Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Side 1 01.09.2008 Investering og Finansiering Kapitel 1 Indledning.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Side 1 01.09.2008 Investering og Finansiering Kapitel 1 Indledning."— Præsentationens transcript:

1 Side 1 01.09.2008 Investering og Finansiering Kapitel 1 Indledning

2 Side 2 21-08-2008 Disposition 1.1 Investeringsbegrebet 1.2 Generel målsætning 1.3 Investeringspolitik 1.4 Ændringer i målstruktur

3 Side 3 21-08-2008 Hvorfor investere? Kilde: Grundlæggende investeringsteori – Ole Hedegård

4 Side 4 21-08-2008 Indifferenskurven Rentefod Indifferenskurven er afhængig af investors kalkulationsrente

5 Side 5 21-08-2008 1.3 Investeringspolitik Investeringer foretages for at opfylde virksomhedens mål Investeringer bør opdeles i sammenlignelige grupper, fx: Tvingende grunde Vitale investeringer Erstatnings-investeringer Omkostnings- besparende og indtægtsforøgende Projekter Velfærdsinvesteringer

6 Side 6 21-08-2008 Politikbestemte vurderingskriterier Markedets attraktivitet HøjMiddelLav Virksom- hedens position og styrke Høj ++? Middel +?- Lav ?--

7 Side 7 21-08-2008 1.4 Faktorer, der kan påvirke investeringsbeslutningerne Ændringer i målstrukturen – Internationalisering af markederne – Differentiering af markederne – Ændringer i værdinormerne Ændringer i pris- og omkostnings-strukturer – Forskydning i retning af flere faste og færre variable omkostninger – Øget pres på priser og omkostninger Ændringer i kundeønsker – Individualisering af kundeønsker – Efterspørgsel efter innovative produkter – Efterspørgsel efter teknisk perfekte produkter – Efterspørgsel efter systemløsninger – Efterspørgsel efter produkter af høj kvalitet – Tiltagende betydning af tidsfaktoren – Øgede krav om fleksibilitet – Ønske om flere produktvarianter

8 Side 8 21-08-2008 1.4 Investeringsbeslutning Investeringsproblem Indsamling og vurdering af monetære kriterier Indsamling og vurdering af ikke-monetære kriterier Økonomiberegninger Risikoanalyser Nyttevurderinger Totalbetragtning Beslutning

9 Side 9 01.09.2008 Investering og Finansiering Kapitel 2 Investeringskalkulens opstilling

10 Side 10 21-08-2008 Disposition 2.1 Betalingsrækkers bestemmelse og periodisering 2.2 Anlægskalkulens opbygning 2.3 Eksempel 2.4 Valg af kalkulationsrentefod

11 Side 11 21-08-2008 2.1 Betalingsrækker Investeringer har en tidsmæssig udstrækning Derfor ser vi på betalingsrækker – Indbetalingsrække – Udbetalingsrække – Betalingstidspunkter

12 Side 12 21-08-2008 Omkostninger Anskaffelse forbrugproduktionafsætning UdgifterOmkostningerProduktionens værdiIndtægter Udbetalinger indbetalinger

13 Side 13 21-08-2008 2.2 Anlægskalkulen A:Anlæggets anskaffelsessum S:Anlæggets scrapværdi DI t :Driftsindbetaling i periode t DU t :Driftsudbetaling i periode t n:Anlæggets levetid

14 Side 14 21-08-2008 Produktets livscyklus

15 Side 15 21-08-2008 Betalingsrække Likviditetsvirkning – Investering Produktionsanlæg Råvarelager Varer under forarbejdning Færdigvarelager Debitorer Kreditorer

16 Side 16 21-08-2008 Opgavetid: Løs opgave 8 p. 189

17 Side 17 21-08-2008 2.4 Valg af kalkulationsrentefod Realrente + inflationstillæg + specifikt risikotillæg for den enkelte virksomhed Virksomhedens fremmedkapitalomkostning

18 Side 18 21-08-2008 Forudsætninger Det perfekte kapitalmarked forudsætter – Samme rentefod Låne fremmedkapital Anvende egenkapital Placere midler alternativt Investor er rationel - foretrækker: Tidlige indbetalinger frem for sene Store indbetalinger frem for små Sene udbetalinger frem for tidlige Små udbetalinger frem for store Lille usikkerhed frem for stor usikkerhed. Tidspræference -begrebet

19 Side 19 21-08-2008 Opgavetid: Løs opgave 9 p. 190

20 Side 20 01.09.2008 Investering og Finansiering Kapitel 3 Hvornår er en investering fordelagtig?

21 Side 21 21-08-2008 Disposition 3.1 Fundamentalprincip I 3.2 Kapitalværdimetoden 3.3 Interne rentefods metoden 3.4 Annuitetsmetoden 3.5 Tilbagebetalingsmetoden 3.6 Faste og løbende priser

22 Side 22 21-08-2008 3.1 Fundamentalprincip I En investering er fordelagtig, hvis nutidsværdien af samtlige dens betalinger er større end (evt. lig med) nul.

23 Side 23 21-08-2008 3 + 1 metoder Fundamentalprincip I – Kapitalværdimetoden – Intern rentefods metode – Annuitetsmetoden Andre metoder – Tilbagebetalingsmetoden (Payoff-, Payback)

24 Side 24 21-08-2008 3.2 Kapitalværdimetoden En investering er fordelagtig, hvis kapitalvær- dien, K 0 (NPV / NV) er større end (evt. lig med) nul. Eksempel: Anskaffelsesværdi = 85.000 Scrap-værdi ved udgangen af 5. Termin = 15.000 Indbetaling pr. termin = 35.000 Udbetaling pr. termin = 15.000 Kalkulationsrentefod = 8%

25 Side 25 21-08-2008 Eksempel p. 29 t=0t=1t=2t=3 Ind5.000 Ud10.000 Netto-10.0005.000 Ind12.434 Ud-5.000 Netto12.434-5.000 NETTO2.434000 =NV(0,1;3;5000;;)

26 Side 26 21-08-2008 Opsummering: Gennemfør projektet, samtidigt med en finansiering af projektet Denne finansierings ydelser er lig med de fremtidige indbetalinger for projektet Så summen af de to i fremtiden er =0 Umiddelbar gevinst = NPV

27 Side 27 21-08-2008 3.3 Intern rentefods metode En investerings interne rentefod er den rentefod, der bevirker, at kapitalværdien bliver lig med 0. En investering er fordelagtig, hvis dens interne rente er større end kalkulationsrenten Den interne rentefod kan fortolkes som den gennemsnitlige rente af det i gennemsnit investerede beløb.

28 Side 28 21-08-2008 Eksempel I Betalingsrækken: -10.000, 5.000, 5.000, 5.000 Excel: fx: IA(betalingsrække;”gæt”)..\..\eksempler, m.m. i bogen_Version8.xls

29 Side 29 21-08-2008 3.4 Annuitetsmetoden En investering er fordelagtig, når dens gennemsnitlige nettobetaling pr. år er større end (evt. lig med) nul

30 Side 30 21-08-2008 3.5 Tilbagebetalingsmetoden Tilbagebetalingstiden er den tid, det varer, før det investerede beløb er tjent hjem igen. Statisk metode – ingen rente Dynamisk metode – med rente Excel understøtter ikke pay back beregninger!

31 Side 31 21-08-2008 Eksempel p. 37 i = 10% StatiskDynamisk ÅrNettoSumNettoSum 0-10.000 15.000-5.0004.545-5.455 25.00004.132-1.323 35.000 3.7572.434

32 Side 32 21-08-2008 3.6 Løbende og faste priser Faste priser tager ikke hensyn til prisudvikling Løbende priser er inflationskorrigerede Nutidsværdien er den samme uanset man regner i faste eller løbende priser Dynamisk tilbagebetalingstid er den samme Intern rentefod, annuitet og simpel pay back ændrer sig.

33 Side 33 21-08-2008 Opgavetid: Løs opgave 10-14 p. 190-93


Download ppt "Side 1 01.09.2008 Investering og Finansiering Kapitel 1 Indledning."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google