Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Lånesamarbejdet i Danmark - nye retningslinjer FORFRA's Fjernlånskonference 27. maj 2011 Leif Andresen Styrelsen for Bibliotek og Medier.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Lånesamarbejdet i Danmark - nye retningslinjer FORFRA's Fjernlånskonference 27. maj 2011 Leif Andresen Styrelsen for Bibliotek og Medier."— Præsentationens transcript:

1 Lånesamarbejdet i Danmark - nye retningslinjer FORFRA's Fjernlånskonference 27. maj 2011 Leif Andresen Styrelsen for Bibliotek og Medier

2 2 Oversigt •Gældende retningslinjer •Nye retningslinjer hvorfor: ændringer siden 2001 •Lovbiblioteker i Danmark – opdateret •Registrering af lånesamarbejde for biblioteker •Registrering af lånesamarbejde for poster •Nyt: Praksis ved erstatninger •Proces: Nye retningslinjer for lånesamarbejde

3 3 Retningslinjer for lånesamarbejde Gældende retningslinjer •Principper og retningslinjer for lånesamarbejdet mellem danske biblioteker, oktober 2001 •http://www.bibliotekogmedier.dk/biblioteksomraadet/national e-ordninger/laanesamarbejde/principper-og-retningslinjer/http://www.bibliotekogmedier.dk/biblioteksomraadet/national e-ordninger/laanesamarbejde/principper-og-retningslinjer/ •Bemærk: dækker både skal og bør •Proces Revision i gang med implementering af ændringer – forsinket ny udgave

4 4 Siden 2001 (1) •Bibliotek.dk bestillinger vokset stort •Kørselsordningen indført •Beholdningsopslag (Z39.50 Holding) •Trafiklys i DanBib – og i bibliotek.dk •Z-bestil med automatisk opdatering af lokal database med bestillinger – og auto-svar •Lånerinitieret fjernlån – også kaldet automatisk fjernlån med automatisk brug af beholdningsopslag •Lokaliseringsrækkefølge i VIP – og større frihedsgrad til første prioriteringer •Bøger til døren (større forskningsbibl)

5 5 Siden 2001 (2) •I bibliotek.dk lånerne tættere på med lånerstatus og bestil-direkte i lokalbibliotek (NCIP) •Statslige lovbiblioteker nu også alle professionshøjskolernes biblioteker •Danske biblioteker i WorldCat •Nye grænseflader til BOB •Ny klassifikation af biblioteker  klarere krav til at være med i bibliotek.dk = der udlånes •Brug af 096 planlægges moderniseret •Statslige lovbiblioteker konsolideres videre

6 6 Lovbiblioteker generelt •Oversigt løbende opdateret kan ses på: •http://www.bibliotekogmedier.dk/biblioteksomraad et/lovgivning/love-og-bekendtgoerelser/http://www.bibliotekogmedier.dk/biblioteksomraad et/lovgivning/love-og-bekendtgoerelser/ •Lovbibliotekerne konsolideres •Lovens udgangspunkt: bevare og sikre befolkningens adgang til information – også mere specialiseret

7 7 Lovbiblioteker i Danmark Tilføjet 2010: •Professionshøjskolen Metropol's biblioteker •Professionshøjskolen UCC, Biblioteket •University College Lillebælt, Biblioteket •University College Nordjylland, Biblioteket •University College Sjælland. Bibliotekerne •University College Syddanmark Biblioteket •VIA University College, Bibliotekerne Udgået 2011: •Det Udenrigspolitiske Selskab •Patent- og Varemærkestyrelsen, Biblioteket

8 8 Registrering af biblioteker •Opdatering af registrering af biblioteker gennemført efterår 2010 og tjekket januar 2011, herunder: •Registrering af lånesamarbejde for biblioteker •Før blot: OFF/BU/IU •Nu opdelt: •  Adgang nu registreres pr. betjeningssted •  Nye koder for lånesamarbejde (næste slides) •Vigtigst: sammenholdes med virkeligheden: er der beholdningsregistreret til DanBib? •Behov: automatisk håndtering

9 9 Koder for lånesamarbejde (1) •AL: Almindeligt lånesamarbejde: Fuld deltagelse i det almindelige lånesamarbejde. Alene materialer specifikt mærket som ikke-til udlån udlånes ikke. Bestand forudsættes indberettet til DanBib •BU: Begrænset udlån: Deltager i det almindelige lånesamarbejde ved at udlåne materiale som ikke er tilgængeligt på andre biblioteker. Alene materialer specifikt mærket som ikke-til-udlån udlånes ikke. Bestand forudsættes indberettet til DanBib

10 10 Koder for lånesamarbejde (2) •VB: Udlån via andet bibliotek: Som BU – blot at udlånet til andre biblioteker administreres af andet bibliotek •SR: Særlige regler: Deltager efter egne særlige regler i lånesamarbejdet. Disse regler bør fremgå af bibliotekets servicedeklaration. Bestand forudsættes indberettet til DanBib. •IU: Intet udlån: Ingen udlån til andre biblioteker, men kun til en begrænset kreds med tilknytning til biblioteket. Deltager ikke i lånesamarbejdet

11 11 Koder for lånesamarbejde – ny kode •IA: Ikke automatisk udlån. Deltager i det almindelige lånesamarbejde ved at udlåne materiale som ikke er tilgængeligt på andre biblioteker og som aktuelt ikke er forbeholdt institutionens egne lånere. Alene materialer specifikt mærket som ikke-til-udlån udlånes ikke. Bestand forudsættes indberettet til DanBib •Bemærk: bibliotekets bestand vil være i bibliotek.dk, men kan ikke bestilles her af slutbrugere til automatisk håndtering.

12 12 Registrering på poster – i dag •Registrering af lånesamarbejde for poster sker nu alene med at hvert forskningsbibliotek skal levere poster med et felt 096. •Heri: 096 delfelt u Tilgængelighed •Citat danMARC2: Det anbefales, at delfelt *u af hensyn til den fælles online-bestillingsfunktion i DanBib, POSTKASSEN, anvendes til oplysninger om lokal tilgængelighed, fx information af typen 'Bortkommet' eller 'Udlånes ikke'. •Folkebiblioteker: Kode h = håndbog = 096*u •DanBib: Tekst til information for bestiller •Bibliotek.dk: Hvis 096*u = Kan ikke bestilles

13 13 Registrering på poster – detaljer •096 *u optræder 5.751.852 gange (april 2011) •Brugen af 096 *u er blandet •Bruges til andre informationer end tilgængelighed •Mest: Udlånes ikke/Begrænset udlån/bortkommet •Praksis med brug af ”Begrænset udlån” som tekst har ikke været heldig – da funktionen i bibliotek.dk er at det pågældende bibliotek ikke er kandidat •Og delfelt l har en tilsvarende anvendelse – til at indikere ”læsesal” / ”håndbogssamling”

14 14 Registrering på poster – i morgen Udkast til nye koder i nyt 096 delfelt •A Udlånes ikke (herunder også tidsbegrænset ) •B Interurbanudlånes ikke automatisk •C udlånes ikke men kopi tages - bestillinger modtages via bibliotek.dk •D udlånes ikke men kopi tages - bestillinger modtages IKKE via bibliotek.dk •E udlånes kun til bevogtede læsesale •F under anskaffelse - endnu ikke tilgængelig

15 15 Ændringer i ny udgave Struktur •Bilag erstattes af links •Klarere opdeling i skal og bør •Mere opdateringsvenlig

16 16 Ændringer i ny udgave Indholdsmæssigt •Præampel inspireret af RSSI manifestet •Konsekvens af ændret håndtering af registrering af udlånssamarbejde på poster og biblioteker •Opdatering med kørselsordningen •Bestillinger er beholdningsbaserede (ikke gæt) •skal og bør om erstatninger (evt. placeholder)

17 17 Proces nye retningslinjer •Ny design klar •Ændringer af forudsætning under implementering •Opbygning og nye elementer præsenteres ved fjernlånskonferencen ultimo maj 2011 •Herefter gennemskrivning nyt indhold og struktur •Udkast drøftes ved inviteret workshop •Endelig tekst sendes i åben høring i mindst en måned •Udsendes som publikation (e-udgave)

18 18 Kontakt info Leif Andresen LEA@bibliotekogmedier.d k Chefkonsulent Styrelsen for Bibliotek og Medier Tlf direkte: 3373 3354


Download ppt "Lånesamarbejdet i Danmark - nye retningslinjer FORFRA's Fjernlånskonference 27. maj 2011 Leif Andresen Styrelsen for Bibliotek og Medier."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google