Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Lov om hold af malkekvæg samt afkom af malkekvæg

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Lov om hold af malkekvæg samt afkom af malkekvæg"— Præsentationens transcript:

1 Lov om hold af malkekvæg samt afkom af malkekvæg
V. Anja Juul Freudendal Bygningsrådgiver, LMO /

2 Ikrafttrædelse Loven trådte i kraft den 1. juli 2010
Overgangsordninger, der hedder 2, 4, 10 og 20 år Stalde der er bygget/ibrugtaget inden 2010 OG lever op til DA 2001 har evig levetid på bredde af gangarealer og længde af sengebåse Bedrifterne er inddelt i 3 grupper

3 Inddeling i grupper

4 Generelt… Jo større ændring, des længere overgangsperiode (for gruppe 1 og 2) Eks. længde på sengebås Krav om opsamlingsplads Mindre ændringer har korte overgangsperioder (for gruppe 1 og 2) Eks. krav om en sygeplads (ej. nødv. boks) Krav om kobørster Gruppe 3 har ingen overgangsperiode

5 Hvilke ting skal være på plads i 2014?
Der skal være mindst én seng pr. dyr Køer må kun bindes i visse situationer og kun i kort tid Underlag i hvileareal skal være tørt og blødt Opdrættet skal have foder tilgængeligt min 20 timer pr. døgn) Det er ikke tilladt at bruge elektriske aggregater (rygstød i bindestalden vil dog være tilladt indtil 2024, men begrænset styrke) Kreaturer skal tilses mindst en gang om dagen Krav til afgræsning, forholdene skal være i orden

6 Hvilke ting skal være på plads i 2014?
Sygebokse må ikke bruges som kælvningsbokse Kælvningsboks må kun bruges som sygeboks ved ikke smitsomme sygdomme Syge og tilskadekomne dyr skal kunne holdes adskilt fra andre dyr Ko og kalv skal gå sammen i minimum 12 timer efter kælvning (hvis enkeltkælvningsbokse findes) Kvier på fuldspalter skal på græs i sommerperioden (taget i brug efter ) Krav om 2 malkninger pr. døgn, hvis over 25 kg mælk/døgn

7 Hvilke ting skal være på plads i 2016?
Køer skal have adgang til kobørster (1 pr. 50 køer) Kalve og ungdyr skal kunne udføre hudpleje herunder kalve i fællesopstaldning Maks. 6 køer pr. drikkekop En ædeplads for nykælvere (første 12 dage efter kælvning) – Eks. AMS stalde fritaget til En ædeplads til højdrægtige køer (stald taget i brug efter ) Der skal være 1 sygeplads pr 100 køer Ledig sygeplads til ungdyr Krav til underlag i sygebokse Underlag i kælvningsbokse

8 Hvilke ting skal være på plads i 2016?
Behandlingsfaciliteter Gulvet skal være skridssikret og fjernelse af gødning Maskinmalkning i syge- og kælvningsbokse Beredskabsplan ved strømsvigt Krav til indåndingsluft Kloveftersyn Kvier på fuldspalter skal på græs i sommerperioden (taget i brug før )

9 Hvilke ting skal være på plads i 2022?
Det er ikke muligt at benytte bindestalde Det er ikke muligt at benytte fulspaltestalde (taget i brug efter )

10 Hvilke ting skal være på plads i 2024?
Der skal være en sygeboks pr. 100 køer Der skal være 4 kælvningspladser pr. 100 køer, heraf min 2 i form af enkeltkælvningsbokse, øvrige pladser i fælles forberedelseshold. Kælvningsbokse er 12/10 m2, arealkrav i fælles forberedelse er 8/6,8 m2 heraf 4/3,4 m2 hvileareal Ko og kalv skal være sammen i minimum 12 timer efter kælvning

11 Hvilke ting skal være på plads i 2024?
Maks. 2 køer pr. ædeplads ved fodring efter ædelyst Maks en ko pr ædeplads ved restriktiv fodring Krav om eftergiveligt underlag på egentlige opsamlingspladser Plant gulv bagved foderbord Maks. 10 køer pr meter drikkekar Arealkrav til ungdyr i fællesbokse med strøet areal Foder til ungdyr min. 1 gang pr. døgn Bredde af ædeplads til ungdyr Ved afgræsning: Drivgange og skygge Modtagerafsnit til slagtekalve Fuldspalter må ikke anvendes til opdræt

12 Hvilke ting skal være på plads i 2034?
Længde og bredde af sengebåse til køer og kvier Gangbredder til køer og kvier Totalareal pr. ko: 8/6,6 m2 Selvstændige opsamlingspladser 1,5/1,35 m2/ko Arealkrav i dybstrøelse pr. ko: 8/6,6 m2


Download ppt "Lov om hold af malkekvæg samt afkom af malkekvæg"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google