Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hovedmilepælsplan - skabelon

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hovedmilepælsplan - skabelon"— Præsentationens transcript:

1 Hovedmilepælsplan - skabelon
[Projektnavn] Udarbejdet d. [indsæt dato] Opdateret d. [indsæt dato] Vejledning: Formålet med hovedmilepælsplanen er at skabe overblik ved at dele projektet op i håndterbare størrelser og sikre sammenhængen mellem projektets delleverancer og slutresultat. Hovedmilepælsplanen bør udarbejdes i tæt samarbejde med projektgruppen. Som det første opdeles projektet i et overskueligt antal indsatsområder. Indsatsområder er en overordnet betegnelse, som dækker over fx en eller flere leverancer og delleverancer. Indsatsområderne kan også angives ud fra de forskellige afdelinger eller faglige områder, som skal levere til projektet. Efter indsatsområderne er navngivet defineres milepæle for hver leverance og afslutningsvis defineres projektfaserne samt vigtige beslutningspunkter, hvor projektejer/styregruppe skal tage projektbeslutninger. Trafiklysene trækkes ind på planen, hvis man ønsker at angive status for om tidsplanen overholdes i hvert af indsatsområderne. Rød angiver, at tidsplanen ikke holder, gul at der er risiko for at tidsplanen ikke holder og grøn angiver, at planen forløber, som den skal. Skabelonen for hovedmilepælsplanen er et bilag til projektdokumentet. Milepælsplanen kan også laves i andre programmer eller indsættes som billede. Milepælsplanen skal printes særskilt eller vedhæftes som selvstændig fil sammen med projektdokumentet.

2 [Fx kommunikation til xx interessenter udarbejdet]
Hovedmilepælsplan Status trafiklysene kan trækkes ind på planen, hvis der er behov for det. År [2016/17] Okt. Nov.. Dec. Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. [Navn på indsats- område] [Navn på indsats- område] [Navn på milepæl] [Fx kommunikation til xx interessenter udarbejdet] [Navn på indsats- område] [Navn på indsats- område]


Download ppt "Hovedmilepælsplan - skabelon"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google