Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Test af brugeroplevelsen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Test af brugeroplevelsen"— Præsentationens transcript:

1 Test af brugeroplevelsen
Koncept Prototype Færdigt produkt Test Test af brugeroplevelsen Formidling, projektarbejde og webdesign-E2011 Steen Filskov Andersen 25. oktober 2011

2 Hvorfor brugerteste? Er der et grundlag for at lave produktet?
Koncept Prototype Færdigt produkt Test Er der et grundlag for at lave produktet? Hvordan skal produktet laves, så brugerne kan finde ud af at bruge det effektivt? Hvad synes brugerne om produktet? Metoder? Find problemerne mens det er billigt at fikse dem. Det færdige produkt vil falde i bedre jord hos brugerne og kræver ikke så meget support og træning.

3 ”Men jeg ved da godt, hvordan brugerne opfører sig og tænker!”

4 Nej du gør ikke

5

6

7 Få et realitetstjek

8 Vil du ikke komme over og hjælpe mig med at tegne mine nye øjenbryn?
Er det en god idé, at jeg plukker mine bryn væk og tegner nogle nye et sjovt sted? Vil du ikke komme over og hjælpe mig med at tegne mine nye øjenbryn? Hvad synes du om det færdige resultat? Koncept Prototype Færdigt produkt

9 Uvildigheden og de friske øjne
Spørg alle! (undtagen din mor) Hall tests, guerilla tests, spørg-en-ven/-kollega Brug en ekstern leverandør af usability for at: Få større gennemslagskraft på direktionsgangen Spare tid Teste med de rette brugere Teste på neutral grund under optimale forhold Garanteret uvildighed fra testleder under test såvel som undersøgelsesdesign Ulemper ved ekstern: Kræver tid og penge, testleder kender ikke projektet dybdegående, færre brugere, resultaterne kan have svær ved at finde grobund hos kunden.

10 Formativ eller summativ evaluering
Grundlæggende kan en evaluering have to funktioner, den kan enten være formativ eller summativ. Formativ: Evaluerer med henblik på, hvordan man kan videreudvikle produktet før det lanceres. Man finder ud af, hvor produktet er lige nu. Ud fra resultatet kan man tilrettelægge det fremtidige forløb bedst muligt. Summativ: Evaluerer med henblik på at ”opsummere” resultatet af en designproces. Der fokuseres på, hvad produktet rent faktisk kan i forhold til de mål, der er blevet sat for produktet. F: Iterative prototypetest S: Test af færdigt system – lever det op til kravspec?

11 Adfærd og holdning En ting er, hvad brugerne gør – en anden er hvad de siger. Hvornår skal man kende brugernes adfærd? Hvornår skal man kende brugernes holdning?

12 Målsætning for et system
Kan brugerne løse de relevant opgaver? Hvor lang tid bruger brugerne på opgaverne? Hvor mange trin skal brugerne igennem for at løse opgaverne? Hvor mange fejl laver brugerne undervejs? Hvor tilfredse er brugerne med systemet? Adfærd eller holdning? Præstation og tilfredsstillelse.

13 Koncepttest Effektive metoder: Fokusgrupper 1-til-1 dybdeinterviews
Spørgeskemaer (i kombination med en af ovenstående metoder)

14 Stimuli til koncepttest
2_sms_call.exe 1_touchscreen_widgets.exe

15 Eksempel på kvantitativ dataindsamling

16 Prototypetest Effektive metoder: 1-til-1 dybdeinterviews
Spørgeskemaer (i kombination med ovenstående metode)

17 Stimuli til prototypetest

18 Test af færdigt system Effektive metoder: 1-til-1 dybdeinterviews
Spørgeskemaer (i kombination med ovenstående metode eller alene)

19 www.bravotours.dk Hvorfor teste et færdigt system?
Virker det endeligt produkt med både design, struktur og funktionalitet? Opsæt benchmark Andre grunde?

20 Hurtig øvelse Scenario: Bravo Tours skal overbevises om, at det er på tide, at de får optimeret deres site for at gøre det mere brugervenligt. Hvad gør man?

21 Andre metoder Kortsortering Heuristisk inspektion Eye-tracking test
Workshops Brugercentret design

22 Tænke-højt metoden Få brugeren til at sætte ord på deres tanker.
Testlederen får derved indsigt i tankeprocesserne bag brugerens handlinger. Aaaargh! Hvorfor er indsigt i tankeprocessen vigtig?

23 Hurtig øvelse Løs en opgave på www.bravotours.dk mens du tænker højt.
Hvem har lyst til at prøve? Bravotoursopgaver.jpg

24 Den gode spørgeguide 1 Forklarer, hvad der skal ske.
Får brugeren til at slappe af. Systemet testes – ikke dig. Du er eksperten – jeg er her for at lære af dig. Sætter brugeren i den rette kontekst. State of mind Scenario Indeholder ikke mere end 5-6 opgaver, der skal løses (eller opgives) indenfor min.

25 Den gode spørgeguide 2 Starter med en nem opgave.
Kan indeholde opfølgende spørgsmål til opgaverne. Emner, som udviklerne gerne vil have brugernes holdning til Bruger åbne hv-spørgsmål og et neutralt ordvalg. Er blevet gennemprøvet ved en pilottest. Afrunder testen med at brugeren opsummerer sin oplevelse.

26 Eksempel på spørgeguide

27

28 ??? Læg en plan 1 Hvad skal formålet være med brugertesten?
Hvilken metode skal benyttes? Hvilke type brugere, vil du benytte - og hvor mange? Lav en screener til at udvælge brugerne med. Kontakt evt. et rekrutteringsbureau og overdrag opgaven. Forklar screener

29 ??? Læg en plan 2 Hvor i verden skal der testes henne?
Lokalt eller remotely? Definér et sæt opgaver og lav en spørgeguide. Skal der indsamles kvantitative data? Lav et spørgeskema Kræves der et specielt test-setup? Usability lab, computerudstyr, optageudstyr, betaling af deltagerne, forplejning, m.m.m. Udfordringer med test i andre dele af verden

30 Læg en plan 3 ??? Skal der samarbejdes med en eller flere eksterne testledere? Få feedback på dit materiale fra dem. Endnu bedre: Bed dem om at lave det hele baseret på dit input. Afsæt tid i kalenderen til at udføre/overvære testene og sørg for at relevante stakeholders også er klar over tidsplanen. Sørg for at der er indlagt tid i udviklingen til at rette eventuelle fejl fundet under testene.

31 Find deltagerne… Brug dit netværk. Brug udviklerens netværk.
Venner, venners venner Sociale netværk (on- og offline) Brug udviklerens netværk. Der kan være meget specifikke krav Udviklerens hjemmeside/nyhedsbrev Rekrutteringsbureauer. Gaderekruttering. Vikarbureauer. Stillingsopslag.

32 … og beløn dem med Kontanter (skattefrit) Gavekort
Produkter fra udviklerens hylder Vin, øl, pizza Et knus Find selv på flere I virkeligheden er det jo for deres eget bedste, så deltagelsen burde være belønning nok!  Bliv brugertester på f.eks. og

33 Eksempel på screener

34

35 Antal testdeltagere Kvalitativ eller kvantitativ dataindsamling?
Eller lidt af hvert? 3-5 repræsentanter for hver målgruppe. 12+ hvis der skal måles på dem. Vælg kun de primære målgrupper, hvis tid og penge er et problem. Afgør, hvad der kan have indflydelse på brugernes tilgang til systemet. Spredning på alder, køn, interneterfaring, systemerfaring, uddannelsesbaggrund, m.m. kan hurtigt betyde, at der skal køres alt for mange brugere gennem testmaskinen.

36 Hvad skal du bruge til testen?
Systemet der skal testes En spørgeguide En bruger En testleder (dig selv?) Hvis nødvendigt: Skærmoptagesoftware Webcam og/eller mikrofon + optagefaciliteter En referent – eller udstyr til at testleder tager noter. Værdi af videooptagelse både for kunden og for testleder – vis MVI_0105.avi Morae, Silverback, Desktop sharing apps (f.eks. Netviewer)

37 Den gode testleder under testen 1
Er venlig og imødekommende overfor brugeren. Forholder sig objektiv og distancerer sig fra brugeren. Forklarer sin rolle som uvildig part (hvis det er tilfældet). Stiller ikke-ledende spørgsmål – HV altid HV! Spørger ind, hvis brugerens handling eller højt-tænkning ikke forstås. Ved hvornår det er mest optimalt at hjælpe eller afbryde en opgave. Distancér med måde: Ofte kan der komme god feedback ud af en ”vi er sammen om det her”-stemning. Udnyt deltagernes kompetencer bedst muligt

38 Den gode testleder under testen 2
Følger med ”bag spejlet” i pauserne og følger op med spørgsmål, som udviklerne diskuterer på baggrund af testene. Minder brugeren om at blive ved med at tænke højt. Forstår når brugeren har brug for en pause eller et par opmuntrende ord. Tager noter med hovedkonklusioner og citater. Er tålmodig – MEGET tålmodig! – og god til at holde mund. Distancér med måde: Ofte kan der komme god feedback ud af en ”vi er sammen om det her”-stemning. Udnyt deltagernes kompetencer bedst muligt

39 Gode opfølgende spørgsmål
Hvad tænker du lige nu? Hvad tror du, at der skete her? Hvad tror du, at der sker nu? Hvad forventede du at se her? Hvad er dit indtryk af…? Hvorfor klikkede/kiggede/prøvede du…?

40 Gode noter Mængden bør svare til den tid, der er til rådighed til analysen af data. Tydelig angivelse af hvilken session, hvilken bruger, hvilket land, etc. Begyndende konklusioner formes allerede her. Tydelig forskel på hvem der siger hvad, det sagte og det usagte og egne kommentarer. Overvej at samle noter fra alle deltagerne under det relevante spørgsmål og den relevante opgave i spørgeguiden. Brug af laptop kan stjæle opmærksomhed – brug evt. privacy filter på skærmen. Elektronisk notetagning gør søgning SÅ meget nemmere bagefter.

41 FEP – Frequently Experienced Problems
Som du ikke altid selv er herre over (heldigvis) Ingen tid til pilottest. Prototypen er fejlbehæftet. Eller når ikke at blive færdig. For korte pauser mellem testene. Opgaverne der skal løses er ikke passende for de områder, der skal afdækkes i systemet. Det tekniske udstyr driller. Deltagerne kommer ikke (på det aftalte tidspunkt) Deltagerne lever ikke op til kriterierne.

42 Analysen og præsentationen af data
Brainstorm af positive og negative fund. Med systemet ved hånden. Gennemlæsning af noter for at supplere brainstorm. Formulering af fund i et sprog, der taler til modtagerne og visning af fund på skærmdumps. Understøt med brugercitater fra noter og/eller video/lydoptagelse. Overvejelse af anbefalet løsningsforslag , formulering og evt. illustration af dette. Graduering af problemer. Kort opsummering til starten af rapporten (til direktionen). Hvis kvantitative data indgår kan disse understøtte de kvalitative fund på forskellig vis. Derudover indeholder rapporten: Metodebeskrivelse og fremgangsmåde, brugerkriterier og beskrivelser, spørgeguiden.

43 Alvorsgradsskala Katastrofalt brugervenlighedsproblem – højeste prioritet Det er essentielt at problemet rettes. Stort brugervenlighedsproblem – høj prioritet Påvirker i høj grad brugervenligheden negativt og forhindrer de fleste brugere i at anvende funktionerne. Moderat brugervenlighedsproblem – mellem prioritet Påvirker brugervenligheden negativt og kræver en indsats af brugerne for at de kan tilpasse sig - nogle brugere vil ikke kunne. Mindre brugervenlighedsproblem – lav prioritet Påvirker brugervenligheden negativt men brugerne vil sandsynligvis nemt tilpasse sig. Kosmetisk problem, der ikke påvirker brugervenligheden Bør rettes hvis tiden tillader det. Positiv brugeroplevelse! Brugerne har en god oplevelse. SnitkerGroup

44 Typisk indholdsfortegnelse
Executive summary kommer først

45 Eksempel på to slides fra rapport

46 Make map controls more visible
The majority of the users do not notice (or understand) nor use the map controls. The fact that they are in English in the prototype plays a minor role in this problem. Zooming in and out is hidden within a drop down menu. Using the mouse’s scroll wheel for zooming do not come natural to these users. The label “Automatic” is confusing for the users. It is not clear what item is selected in the map control drop down lists. Controls should be made more intuitive to use and they should stand out from the rest of the map. Labels should be in Danish. Zoom level should be displayed at all times Instead of showing the status eg. “Automatic” as a drop down list label consider showing the name of the function eg. “Viev mode”. Items selected should be clearly highlighted using a check mark, radio button, or similar. Items that are active and clickable do not convey this to the users when displayed on the map. Some users do not discover them and all users doubt if anything will happen if they click on them. It is recommended to inspire the users to use the items on the map by the use of mouse (hover) over text and change of the mouse cursor from a hand to a pointing hand. ”’Se alle’ – det har jeg ingen anelse om hvad er – det konflikter med at der heroppe står ’Vis flere klinikker’.” – Kim, 55 år SnitkerGroup

47 Optimize driving directions
”Movia – den er god, fordi den kan man også bruge hvis man går.” – Lene, 60 år In most cases the users find the driving directions to be confusing and even misleading – not taking the most obvious or direct route between the two points. Users request that parking areas in near vicinity of the hearing centers are shown on the map. Many users will prefer to go by bus from their home to a hearing center and this is not supported by the HCL. Some users find that there are inconsistencies between the route description and the route displayed on the map. To some users the route on the map is not displayed at all. Generally the route description is too detailed to be practical. In some cases the routing engine is not able to calculate a route at all. When supplying the users with a navigational tool it is a good idea to offer some of the possibilities available on other sites or devices with the same purpose. Offer public transport guidelines. Offer alternative routes. Let the user chose between shortest, quickest or most economical route – or optimize for driving, biking, and walking. Optimize the routing engine so it does not annoy the users with downright impractical directions. Show parking areas in near vicinity of the hearing centers. ”’Kørselsvejledning’ – jeg vil hellere med bussen!” – Kirsten, 65 år ”Der mangler jo bussen her.” – Hans Erik, 67 år ”Hvor kan du parkere?” – Kenneth, 57 år ”Afgang fra Snerlevej mod Kløvervej er stærkt misvisende fordi det er en stikvej på en helt anden vej – det er helt i skoven. Den dumper! Og selve ruten den er også tåbelig.” – Kim, 55 år SnitkerGroup

48 Øvelse – lav en brugertest af jeres portfolie
Opgaven løses i grupper à fire. Individuelt: Lav en spørgeguide inklusiv en række opgaver, der skal løses på jeres site. Brug de tre andre i din gruppe som testpersoner og test din portfolie med de tre ”brugere” – en ad gangen. Brugeren tænker højt undervejs og du tager noter. Du er selv testleder – det er vigtigt at man kan teste sit ”eget barn”. Individuelt: Analysér dine noter og sammenfat resultatet af brugertestene i en kort rapport, der illustrerer problemer med brugeroplevelsen og giver forbedringsforslag. Rapporten lægges ud på dit site (og fejlene på sitet udbedres naturligvis! )


Download ppt "Test af brugeroplevelsen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google