Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Retningslinjer for Fjernlån

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Retningslinjer for Fjernlån"— Præsentationens transcript:

1 Retningslinjer for Fjernlån
Retningslinjer for Fjernlån FORFRA's Majmøde  26. maj 2010 Leif Andresen Styrelsen for Bibliotek og Medier Retningslinjer for Fjernlån

2 Retningslinjer for Fjernlån 26-5-2010
Oversigt Kort opsummering indlæg sidste år om retningslinjerne for lånesamarbejdet Hvad er der sket siden: professionshøjskoler blevet lovbiblioteker Udfordringer i retningslinjer for fjernlån: ændret virkelighed (låneveje  bestillingsveje + auto-fjernlån ”bedst-til-rådighed”) og konsekvenser af ændret CB-struktur Skitse til retningslinjer og proces Gældende retningslinjer Principper og retningslinjer for lånesamarbejdet mellem danske biblioteker, oktober 2001 Retningslinjer for Fjernlån

3 Hvorfor 2001 retningslinjerne
Baggrunden for udvalgsarbejdet: Lov om biblioteksvirksomhed Åbningen af bibliotek.dk IFLA's anbefalinger: 'Model National Interlibrary Loan Code og International Lending and Document Delivery: Principles and Guidelines for Procedure’ Ved revisionen blev der set på såvel de praktiske som etiske elementer i bibliotekernes lånesamarbejde. Retningslinjer for Fjernlån

4 Overordnede principper (1)
Folkebibliotekerne og de statslige og statsstøttede biblioteker omfattet af Lov om biblioteksvirksomhed deltager i det almindelige lånesamarbejde Folkebiblioteket har pligt til at søge at fremskaffe obligatoriske materialer som det ikke selv råder over Centralbibliotekerne skal søge at fremskaffe materialer til folkebibliotekernes brugere og understøtte lånesamarbejdet i øvrigt Retningslinjer for Fjernlån

5 Overordnede principper (2)
Statsbiblioteket er overcentral i forhold til folkebibliotekerne med hensyn til: formidling af bøger, tidsskrifter og andre egnede materialer varetagelse af flygtninges og indvandreres særlige behov varetagelse af depotbiblioteksfunktion låneformidling fra ind- og udland Danmarks Blindebibliotek (nu Nota) er overcentral for materialer til lånere der ikke kan eller har vanskeligt ved at læse trykt tekst De statslige og statsstøttede biblioteker fastlægger i deres servicedeklaration betjeningsniveauet for fjernlån Retningslinjer for Fjernlån

6 Praktiske retningslinjer for låntager (1)
Verifikation og lokalisering primært ved brug af DanBib Sorterede lokaliseringer bruges Ikke verificeret i egne bibliografiske værktøjer til viderebehandling på centralbiblioteket eller Statsbiblioteket Biblioteker med klausulerede materialer / begrænset udlån bør undgås, med mindre det er eneste lånemulighed Retningslinjer for Fjernlån

7 Praktiske retningslinjer for låntager (2)
Bestilling af titler under anskaffelse bør undgås Det er legitimt at anmode om lån af et materiale som det lånsøgende bibliotek selv ejer, såfremt det lånsøgende bibliotek på forhånd har sikret sig at det långivende biblioteks eksemplar er umiddelbart til rådighed Institutbiblioteker vælges kun såfremt det er eneste lokaliseringsmulighed. Retningslinjer for Fjernlån

8 Retningslinjer for Fjernlån 26-5-2010
Siden er sket: Bibliotek.dk bestillinger vokset stort Kørselsordningen indført Beholdningsopslag (Z39.50 Holding) Trafiklys i DanBib – og i bibliotek.dk Z-bestil med automatisk opdatering af lokal database med bestillinger – og auto-svar Lånerinitieret fjernlån – også kaldet automatisk fjernlån med automatisk brug af beholdningsopslag Lokaliseringsrækkefølge i VIP – og større frihedsgrad til første prioriteringer Bøger til døren (DEFF-projekt) Retningslinjer for Fjernlån

9 Retningslinjer for Fjernlån 26-5-2010
Og siden sidste år: Lånerne er kommet tættere på med lånerstatus i bibliotek.dk (NCIP) Statslige lovbiblioteker endelig på plads – også for professionshøjskolerne Danske Biblioteker i WorldCat – inde 12/2009 Nye grænseflader til BOB Initiativ i gang: Åbne biblioteker – også på afstand Retningslinjer for Fjernlån

10 Listen over lovbiblioteker
Aftalen om professionshøjskolernes biblioteker: Retningslinjer for Fjernlån

11 Så: opdatering nødvendig
Principper og retningslinjer for lånesamarbejdet mellem danske biblioteker, oktober 2001 kan ikke bare blive stående! Tilslutning ved fjernlånskonference 2009: Udkast fra styrelsen + indbudt workshop  ny udgave Retningslinjer for Fjernlån

12 Indtil nu: ”Udlån” i biblioteksregister
Bibliotekets politik m.h.t. udlån til offentligheden og m.h.t. deltagelse i det almindelige lånesamarbejde. Der anvendes følgende kategorier: OFF       =   Almindeligt udlån til offentligheden samt deltagelse i det almindelige lånesamarbejde. BU         =   Begrænset udlån til offentligheden (eventuelt gennem et hovedbibliotek). Deltager i det almindelige lånesamarbejde som minimum ved at udlåne eller stille værker til rådighed som ikke findes på andre biblioteker. IU          =   Ingen udlån til offentligheden, men kun til en begrænset kreds med direkte tilknytning til biblioteket. Deltager ikke i lånesamarbejdet. Retningslinjer for Fjernlån

13 Retningslinjer for Fjernlån 26-5-2010
Nyt: ”Udlån” deles op For biblioteksvæsen: Lånesamarbejde Bibliotekets politik m.h.t. deltagelse i det almindelige lånesamarbejde (næste slides) For betjeningssteder: Adgang J = Almindelig adgang for offentligheden ved fremmøde med mulighed for udlån. N = Ingen adgang for offentligheden, men kun til en begrænset kreds Retningslinjer for Fjernlån

14 Retningslinjer for Fjernlån 26-5-2010
Lånesamarbejde Bibliotekets politik m.h.t. deltagelse i det almindelige lånesamarbejde. Der anvendes følgende kategorier: AL = Fuld deltagelse i det almindelige lånesamarbejde. Alene materialer specifikt mærket som ikke-til-udlån udlånes ikke. Bestand forudsættes indberettet til DanBib BU = Deltager i det almindelige lånesamarbejde ved at udlåne materiale som ikke findes på andre biblioteker. Alene materialer specifikt mærket som ikke-til-udlån udlånes ikke Retningslinjer for Fjernlån

15 Retningslinjer for Fjernlån 26-5-2010
Lånesamarbejde SR = Deltager efter egne særlige regler i lånesamarbejdet. Disse regler bør fremgå af bibliotekets servicedeklaration IU = Ingen udlån til offentligheden, men kun til en begrænset kreds med direkte tilknytning til biblioteket. Deltager ikke i lånesamarbejdet  Opdeling af BU i BU og SR. BU har vist sig at være for bred og også indeholde sortering Retningslinjer for Fjernlån Retningslinjer for Fjernlån

16 Retningslinjer for Fjernlån 26-5-2010
Konsekvenser Disse kategorier er væsentlige for placeringen i grupperne: kun biblioteker med AL eller BU kan optages i gruppe A - E. Alene materialebestand fra biblioteker med AL eller BU indgår i bibliotek.dk. Hvis SR beskrives de særlige regler for dette bibliotek. Bestilling via DanBib en mulighed. Retningslinjer for Fjernlån

17 Retningslinjer for Fjernlån 26-5-2010
Problematik Ændring i CB-struktur Overgangsproblemer Århus: betaling fjernlån Frederiksberg: betaling musikfjernlån København: ønsker sig nedprioriteret Vurdering: netop overgangsproblemer Med ”sorterede lokaliseringer” fastholdes tilgængelighed og tæthed Retningslinjer for Fjernlån

18 Men verdenen har ændret sig
Der var engang ”låneveje” – sådanne har vi ikke haft i mange, mange år Det var engang et bibliotek bad andre om at ordne fjernlån – og de blev sendt efter bedste gæt og opslag i Accessionskatalogen DanBib ændrede dette Det automatiske fjernlån endnu mere Så: nu er det ”bedste levering” som er i højsædet Retningslinjer for Fjernlån

19 Hvad er så CB’erenes rolle ?
Engang var at modtage og håndtere bestillinger Nu er det en anden: at have en materiale bestand, som kan fungere som overbygning  Så brugernes efterspørgsel efter titler kan tilfredsstilles Og har CB’erne ikke materialet eller det er udlånt – og findes det andre steder, ja så havner bestillingerne andre steder Retningslinjer for Fjernlån

20 Retningslinjer for Fjernlån 26-5-2010
Nye retningslinjer Supplement til loven Forudsætning for et fungerende fjernlån er et fornuftig selvforsyningsniveau Fjernlån skal være et supplement til bibliotekets samlinger, ikke en erstatning for manglende ressourcer Veldefinerede serviceniveauer Bruge lånesamarbejde-infrastrukturen Afbalanceret automatisering (gerne mere) Retningslinjer for Fjernlån

21 Retningslinjer for Fjernlån 26-5-2010
Afslutning Spørgsmål og kommentarer Mulighed for opfølgning til: Leif Andresen, Retningslinjer for Fjernlån


Download ppt "Retningslinjer for Fjernlån"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google