Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Indhold Beskrivelse af test, der kan supplere

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Indhold Beskrivelse af test, der kan supplere"— Præsentationens transcript:

1 Indhold Beskrivelse af test, der kan supplere
WISC-III og som er velegnede til vurdering af eksekutive vanskeligheder TEA-Ch BRIEF RCFT T.O.V.A.

2 TEA-Ch Test of Everyday Attention for Children
Teoretisk meget velfunderet Normer: Australske, 1999 Alder: 6-16 år (293 børn og unge) Delprøver: 9

3 Test of Everyday Attention for Children
TEA-Ch III Test of Everyday Attention for Children Anvendelse: Børn og unge med eksekutive vanskeligheder Herunder opmærksomhedsproblemer

4 TEA-Ch Funktioner: Selektiv/fokuseret opmærksomhed
Vedvarende opmærksomhed Skift i opmærksomhed Vedvarende, delt opmærksomhed Vedvarende opmærksomhed kombineret med responshæmning

5 TEA-Ch 9 delprøver: Opgave 1 og 5: Selektiv/fokuseret opmærksomhed
Vedvarende opmærksomhed

6 TEA-Ch Opgave 3 og 8: Skift i opmærksomhed Opgave 4:
Vedvarende, delt opmærksomhed Opgave 7: Vedvarende opmærksomhed med responshæmning

7 TEA-Ch 1 Himmeljagt: Opgave 1 Fokuseret opmærksomhed
Visuel afsøgning på tid Score: a) Finde et bestemt rumskib blandt lignende minus b) Tælle rumskibe Bemærk: Fri af motorisk færdighed

8 TEA-Ch 2 Scoring!: Opgave 2 Vedvarende opmærksomhed Auditiv
Tælle bestemte lyde (CD)

9 TEA-Ch 3 Optælling af Trolde: Opgave 3 Kontrol af opmærksomhed
Skift i opmærksomhed Visuel Skiftevis tælle frem og tilbage; Cue: pil Score: Tid og antal

10 TEA-Ch 4 Himmeljagt DO: Opgave 4 Dobbeltopgave: Himmeljagt og Scoring!
Vedvarende delt opmærksomhed Kombinationsprøve (dobbeltopgave) Visuel og auditiv (CD)

11 TEA-Ch 5 Mission Landkort: Opgave 5 Fokuseret opmærksomhed
Finde mål/symboler på et kort: Visuel afsøgning På tid

12 TEA-Ch 6 Scoring DO: Opgave 6 Dobbeltopgave: Tælle lyde og registrere
dyrenavn. Styring af opmærksomhed Auditiv - Auditiv (CD) Tælle lyde (samle point!) og Registrere dyrenavne

13 TEA-Ch 7 Gå-Stop: Opgave 7 Vedvarende opmærksomhed med respons hæmning
Auditiv - motorisk (CD) Gå frem (på papir) ved bestemt tone Bliv stående ved anden tone

14 TEA-Ch 8 Modsatte Verdener: Opgave 8 Vedvarende delt opmærksomhed
Kontrol af opmærksomhed Skift mellem a) normal og b) modsat reaktion a) Benævne cifrene 1 og 2 placeret tilfældigt på en række b) Sige 1 ved 2 og 2 ved 1 Score: Tid for a) og tid for b)

15 TEA-Ch 9 Kodetransmission: Opgave 9 Vedvarende opmærksomhed
Auditiv (CD) Lytte til en række tal Ved to 5-taller i rækkefølge: Nævn det tal, der blev nævnt lige inden 12 minutter - monoton

16 TEA-Ch og eksekutive funktioner
Opgaverne 3 og 8, hvor man skal skifte mellem en automatiseret respons og en respons, der er i modstrid med en velindlært respons er særligt velegnede til at fange problemer på det eksekutive område. Især hos kvikke børn, der i øvrigt klarer sig godt.

17 BRIEF Eksekutive funktioner 3 forskellige: Skolebørn: 11-18 år
Førskolebørn: år Selvrapportering: år For skolebørn: 2 spørgeskemaer Forældreskema Lærerskema

18 BRIEF 2 overordnede områder: 1. Adfærdsregulering: a. Impulshæmning
b. Fleksibilitet c. Emotionel kontrol

19 BRIEF 2. Metakognition (5): a. Initiering b. Arbejdshukommelse:
c. Planlægning/Organisation: d. Organisering: e. Monitorering:

20 BRIEF Overordnet mål: Adfærdsregulering + Metakognition = Generel Eksekutiv Funktion (GEF)

21 Overordnede områder 1. Adfærdsregulering
a. Impulshæmning Evnen til at hæmme pludselige indskydelser, når dette er hensigtsmæssigt

22 Overordnede områder 1. Adfærdsregulering
b. Fleksibilitet Evnen til at kunne skifte hurtigt fra en situation til en anden fx fleksibilitet ved problemløsning eller ved fokusering af opmærksomhed

23 Overordnede områder 1. Adfærdsregulering
c. Emotionel kontrol Evnen til at tilpasse emotionelle reaktioner til situationen, (eksempelvis voldsomme reaktioner på bagateller)

24 2. Metakognition a. Initiering Evnen til at tage et initiativ fx
selvstændigt at få ideer, forsøge at løse problemer, (barnet vil gerne men kan ikke komme i gang)

25 2. Metakognition b. Arbejdshukommelse
Evnen til at holde information i hovedet, mens man løser et problem, (kan ikke vedblive med den samme aktivitet ret længe ad gangen, kan ikke holde fast på instruktioner)

26 2. Metakognition c. Planlægning/Organisation
Evnen til at sætte sig mål og planlægge fremtidig aktivitet (fx at løse opgaver et trin ad gangen, eller til at vurdere hvor lang tid man skal bruge til noget og handle derefter

27 2. Metakognition d. Organisering
Evnen til at organisere og holde styr på det materiale, man skal bruge i skolen eller i Fritiden, (børn der roder med deres ting)

28 2. Metakognition e. Monitorering
Evnen til at overvåge sin egen adfærd, fx kontrollere: om det man gør er rigtigt er det mest hensigtsmæssige til at løse en given opgave effekten af ens adfærd (børn der ikke lærer af erfaringen)

29 BRIEF Skolebørn Case eksempel 1
Skalapoint (T-scores (50 +/- 15): Over 65 = Problemer på klinisk niveau Indeks Forældre Impulshæmning Fleksibilitet Emot. kontrol 73

30 BRIEF Case eksempel 1 Indeks Forældre Initiering 52
Arbejdshukommelse Planlægning/Organisation Organis. af materialer Monitorering

31 BRIEF Eksekutive funktioner
Indeks Forældre Adfærdsregulering Metakognition Global (GEF)

32 Vurdering af Brief resultater Case eksempel 1
Adfærdsregulering: Klinisk afvigende på alle skalaer Metakognition: Normal på alle skalaer

33 BRIEF skolebørn Case eksempel 2
Lærer Forældre Impulshæmning Fleksibilitet Emot. kontrol Initiering

34 BRIEF skolebørn Case eksempel 2
Læ Fo Arbejdshukommelse Planlægning/Organisation Organis. af materialer Monitorering

35 Case eksempel 2 Indeks Læ Fo Adfærdsregulering 69 48
Metakognition Global (GEF)

36 Case eksempel 2 Vurdering af Brief resultater
Lærerskema: I det kliniske område på alle skalaer mua. Fleksibilitets-skalaen Forældreskemaet: Fuldstændig normalt på alle skalaer og gennemgående lavt (dvs. tilsyneladende helt problemfri) på alle skalaer

37 Case eksempel 2 Profil: Ens for de to vurderinger, dvs. at det i såvel hjem som skole er de samme domæner der vurderes som henholdsvis mindst og mest problemfyldte Begge skemaer: Største problem inden for: Metakognition

38 BRIEF: Sammenligning af vurderinger
Forklaring på diskrepans mht. niveau: Moderen har givet en fri skriftlig beskrivelse af sin søn med eksempler, der svarer til BRIEF lærervurdering. Adspurgt om BRIEF besvarelsen hun, at hun nok var bange for at lade sin vurdering blive for hård.

39 RCFT Rey Complex Figure Test and Recognition Trial Vejledning
Stimulus kort Testhefte (Der findes også en computer udgave af originalen m. standardiseret scoring)

40 RCFT Standardisering: Voksne: 601 normale personer
Børn: 505 normale børn Børn: 6: :11

41 RCFT 4 forskellige opgaver Kopiering
Genkaldelse efter 3 minutter (umiddelbar) Genkaldelse efter 30 minutter (forsinket) Genkendelse af delelementer: 12 af 24

42 RCFT Tidsintervaller skal overholdes
Urelateret verbal aktivitet ind i mellem Figuren må ikke følges med fingeren Viskelæder tilladt Man markerer ikke med farveblyanter Barnet må reorientere såvel stimulus som respons ark Tid for tegninger noteres

43 RCFT Procesorienteret information
Man kan kopiere tegningen samtidig med barnet Og notere rækkefølge af kopiering af elementerne

44 RCFT Kopiering: Måler tilfældig visuospatial hukommelse *
Varighed skal noteres Forsinket genkaldelse: 30 min. efter afsluttet kopiering Genkendelse: Umiddelbart efter afsluttet forsinket genkaldelse

45 RCFT Genkendelse: 12 elementer fra Rey er blandet med 12 lignende elementer Elementer fra Rey skal cirkles

46 RCFT Standardiseret scoring 18 enheder scores for: Præcision Placering
NB: Præcise scoringsregler i vejledning

47 RCFT Point: 0, 0.5, 1, 2 Kopiering og genkaldelse
Totale råpoint: 2 = Korrekt gengivelse og placering 1 = Korrekt gengivelse eller placering 0.5 = Genkendelig men upræcis og forkert placeret

48 RCFT Genkendelse Sande Positive Falske positive Sande negative
Falske negative Råpoint: Sande positive + Sande negative

49 RCFT For hvert delelement findes: Generel scoringsregel
Specifikke scoringsregler For den uerfarne For at afgøre tvivlstilfælde NB: Man straffer kun 1 gang for en fejl

50 RCFT Vejledning rummer: 3 case eksempler på scoring af de 4
dele af RCFT med forklaring af hvorfor, der scores sådan

51 RCFT Genkaldelse er en hukommelsestest ikke en tegnetest
Tilladte grænser for unøjagtighed skal derfor overholdes

52 RCFT Kopiering Særlig høj stigning fra 6 til 11 år 17-årige fejlfri
Genkaldelse Særlig høj stigning fra 6 til 12 år Tid for kopiering falder lineært med stigende alder Genkendelse: Ingen særlig alderseffekt

53 T-score normer Genkaldelse og Total genkendelse
T-scores: 50 +/- 10, samt percentiler 1/2 års intervaller: 6-9 år 1 års intervaller: år T-score intervaller med kvalitative betegnelser Klinisk tolkning: Fra T-score 39: Forstyrrelse

54 RCFT For skæve fordelinger og for lille spredning til T- score:
Kopiering: Score og tid Genkendelse: Score for TP, FP, TN, FN Kun 5 percentiler kategorier Over 16 16-11 10-6 5-2 Under eller lig med 1

55 10:8 år: Kvik dreng med eksekutive og visuospatiale problemer

56 TOLKNING Kopiering Tid og score for kopiering måler forskellige ting
Score: Visuokonstruktionelle færdigheder (spatiale) Tid måler hastighed af kognitive processer hvis der ikke er motoriske eller perceptuelle vanskeligheder

57 TOLKNING Genkaldelse Visuospatial hukommelse Genkendelse
Hentning (retrieval) fra hukommelsen med cue

58 1. Hukommelsesprofil Normale: Ingen større forskel mellem T-scores på:
Umiddelbar genkaldelse Forsinket genkaldelse Genkendelse Dysfunktion: Vurdering af forstyrrelsens art baseres på forskelle i T-scores

59 2. Hukommelsesprofil 4 forskellige typer forstyrrelse Opmærksomhed
Indlæring (encoding) Opmagasinering (storage) Genkaldelse (retrieval)

60 Test af eksekutiv funktion?
Vurdering af testen: Testen antages at være velegnet til vurdering af eksekutive vanskeligheder og er særlig god til fange unge børn og kvikke mindre børn med eksekutive vanskeligheder, der hyppigt klarer sig godt på andre af de oftest benyttede test.

61 T.O.V.A. Test of Variables of Attention
Computeriseret test (continuous performance test type) Specielt velegnet til vurdering af impulsivitet – manglende hæmning Vedvarende opmærksomhed Træthed Neurologisk forstyrrelse Check af behandlingseffekt for ADHD


Download ppt "Indhold Beskrivelse af test, der kan supplere"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google