Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Klasser og objekter. dIntProg, E08Klasser og objekter.2 Grundbegreber Klasser og objekter –beskrivelse –oprettelse Attributter og metoder –tilstand –opførsel.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Klasser og objekter. dIntProg, E08Klasser og objekter.2 Grundbegreber Klasser og objekter –beskrivelse –oprettelse Attributter og metoder –tilstand –opførsel."— Præsentationens transcript:

1 Klasser og objekter

2 dIntProg, E08Klasser og objekter.2 Grundbegreber Klasser og objekter –beskrivelse –oprettelse Attributter og metoder –tilstand –opførsel Indkapsling –afskærmning –datarepræsentationsuafhængighed

3 dIntProg, E08Klasser og objekter.3 Klasser og objekter

4 dIntProg, E08Klasser og objekter.4 Tilstand og opførsel Tilstand –ethvert objekt har sin egen tilstand Opførsel –objekters opførsel er defineret ved et sæt metoder –udførelse af en metode kan ændre et objekts tilstand –en metode kan have parametre; ved kald af metoden leveres et passende antal argumenter

5 dIntProg, E08Klasser og objekter.5 Klasse for begrebet aktør public class Person { private String name; private int age; public Person(String n, int a) { name= n; age= 0; } private void birthday() { age= age + 1; } public int getAge() { return age; } } Opførsel Tilstand

6 dIntProg, E08Klasser og objekter.6 Tilstand Attribut (feltvariabel) –type –værdi Primitiv type –int, boolean,... –42, true,... Objekttype –String, Date, Skuespiller,... –””, (1, 9, 2008), (”David”, 69) Variabler –primitiv variabel: variabel der kan holde en værdi af den anførte type –objektreference: variabel der kan referere til et objekt af den anførte type public class Person { private String name; private int age;... } name ”David” Objekt-reference age 7 Primitiv variabel

7 dIntProg, E08Klasser og objekter.7 Et personobjekt p (”David”, 69) Person p= new Person(”David”, 69);

8 dIntProg, E08Klasser og objekter.8 Et personobjekt p (”David”, 71) Person p= new Person(”David”, 69); p.birthday();

9 dIntProg, E08Klasser og objekter.9 Objektreferencer og objekter (1) p (”David”, 70) Person p; p= new Person(”David”, 69); p.birthday(); p= new Person(”Chris”, 19); p.birthday(); (”Chris”, 20) p (”David”, 70) Person p; p= new Person(”David”, 69); p.birthday(); p

10 dIntProg, E08Klasser og objekter.10 Objektreferencer og objekter (2) a ( ”David”, 70) Person a, b; a= new Person(”David”, 69); b= a; b.birthday(); Delte referencer b int a, b; a= 7; b= a; b= b + 1; a b 7 8

11 dIntProg, E08Klasser og objekter.11 Opførsel (metoder) Konstruktør –ingen returtype –samme navn som klassen Mutator (!) –opdaterer (del af) objektets tilstand Accessor/Inspector (?) –aflæser (del af) objektets tilstand Returtype –specificerer hvilken type værdi der returneres fra metoden (void  mutator) Parametre –type og navn –ved flere parametre adskilles med komma public class Person { /** Opret en person * med navn n og alder a */ public Person(String n, int a) {... } /** Personen fylder år **/ private void birthday() {... } /** * Returnerer personens alder */ public int getAge() {... } }

12 dIntProg, E08Klasser og objekter.12 Afskærmning (synlighed) Attributter –objektets indkapslede tilstand –erklæres (oftest) private –kan kun tilgås fra klassens egne metoder Metoder –objektets facade (også kaldet grænseflade) til omverdenen –erklæres (oftest) public –kan tilgås fra alle andre klasser public class Person { private String name; private int age; public Person(String n, int a) {... } public void birthday() {... } public int getAge() {... } }

13 dIntProg, E08Klasser og objekter.13 Syntaktiske elementer i Java Keywords (nøgleord, reserverede ord) –class, new, public, private Identifiers (navne) –Person, p, a, turn, move, Date, day, month, year,... Literals –”Aarhus Universitet”, 1928,... Special characters (specialtegn) –(, ),., {, }, =, +,  ==, <, <=, //, /*, */, /**,... White space –linieskift, mellemrum, tab,... –kan indsættes vikårligt mellem syntaktiske elementer uden at betydningen påvirkes

14 dIntProg, E08Klasser og objekter.14 Eksempel public class Person { private String name; private int age; public Person(String n, int a) { name= n; age= a; } KeywordIdentifiersLiteralsSpecial characters White space ???? ?

15 dIntProg, E08Klasser og objekter.15 Opsummering (engelsk/dansk) Object –objekt, forekomst, instans Field –feltvariabel, instansvariabel, attribut Constructor –konstruktør Method –metode Method signature –metodesignatur Method body –metodekrop Parameter return type og return statement Accessor (?) –aflæsningsmetode Mutator (!) –opdateringsmetode Declaration –erklæring (variabel, metode,...) Initialization –initialisering Block –blok: {... } Statement –sætning Assignment –tildeling (=)


Download ppt "Klasser og objekter. dIntProg, E08Klasser og objekter.2 Grundbegreber Klasser og objekter –beskrivelse –oprettelse Attributter og metoder –tilstand –opførsel."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google