Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Grundlæggende Webdesign – en introduktion Bjarne Sandstrøm IT-højskolen 28.8.2001.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Grundlæggende Webdesign – en introduktion Bjarne Sandstrøm IT-højskolen 28.8.2001."— Præsentationens transcript:

1 Grundlæggende Webdesign – en introduktion Bjarne Sandstrøm IT-højskolen 28.8.2001

2 Plan for i dag A Skriftlig rundspørge for at kende jeres baggrund: –Hvad er jeres bachelorfag? –Hvad er jeres erfaring med webdesign? –Hvad er jeres kendskab til web-værktøjer? Præsentation af underviserne Præsentation af kurset B Introduktion til IT-mediet

3 Undervisere Nikolaj de Fine Licht Anders Skovgaard-Petersen Bjarne Sandstrøm Gæsteforelæsere –Henrik Hulgaard, lektor i internet-teknologi –Lars Ballieu Christensen

4 Forelæser Bjarne Sandstrøm –mag. art. i litteraturhistorie fra KU, 1965 –ekstern lektor i ‘IT og kulturformidling’ på Institut for Litteraturvidenskab, KU –ekstern lektor på IT-højskolen –privat designfirma har skrevet og skriver om litterære emner i diverse tidsskrifter og samleværker

5 Kursus mål Kursets målsætning er at sætte deltagerne i stand til selvstændigt at udvikle og implementere webløsnin- ger på kommunikationsopgaver og at arbejde strate- gisk og kreativt med kommunikation på baggrund af en praktisk beherskelse af Web-produktionsværktøjer.

6 Fagligt indhold Kursus sigter mod at give en teoretisk og praktisk forståelse af web-siten som medie, såvel dens kommunikative aspekt som de tekniske krav, den skal opfylde, samt at kunne beherske Web-værktøjer som fx. Dreamweaver og grafiske værktøjer som fx. Photoshop. Brugervenlighed, grafisk konsekvens, stilbeherskel- se og elementære digitale designprincipper vil være centrale begreber i undervisningen.

7 Kursus forløb i fire faser 0Introduktion til de centrale begreber 1Tekst-orienteret web-site –opgave i grupper, bestået/ikke-bestået 2Brugbar web-site –opgave løses i grupper, 13-skalaen 3Grafisk orienteret web-site – individuel opgave, 13-skalaen Karakter: gennemsnit af opgave 2 og 3 Beståelseskriterium: bestået i opgave 1 + bestået på gennemsnittet

8 Undervisning Forelæsninger –tirsdage kl. 9.00 - 11.00 –i lokale 1.60 Øvelser – starter 4. september –tirsdag kl. 11.30 - 15.30 –i lokale 3.13 –i lokale 3.17

9 Litteratur Grundbøger –Lynch og Horton: Web Style Guide - Basic Design Principles for Creating Web Sites. Yale Univ. Press, 1999. http://club.med.yale.edu/caim/manual/ –David Siegel: Killer-Websites. Kunsten at designe websites. Dansk udgave, udsendt af Telia, 1999 Supplerende materiale –udleveres i kopi (mod betaling)

10 Kursus karakter Medieteori Interaktions design Konstruktion

11 Forløb ForelæsningerØvelser

12 Internettet Vor tids utopi – og dystopi

13 Kultursociologiens tre naturer 1. Den ‘naturlige’ natur –landskabet: jorden og havet, bjerget og sumpen, sletten og skoven osv. 2. Menneskets formning af det fysiske rum –vejen, havnen, broen, tunnelen, lufthavnen 3. Det ikke-fysiske kommunikationsrum –telefon, radio, TV- og computerskærm

14 En ny bevidsthed Nye begreber om nærhed og fjernhed Nye fællesskaber Frigørelse af en fast etableret identitet Opløsning af skellet mellem offentligt og privat 2D-skærmens afløsning af den totale 3D- simulation betyder en ophævelse af skellet realitetsprincippet og lystprincippet

15 Hvad er en computer? Niels Ole Finnemanns definition: Computeren står både ved siden af andre maskiner, medier og sprog, og den kan simulere/indeholde dem alle i sig. Computeren er en symbolmanipulator. Der er ingen invariant grænse mellem maskinen og det materiale, den behandler. Der er ingen invariant grænse mellem program og data.

16 Internettets udvikling Tre faser Det militære netværk, ARPANET –computer-interaktion og det distribuerede net Extra-human hukommelse og global tekst –Vannevar Bush’s MEMEX –Douglas Engelbart –Ted Nelson’s Xanadu HTML og World Wide Web –Tim Berners-Lee i Cern

17 ARPA-Advanced Research Project Agency Den kolde krig og de militære forskningsprojekter –de kostbare og adskilte computere skal kunne arbejde sammen –ARPA ansætter J.C.R. Licklider i 1962 Det hidtil eksisterende kommunikationsnet er militært sårbart Telefoniens begreb om kommunikation via en central afløses af et distribueret net –Paul Baran, 1962

18 Net-typer CentralDistribueret net

19 Vannevar Bush og MEMEX (1945) Historisk er vi kommet til et punkt, hvor det er blevet et problem at fastholde og overskue den viden, der i tidens løb er opakkumuleret. Menneskehedens (og det enkelte menneskes) hukommelse må derfor udbygges med et eksternt medie (MEMEX), hvori al viden kan opbevares. Denne vidensbank skal ikke organiseres logisk- hierarkisk og kategorialt, som fx et bibliotek, men være sammenvævet associativt, som den menneske- lige hjerne arbejder (– ‘As We May Think’).

20 Douglas Engelbart Samarbejdet mellem menneske og maskine skal bringe menneskeheden videre. Engelbart udvikler NLS (oN Line System), der fokuserer på, at mange menneskers i grupper kan arbejde på fælles dokumenter på computer-skærme. Han arrangerer telekonferencer. Han opdeler skærmen i vindues-fliser. Han erstatter tastaturet med et ‘chord key set’ og en mus (demonstreret 1968).

21 Ted Nelson og XANADU (1965) Ted Nelson lancerede i 1965 begrebet ‘Hypertext’. Hypertext er ifølge TN "en filstruktur, der kan hånd- tere det komplekse, det skiftende og det midlertidige". Hypertext er en tekststruktur, der giver mulighed for at væve alle tekster i verden sammen til én stor global super-tekst, som man interaktivt kan surfe igennem. Nelson opkalder denne vision efter et romantisk digt ‘Xanadu’, der beskriver "a stately pleasure-dome", hvor man kan drikke "the milk af Paradise".

22 Tim Berners-Lee og HTML HTML blev udviklet af Tim Berners-Lee i spidsen for en gruppe forskere ved CERN (Geneve) i 1990. HTML er tænkt som et kommunikations-medie for videnskabsfolk, for hvem det gælder om at sende logisk struktureret ‘indhold’ og ikke ‘form’. HTML er en ‘fattig’ kode, der hurtigt kan transmitteres. Til gengæld overlader HTML modtagerens browser at fortolke meddelelsen. Den første browser (Mosaic) kommer i 1993.

23 Server vs klient Web- server Browser HTML Den transmitterede HTML-kode bliver vist på betingelser, der sættes af brugerens browser-type, versionsnummer og opsætning. Brugeren bestemmer fx individuelt, med hvilke skrift- typer og i hvilken størrelse en web-side skal vises, og om grafiske elementer overhovedet skal vises.

24 Internettet som et pull-medie Internettet er et pull-medie i den forstand, at det aktiveres på brugerens initiativ. Internettet er et pull-medie i den forstand, at dets ‘læsning’ struktureres af brugerens valg af interaktive links. Internettet er et pull-medie i den forstand, at brugeren /brugerens browser i vid udstrækning sætter betingel- serne for, hvordan web-sider vises.

25 Næste gang Vi får besøg af Henrik Hulgaard, lektor ved IT-højskolen, der forelæser om Netværk og protokoller

26 Og næste gang igen Læs David Siegels killer- websites, kap. 1-2: –1. Form kontra funktion –2. Tredjegenerationswebsites Besøg siten for Lynch & Horton’s Web Style Guide http://www.club.med.yale.edu/caim/manual


Download ppt "Grundlæggende Webdesign – en introduktion Bjarne Sandstrøm IT-højskolen 28.8.2001."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google