Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Foredrag for lærere & pædagoger Randers kommune D. 31.oktober 2011

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Foredrag for lærere & pædagoger Randers kommune D. 31.oktober 2011"— Præsentationens transcript:

1 Foredrag for lærere & pædagoger Randers kommune D. 31.oktober 2011
”Det bedste tidspunkt at løse en konflikt – er inden den opstår!” - om relationsarbejde og konfliktløsning Foredrag for lærere & pædagoger Randers kommune D. 31.oktober 2011 aut. psykolog Bent Hougaard

2 ”DET PSYKOLOGISKE MINEFELT”
Vok-sen Barn elev lærer Barn pæd. elev Det psykolo-giske minefelt Vok-sen elev Vok-sen pæd. lærer Barn Vok-sen aut. psykolog Bent Hougaard

3 aut. psykolog Bent Hougaard
FRA PRIVATPERSON TIL EMBEDSMAND M/K Mental opvarmning til ”relationsarbejdet”: Styr dine idiosynkrasier Al adfærd situationsforankres og situationsbestemmes Hvis du vil ændre verden – så start med dig selv Sæt dig i den andens sted Rosenthal – effekten Carl Popper: loven om utilsigtede virkninger Relationen er alfa og omega. Alternativt: os-mod-dem aut. psykolog Bent Hougaard

4 ROSENTHAL-EFFEKTEN - dine forventninger vil blive opfyldt - Vi har stor indflydelse på vore omgivelser og medmennesker alene ved den måde, vi tænker på! Det gælder såvel positive som negative tanker Rosenthals mest berømte forsøg: læreres betydning for elevers evne til at lære nyt stof. Vi vælger i stort omfang vore egne problemer og konflikter. Vi opfylder vores egne forudsigelser: ”Hvis hun gør sådan, gør jeg sådan!” Vi har mulighed for at ændre samværet med andre ved at tænke anderledes. Ved at gøre noget anderledes i forhold til andre, ”tvinges” de selv til at gøre noget anderledes. Ved at blive bevidst om den måde vi selv tænker på Ved at tænke positivt, dvs. tænke i nye muligheder frem for at tænke i begrænsninger eller gengive (dårlige) erfaringer. aut. psykolog Bent Hougaard

5 aut. psykolog Bent Hougaard
”VI HANDLER, SOM VI TÆNKER - HVIS VI TÆNKER FORKERT, HANDLER VI FORKERT” ADORNO Memer = kulturelle stereotypier ”Simon afprøver mine grænser”! påstand: børn afprøver ikke vores grænser – de overskrider dem! Lukas 6.41 og projektionsmekanismer ”Nu har jeg sagt det 117 gange, hvor mange..? ”Hvad laver den taske der?! Memer er beskrevet af Richard Dawkins 1976/1999 Memer er kultur-DNA, kulturens ækvivalent til gener Memer er handlinger/tanker som kan kopieres fra person til person Memer overlever i grupper Mange memer udgør et memplex aut. psykolog Bent Hougaard

6 aut. psykolog Bent Hougaard
1 PROFESSIONEL 2 PERSONLIG 3 PRIVAT Saglig Autentisk Usaglig – egne meninger Faglig kompetent Personlig kompetent ”In it for the money” Målrettet Fleksibel Modstand i forhold til forandringer Neutral Indfølende/empatisk Følelsesladet Samarbejdsvillig Social Egenrådig Tværfagligt orienteret Faget/opgaven som ”privat” ejendom Kunne redegøre for egen faglighed - teorier/metoder Udvikling af praksis/handlemåder Fastholde eget revir og vante metoder ”Forandringsresistent” Accept af de givne præmisser og trufne beslutninger Ansvarsbevidst Solidaritet ”Mele egen kage” Passiv aggressivitet 60 argumenter mod fornyelse Fortløbende opdatering af teori og metode Livslang læring ”Plejer” ”Jeg er, som jeg er – Og det er der ikke noget at gøre ved!” Tilfredsstille de andres behov Tilfredsstille de andres/egne behov Tilfredsstille egne behov Gøre det loven siger Gøre det så godt som muligt Gøre det der ikke er lov om aut. psykolog Bent Hougaard

7 ”INTET ER SÅ PRAKTISK SOM EN SYNLIG TEORI!” Kurt Levin
En teori er kun en foreløbig løsning på et problem Psykologien og pædagogikken er nu så godt undersøgt og så vel beskrevet, at alt hvad vi gør, har et navn – og det fortsætter! Uden en fælles teoretisk referenceramme og kendskab til hinandens metoder, arbejder vi i blinde Det uklart sagte – er det uklart tænkte Det, der virker, er det rigtige – forudsat at ingen kommer til skade! Saglige begrundelser frem for private meninger aut. psykolog Bent Hougaard

8 aut. psykolog Bent Hougaard
EINSTEIN-CITAT ”Folk, der prøver at løse de samme problemer med de samme metoder igen og igen uden at opnå de ønskede resultater – er at betragte som idioter!” aut. psykolog Bent Hougaard

9 aut. psykolog Bent Hougaard
FRA EKSKLUSION TIL INKLUSION - tallene er efter hukommelsen, og skal derfor tages med et ”gran salt”! Det, der virker, er det rigtige: 25% af folkeskolens midler går til specialundervisning SFI: 60% af mandlige indsatte i alderen 18 – 25 år har været anbragt uden for eget hjem, 80% er droppet ud af skolen inden eller i 9.klasse Einstein: Problemer kan ikke blive løst af det samme niveau af bevidsthed, som skabte dem Hougaard: Når alt er prøvet, så prøv noget nyt aut. psykolog Bent Hougaard

10 GØR FORÆLDRE TIL SAMARBEJDSPARTNERE Samarbejdspartnere er ligeværdige
Forældre ved meget om deres eget barn, som lærere & pædagoger ikke ved. Lærere & pædagoger ved noget andet om børn, som forældrene ikke ved. Disse forskelle = merviden, skal komme alle til gode. aut. psykolog Bent Hougaard

11 FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE 2
Empowerment: ”Myndiggørelse” Styrke forældrenes forudsætninger Afstemme forventninger/holdninger Realisering af kommunikativ magt = fælles fodslag mellem forældre og professionsudøverne (Habermas) aut. psykolog Bent Hougaard

12 AL ADFÆRD SITUATIONSBESTEMMES AL ADFÆRD PERSONFORANKRES
Alle påvirker alle. Der skal mindst 2 til 1 konflikt. Hvad er elevens andel, og hvad er forældrenes/lærerens/ pædagogens? Hvad kan de gøre anderledes som forud- sætning for, at eleven kan gøre noget anderledes? Hvis du vil ændre verden, så… aut. psykolog Bent Hougaard

13 aut. psykolog Bent Hougaard
”FIND 5 FEJL”-MODELLEN 1.Konkret adfærd generaliseres ud fra konkrete hændelse uden hensyn til kontekst, og 2.Transformeres til ”noget” i barnet. 3.Ofte en organisk deficit – f.eks. ADHD 4.Relationen mellem barnet og dets kammerater, pædagoger, lærere og forældre er ikke (nok) i fokus 5.Opdragelses- og socialiseringsformer underbelyses aut. psykolog Bent Hougaard

14 VISUALISERING af ”symptom-forskydning”
Dreng, 4 år Mor Far (+) (+) (+) (-) Dreng, 10 år Dreng, 17 år + aut. psykolog Bent Hougaard

15 DEN UDFORDRENDE SYNSVINKEL
Vi ændrer og udvikler os i henhold til de udfordringer, vi møder Vi kan vælge enten at ændre ved eller beholde de problemer, vi har Mange tror, at andre ikke forandrer sig, fordi de ikke vil Mange ændrer sig ikke, fordi de tror, de ikke kan Vi har alle langt større muligheder for at ændre os, end vi selv og andre tror Vores psykologiske svagheder overvurderes ofte af både os selv og andre Langt de fleste former for adfærdsvanskeligheder kan ændres drastisk Det, vi oplever her og nu, er i mange tilfælde langt vigtigere, end det vi oplevede i tidligere faser af vort liv Frank Farally aut. psykolog Bent Hougaard


Download ppt "Foredrag for lærere & pædagoger Randers kommune D. 31.oktober 2011"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google