Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Naturvidenskabeligt Projekt Naturvidenskabeligt Projekt 2009 Prøv at forske Informationsmøde Februar 2009.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Naturvidenskabeligt Projekt Naturvidenskabeligt Projekt 2009 Prøv at forske Informationsmøde Februar 2009."— Præsentationens transcript:

1 Naturvidenskabeligt Projekt Naturvidenskabeligt Projekt 2009 Prøv at forske Informationsmøde Februar 2009

2 Naturvidenskabeligt Projekt Dagsorden 1.Introduktion og tidsplan - uddrag fra Målsætning og Krav 1.Tilmelding 1.Præsentation af projekter på de forskellige institutter

3 Naturvidenskabeligt Projekt Kursusmateriale Projektkatalog – printes fra e-learn.sdu.dk Målsætning og krav – printes fra e-learn.sdu.dk Lærebog “Styrk Projektarbejdet” købes i boghandlen – ca. 180 kr Materiale og kursusbeskrivelse for minikurser (e- learn.sdu.dk) Evt. faglige grundmaterialer fra vejleder Jeres egen litteratursøgningsresultater (web)

4 Naturvidenskabeligt Projekt Uddrag fra “Målsætning og krav” Kursets form: –Obligatorisk mini-kursus i projektarbejde Introduktion til projektarbejde (2 timer) Om e-learn.sdu.dk (1 time) Litteratursøgning (1 time) Formidling (8 timer) –Valgfrie/anbefalede mini-kurser Maple (2 timer) Signalanalyse ved Fouriertransformation (8 timer) –Projektarbejde (resten af tiden)

5 Naturvidenskabeligt Projekt Projektarbejde Valg af emne ud fra Projektkatalog –Projekter: Biokemi og Molekylærbiologi, Biologi, Fysik og Kemi, IMADA, SUND, Tværfaglige Individuel tilmelding via e-learn.sdu.dk Tilbagemelding om emne, vejleder, holdinddeling og gruppeplacering (bibliotek eller institut) i uge 11 (9. – 13. marts). Projektstart 14. april Projektarbejde i grupper (3-5 deltagere)

6 Naturvidenskabeligt Projekt 1. Projektuge – start 14. april Introduktion til projektarbejde Introduktion til instituttet Litteratursøgning Introduktion til anvendelse af e-learn.sdu.dk Formidling (mundtlig præsentation) Gruppe- og vejlederaftaler (afleveres og diskuteres sidst i uge 1 – Milepæl I)

7 Naturvidenskabeligt Projekt 2. – 5. Projektuge Projektarbejde iht handlingsplan/projektformulering –Teoretiske og eksperimentelle forløb Sideløbende følges mini-kurser i diverse formidlingsaspekter og databehandling Midt i denne periode (6.-7. maj) afholdes et midtvejsseminar (Milepæl II)

8 Naturvidenskabeligt Projekt 6. – 8. Projektuge bruges til opsamling, rapportskrivning og redaktion af poster (Milepæl III) Poster konference 19. juni (uge 25) Eksamen 22. - 26. juni (uge 26)

9 Naturvidenskabeligt Projekt Formelle bedømmelseskrav Proces henviser til den arbejds- og læreproces gruppen gennemgår under projekt­forløbet Procesanalysen er en beskrivelse og vurdering af den proces, som gruppen har været igennem i projektarbejdet. Procesanalysen bygger på alle de faglige, sociale og personlige erfaringer, som gruppen har gjort undervejs i forløbet Logbogen er en form for dagbog, der kan hjælpe gruppen med at fastholde indtryk og tanker om bestemte ting, der sker undervejs i projektet Mht. hvilke krav der stilles, se Målsætning & Krav

10 Naturvidenskabeligt Projekt Rapport Rapporten skal indeholde følgende: –Omslag, Resume, Forord, Indholdsfortegnelse, Indledning, Resultater (Dataindsamling/behandling/analyse), Diskussion, Konklusion, Perspektivering, Litteraturliste. Omfang: 20-30 sider –Afleveres 29. maj kl. 12.00 på instituttet Følgende skal vedlægges rapporten: –Procesanalyse –Kopi af posteren i A4 (eftersendes når færdig)

11 Naturvidenskabeligt Projekt Poster Posteren laves færdig i 8. projektuge og sendes per mail til posternat501@sdu.dk senest den 4. juni posternat501@sdu.dk Posteren fremvises den 19. juni om eftermiddagen (13-16) på Campustorvet Vejledere og censorer deltager Der uddeles 2 priser til præmiering af posterne: Videnskabsprisen og Publikumsprisen Mål: Festlig afslutning, alle ser alles arbejde

12 Naturvidenskabeligt Projekt Eksamen 22. - 26. juni afholdes eksamen –Individuel –Mundtligt oplæg med udgangspunkt i projektet (ca. 5 min pr. person) –Spørgsmål med udgangspunkt i rapport, poster og procesanalyse (10 min pr. person) Det er gruppens opgave at sikre sig, at alle medlemmer har styr på hele projektet

13 Naturvidenskabeligt Projekt Oversigt over mini-kurser Projektarbejde (8 timer) –Obligatorisk mini-kursus Maple –Valgfri/anbefalet mini-kursus Signalanalyse ved Fouriertransformation –Valgfri/anbefalet mini-kursus Kræver tilmeldning via e-learn.sdu.dk

14 Naturvidenskabeligt Projekt Mini-kursus projektarbejde Introduktion til projektarbejde baseret på “Styrk projektarbejdet”. Litteratursøgningsfaciliteter på universitetsbiblioteket (Biologi, Kemi, SUND) Indføring i e-learn.sdu.dks mange muligheder under projektarbejdet Instituttets egen introduktion – Arbejdspladsen, arbejdsmetoder, særlige sikkerhedsforanstaltninger mm. Introduktion til mundtlig og skriftlig formidling af egne resultater opnået i projektforløbet Fremstilling af posters ud fra egne resultater, herunder billedbehandling (Microsoft el. LaTex)

15 Naturvidenskabeligt Projekt Valgfrie mini-kursus (efter anbefaling af vejleder/projektkatalog) Maple Maple er et symbolsk beregningsprogram. Maple kan udføre matematiske operationer, fx. differentiere og integrere udtryk og funktioner, løse algebraiske ligningssystemer og differentialligninger, samt lave forskellige grafiske fremstillinger af matematiske udtryk. Lærer: Hans Jørgen Munkholm (2 t, tilmeldes via e-learn.sdu.dk)

16 Naturvidenskabeligt Projekt Valgfrie mini-kursus (efter anbefaling af vejleder/projektkatalog) Signalanalyse ved Fouriertransformation Dette minikursus giver en indføring i hvordan vilkårlige signaler (fx lyd-, lys- eller elektriske svingninger) kan repræsenteres som en superposition af sinusbølger med forskellige frekvenser ved hjælp af Fourier rækker eller Fourier transformationen. Lærere: –Paolo Sibani (IFK) –Jakob Christensen-Dalsgaard (BI) (8 t, tilmeldes via i e-learn.sdu.dk)

17 Naturvidenskabeligt Projekt Praktiske forhold Arbejdspladser på biblioteket Sydlige ende, afdeling med naturvidenskabelige tidsskrifter Et bord pr. gruppe (nummereret) med PC Netwærk (trådløs, kabel), printer Help desk til rådighed for tekniske spørgsmål E-learn.sdu.dk bruges til: Information om kurset Kommunikation i gruppen/imellem grupper Kommunikation med vejleder osv Desuden tjek jeres e-mail (universitetets)

18 Naturvidenskabeligt Projekt Tidsplan Se resten i Målsætning og Krav

19 Naturvidenskabeligt Projekt Tilmelding til projektemner 11. - 16. februar Tilmelding til mini-kurser 9. til 13. marts

20 Naturvidenskabeligt Projekt Tilmelding til projektemner 1.Læs Projektkataloget og udvælg mindst 7 projektemner, men gerne flere 2.Prioriter emnerne 3.Gå ind i NAT501 på e-learn.sdu.dk og tilmeld dig ved at indtaste projektnumrene i prioriteret rækkefølge adskilt af komma. Start med det projekt som du prioriterer højest. Fx 25,18,19,2...,NN

21 Naturvidenskabeligt Projekt Eksempel: Tilmelding til projektemne

22 Naturvidenskabeligt Projekt Tilmelding til projektemner Du kan tilmelde dig alene (anbefales) eller sammen med en eller max to andre Tildelingen af projektemne foregår ved lodtrækning Hvis det ikke muligt at tildele dig et projektemne blandt dine prioriteter, bliver du indkaldt til projektfordelingsmøde via din student mail. Mødet foregår onsdag den 4. marts kl. 14-16 i U49c Du modtager endelig besked om hvilket projektemne du har fået i uge 11 via din student mail

23 Naturvidenskabeligt Projekt Tilmelding til minikurser Obligatorisk minikursus i Projektarbejde: Du skal tilmelde dig til et hold i hhv. litteratursøgning, e-learn.sdu.dk og Projektarbejde (Microsoft eller LaTeX) Maple og Signalanalyse ved Fouriertransformation: Du kan tilmelde dig til disse minikurser Her er din tilmelding samtidig en holdtilmelding

24 Naturvidenskabeligt Projekt Eksempel: Tilmelding til minikurser

25 Naturvidenskabeligt Projekt Spørgsmål?

26 Naturvidenskabeligt Projekt Naturvidenskabeligt projekt ved Biologisk Institut 1 - 2 grupper pr. vejleder 14 grupper á 3-5 studerende Alle BI’s projekter er Eksperimentelle Felt- og laboratorieforsøg foregår i uge 18 på feltstationer i Kerteminde, Søgård el. på BI Gruppeplacering: Bibliotek

27 Naturvidenskabeligt Projekt 7 vejledere 9 projektforslag, hvor man bl.a. kan forske i: -Kommunikation hos marsvin & flagermus -Lyd og liv i vand -Iontransport i fiskegællen -Cadmium & kviksølv i marine organismer -Muslinger i vindmølleparker -Havgræsser -Global opvarmning, nitrat og methan -Methan budget for campus (engelsk) Naturvidenskabeligt projekt ved Biologisk Institut

28 Naturvidenskabeligt Projekt Naturvidenskabeligt projekt ved BMB 18 vejledere på BMB 13 projektforslag, hvor man bl.a. kan forske i: – Kræft & celledød (nr. 3, 19) – Fotosyntese (nr. 4), Spædbørns tarmflora (nr. 5) – Plantemedicin mod fedme (nr. 37), Diabetes (nr. 10) – Fødevaresikkerhed (nr. 14) – Sygdomsfremkaldende bakterier (nr. 20) – Antibiotika resistens (nr. 40) – Kloning af gener (nr. 22); Kalcium i humane celler (nr. 33) – Glykosylering i spyt (nr. 15); Nanosensorer (nr. 35)

29 Naturvidenskabeligt Projekt Naturvidenskabeligt projekt ved BMB Alle BMBs projekter indeholder en praktisk del: - BMBs øvelseslab (uge 18-19, eller efter aftale) - Vejlederens eget laboratorium (efter aftale) Gruppeplacering: Biblioteket NB!!!!! Projekt nr. 19: alt foregår på engelsk! Inkl. rapport og eksamen. Projekt nr. 35: noget af vejledningen foregår på engelsk (rapport og eksamen på dansk).

30 Naturvidenskabeligt Projekt Naturvidenskabeligt projekt ved IMADA 8 vejledere 8 projektforslag, hvor man kan forske i: - Datalogi (Rune, Tao, Peter, Daniel, Kim)‏ - Matematik (Jessica, Bjarne, Hans Jørgen)

31 Naturvidenskabeligt Projekt Naturvidenskabeligt projekt ved IMADA Datalogi: - Computerspilsgrafik (Rune)‏ - Konstruktion af wireless sensor networks (Joan)‏ - Algoritmer i hardware (Peter)‏ - Simulering af cellular automata for pattern formation (Daniel)‏ - Simulering af en elevatorsystem (Kim)‏

32 Naturvidenskabeligt Projekt Naturvidenskabeligt projekt ved IMADA Matematik: - Mindste kvadraters metode (Hans Jørgen)‏ - Spilteori i HEX (Andrew) - Hvad er et bevis? (Jessica)‏

33 Naturvidenskabeligt Projekt Naturvidenskabeligt projekt ved IMADA 1-2 grupper pr. vejleder 10 grupper á 3-5 studerende Gruppeplacering: IMADA / biblioteket Dat-projekterne indeholder (evt.) programmering Mat-projekterne er teoretiske

34 Naturvidenskabeligt Projekt Naturvidenskabeligt projekt ved IMADA Programmering: Simulering af elevatorsystem Algoritmer i hardware Simulering af cellular automata Konstruktion af wireless sensor netowrks Programmering / teoretisk: Computerspilsgrafik

35 Naturvidenskabeligt Projekt Naturvidenskabeligt projekt ved IMADA Teoretisk: –Mindste kvadraters metode –Spilteori i HEX –Hvad er et bevis?

36 Naturvidenskabeligt Projekt Naturvidenskabeligt projekt ved Institut for Fysik og Kemi Fysikprojekter: fra kosmos til kaos 1. Kosmologi (T) 2. Catching the light (E) 3. Hvad er specielt ved vand (T,E)[13 projekttyper] 4. Kuglepakning (E,T) 5. Smart climbing – Gecko have it in their feet (E) 6. Self cleaning surfaces – the Lotus effect (E) 7. Temperature driven lifts and motors (E) T: teori, E: eksperiment

37 Naturvidenskabeligt Projekt Naturvidenskabeligt projekt ved Institut for Fysik og Kemi Kemiprojekter: fra Click til medicin 1. Diabetes og genregulering (E) 2. Kunstig næse til sporing af sprængstof (E) 3. HIV lægemidler (E) 4. Magnetiske nanopartikler i molekylær diagnostik

38 Naturvidenskabeligt Projekt Lægemiddelvidenskabelig projekt ved SUND 4 vejledere, 2 læger, 2 farmaceuter 4 projektforslag: -Lamotrigin og amning -Ingefær til behandling af kvalme og opkastning i graviditeten -Depression og isotretinoin -Hukommelsesbesvær og statiner

39 Naturvidenskabeligt Projekt Lægemiddelvidenskabelig projekt ved SUND Kun for studerende ved Lægemiddelvidenskab 1 gruppe pr. vejleder Grupper á 3-5 studerende Metode: Litteraturstudium Minikurser: Sundhedsvidenskabelig metode og litteratursøgning


Download ppt "Naturvidenskabeligt Projekt Naturvidenskabeligt Projekt 2009 Prøv at forske Informationsmøde Februar 2009."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google