordele for eksportøren Kan få en bank til at finansiere salget Tilbyde kredit til likviditetsbegrænsede købere Kan anvende finansiering som konkurrenceparameter Skal ikke bogføre salget på balancen Fordele for banken Har ingen risiko på udenlandsk køber Banken kan finansiere eksportørs forretning. Risiko på EKF (AAA-ratet) Hurtig ansøgningsprocedure Hurtig ekspedition af sager Mulighed for selv at beregne pris via præmiemodel Standardiseret proces Skal ikke bruge ressourcer på inkassation ved manglende betaling

20 Processen Banken ansøger om SMV-garanti EKF udsteder SMV-garanti
Screening af køber Banken ansøger om SMV-garanti EKF udsteder SMV-garanti

21 Røntgenudstyr Hvad Røntgeninspektionssystemer til Sydamerika Behov
Finansiering til kunden EKF løsning SMV-garanti Værdi 2 millioner kroner SMV-garanti Problemet Detectronics røntgenanlæg identificerer ben i fisk og kød, og de er efterspurgt på syd- og mellemamerikanske slagterier og fiskefabrikker. Virksomhedens scannere er ret populære, og Detectronic så en mulighed for at sælge endnu mere ved at tilbyde en finansieringsløsning til deres kunder. Løsningen: SMV-garanti Detectronics sælgere anvender EKF’s finansieringsløsninger som en aktiv del af salgsindsatsen. Det har fordelene: Detectronic får penge ved levering via banken, hvilket forbedrer deres cash flow. Detectronic kan tilbyde noget, konkurrenterne ikke kan: kredit Detectronic har fået flere nye ordrer, som de ellers ikke ville have fået Detectronic har ansat flere medarbejdere som følge af ordrerne EKF-kontaktperson på casen: Karsten Ipsen

22 Udfordringer ved finansiering
Kravene om Dansk Økonomisk Interesse skal være opfyldt Veksler (ved en SMV-garanti): sørg for at gå til en notar i forbindelse med underskrivelse af veksler i de lande, hvor veksler kan give en udfordring, samt kontakt os hvis i tvivl om accept af veksler Alternativt kan dette forsinke godkendelse og afkøb af vekslerne hos banken, samt forsinke selve garantien og leverancen Her er link til oversigten over lande der er godkendt til veksler:

23 Q&A ?

24 Kontakt os Morten Hvilsom Larsen Chief Underwriter SMV og Klima T: M: E: DOWNLOAD VCARD Ring og hør hvad vi kan gøre for dig

25


Download ppt "Eksport- finansiering med EKF"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google