Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Færdselsrelateret førstehjælp

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Færdselsrelateret førstehjælp"— Præsentationens transcript:

1 Færdselsrelateret førstehjælp
Varighed: 4 timer

2 Om kursusmodulet: Indhold:
Forhold ved trafik- og færdselsrelaterede ulykker Førstehjælpens 4 hovedpunkter og nødflytning Livreddende førstehjælp–ABC og den livsvigtige ilttransport Alarmering, tegn på kredsløbssvigt og psykisk førstehjælp Blødninger og hovedlæsioner Brud på nakke, rygsøjle og/eller bækken og på arme og ben Udsnit fra Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplan hvor indhold og mål angives.

3 Om kursusmodulet: Mål:
Ved uddannelsens afslutning skal den enkelte deltager kunne: handle hensigtsmæssigt på et skadested, herunder håndtere flere tilskadekomne og kunne tage de nødvendige forholdsregler for ikke selv at komme til skade yde livreddende førstehjælp til livstruende skader der medfører spærring af luftvejene, nedsat/standset vejrtrækning og/eller tegn på kredsløbssvigt som følge af trafik- og færdselsrelaterede ulykker yde livreddende førstehjælp til hovedlæsioner, brud på nakke, rygsøjle og/eller bækken samt de store ekstremiteter foretage nødflytning af en tilskadekommen, hvis det vurderes nødvendigt Udsnit fra Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplan hvor indhold og mål angives.

4 Førstehjælpens 4 hovedpunkter
Skab sikkerhed Vurdér personen Tilkald hjælp Giv førstehjælp Førstehjælpens 4 hovedpunkter. Undervisningen kan med fordel tage udgangspunkt i en tænkt situation, en film eller klasseopgaven på side 70 i bogen

5 Nødflytning 1. 2. 3. Fra bil Personer, hvis placering gør, at de ikke er i sikkerhed, eller at det ikke er muligt at yde livreddende førstehjælp til dem, skal nødflyttes. Hensynet til deres liv går over hensynet til deres førlighed. Vær opmærksom på, at kursisterne ikke løfter forkert og pådrager sig skader på ryggen under øvelserne. Advar personer med dårlig ryg om ikke at deltage i øvelserne.

6 Tilkald hjælp Ring 1-1-2 og oplys: Hvad der er sket
Hvor du er og hvem du er Hvor mange tilskadekomne der er, og hvor hårdt de er kommet til skade Et telefonnummer, så du kan kontaktes Om særlige forhold På kantpæle er angivet et nummer. Dette nummer kan alarmcentralen bruge til at finde ud af, hvor ulykken er sket. På kantpæle på motorvejene er der en blå pil, der peger mod nærmeste nødtelefon.

7 Forhold ved større ulykker
Skab sikkerhed Vurdér antallet af tilskadekomne og deres skader Tilkald hjælp, understreg at der er tale om en stor ulykke Giv førstehjælp Brug evt. hjælpere og lettere tilskadekomne som førstehjælpere. Fortsæt førstehjælpen i samarbejde med redningsmandskabet, når de når frem. Førstehjælpen fire hovedpunkter gælder stadig ved større ulykker. En person kan med fordel forsøge at bevare overblikket og tage imod redningsmandskabet.

8 Den livsvigtige ilttransport, ABC-princippet
A – Airways (frie luftveje) B – Breathing (vejrtrækning) C – Circulation (kredsløb) ABC-princippet bruges til at vurdere og prioritere skaderne på tilskadekomne, ved såvel en som flere tilskadekomne. Undervisningen kan med fordel tage udgangspunkt i situationsøvelse med flere tilskadekomne, evt. klasseopgave på side 70 i bogen.

9 Hjerte-lunge-redning, oversigt
Råb ”HJÆLP!” Undersøg bevidsthed Undersøg vejrtrækning Stabilt sideleje 2 30 Kunstigt åndedræt Hjertemassage Tilkald hjælp 1-1-2 Skematisk fremstilling af HLR

10 Stabilt sideleje 1. 2. 3. 4. Husk at kontrollere vejrtrækning efter vendingen. Personer, der ligger i stabilt sideleje, skal vendes om på den anden side hvert 30. minut.

11 Bilens sikkerhedsudstyr
Sikkerhedsseler: Mindsker risikoen for at blive kvæstet i en færdselsulykke med 50%. Personer, der bliver slynget ud af bilen, har 5-10 gange større risiko for at blive dræbt. Airbags: Udløses med en lille sprængladning. Eksplosionen kan give midlertidigt høretab hos tilskadekomne. Airbags der ikke er udløst, udgør normalt ikke en risiko for Førstehjælperen. Der er på verdensplan meget få eksempler på, at førstehjælpere er blevet skadet af uudløste airbags. Man bør dog forsøge at placere sig, så man, i tilfælde af at en airbag udløses, bliver ramt på arme eller ryg.

12 Fartens fysik Jo højere farten er, desto større er
risikoen for livstruende skader: En kollision med 10 km/t svarer til et fald fra 38 centimeters højde. En kollision med 50 km/t svarer til et fald fra 9,6 meters højde. En kollision med 100 km/t svarer til et fald fra 38,4 meters højde. Hver gang farten fordobles, firdobles energien! Formel til udregning (eksempel med 100 km/t): 100 : 3,6 => 27,7 x 27,7 => 767,29 : 2 => 383,6 :10 (tyngdeacc.) = 38,4 m Personer, der har været involveret i ulykker over 60 km/t eller andre højenergiulykker, bør altid mistænkes at have livstruende skader

13 Kredsløbssvigt Blod- eller væsketab Indre blødninger Ydre blødninger
forbrændinger hudafskrabninger Blodkar udvides Allergiske reaktioner Forgiftninger Symptomer: Bleghed og koldsvedende Omtågethed Bevidstløshed Kredsløbssvigt, tidligere kaldet shock. Kan forebygges/forsinkes ved at: Lægger personen ned, standse blødninger, holde personen varm, tale beroligende og lindre smerter. Når der opstår symptomer ER kredsløbssvigtet under udvikling og personen er i livsfare.

14 Psykisk førstehjælp Skab ro og tryghed ved at:
Fortælle, hvad du gør og hvorfor Fortælle, at ambulancen er på vej Orientere den tilskadekomne om skader, hvis han spørger Lægge en hånd på den tilskadekomnes skulder eller holde i hånd Forsøg at aktivere tilskuere og undgå, at den tilskadekomne er opmærksom på kommentarer fra tilskuere. Psykisk førstehjælp kan forsinke eller forhindre et kredsløbssvigt.

15 Pulsåreblødninger Indenfor det skraverede område:
Tryk en tommelfinger i såret Læg personen ned Løft det blødende sted højt Slip ikke før ambulance beder om det Udenfor det skraverede område: - Tryk en tommelfinger i såret Anlæg forbinding Forebyg kredsløbssvigt: Læg personen ned, stands blødninger, hold personen varm, tal beroligende og lindre smerter.

16 Forbindinger 1. 2. 3. 1. 2. 3. Kompresforbinding
Improviseret forbinding 1. 2. 3. Det er ikke nødvendigt at bruge sten ell. lign til at forstærke trykket med.

17 Hovedskader Hjernerystelse Kraniebrud Blødning mellem hjerne og kranie
Symptomer: Bevidstløs i kortere eller længere tid Hukommelsesbesvær eller omtågethed Dobbeltsyn eller man mister synet i kortere eller længere tid Svimmel Evt. blødning fra næse, øre og svælg (ved kraniebrud) Senere kraftig hovedpine og evt. kvalme og opkast Hvis der er symptomer skal personen behandles på skadestue, hvis ingen symptomer: overvåg personen i 24 timer.

18 Brud på nakke, ryg eller bækken
Førstehjælp: Nærm dig personen i synsretningen Bed personen om at holde sig i ro Støt personens hoved Forebyg kredsløbssvigt Symptomer: Smerter Føleforstyrrelser Evt. symptomer på kredsløbssvigt Personer, der har været udsat for højenergiulykker, bør mistænkes for at have brud på nakke, ryg eller bækken. Støt hovedet med gaffelgreb, uanset om personen sidder, ligger eller står.

19 Mindre knoglebrud Symptomer: Smerter, nedsat følelse og bevægelse.
Hævet og misfarvet hud, ændret form og udseende. Evt. åbent brud. Førstehjælp: Støt bruddet i findestilling. Dæk evt. åbent brud til, gerne sterilt.

20 Armslynge 1. 2. 3.


Download ppt "Færdselsrelateret førstehjælp"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google