Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Synopsis vt2.1-vt2.4 vt2.1: fænomenologi, der undersøger erkendelsesprocessens subjektive side: erkendelse som akt (Husserl) vt2.2: hermeneutik som objektiv.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Synopsis vt2.1-vt2.4 vt2.1: fænomenologi, der undersøger erkendelsesprocessens subjektive side: erkendelse som akt (Husserl) vt2.2: hermeneutik som objektiv."— Præsentationens transcript:

1 Synopsis vt2.1-vt2.4 vt2.1: fænomenologi, der undersøger erkendelsesprocessens subjektive side: erkendelse som akt (Husserl) vt2.2: hermeneutik som objektiv forståelsesteori og interpretationsmetode (Ricoeur) vt2.3: tegnteorier; strukturalistisk (Saussure), semiotisk (Peirce); tegn/sprog som form/relation og som social institution vt2.4: handling, samfund og kultur; kulturel mening og handlingens logik Zeller vt opsamling

2 Videnskabsteori - fænomenologi
Videnskabsteori beskæftiger sig med vidensprocesser, dvs. med spørgsmål hvordan viden bliver til, kan udtrykkes og kommunikeres. Standarddefinition for viden er: Viden = sand, begrundet mening Fænomenologi undersøger vidensprocessens eller meningsdannelsens subjektive side = de bevidsthedsakter der giver bevidsthedsmaterialet en mening eller genstand = intention Zeller vt opsamling

3 Fænomenologi forts. Bemærk: med ’subjekt’ menes ikke det empiriske subjekt, men subjektivitet i og for sig, dvs. det som er det væsentlige for alle virkelige forekomster af bevidsthed. Fænomenologi er altså ikke en erfaringsteori om bevidsthed eller viden, men en apriorisk (erfaringsuafhængig) teori om bevidsthedens væsen. Derfor er fænomenologiens metode – den fænomenologiske reduktion – ikke en observation og analyse af faktiske bevidsthedsforekomster, men en væsensskuen. Zeller vt opsamling

4 Hermeneutik Den moderne hermeneutik forstår sig selv som videnskabsteori af det meningsfulde. (jf. Gadamer, Ricoeur) Noget har mening for nogen, der forstår denne mening. Meningssammenhænge er forskellige fra fysiske/naturlige sammenhænge. Fysiske sammenhænge = sammenhænge i tid, rum og på grund af kausalitet (fysiske kræfter, årsag-virkning) Meningssammenhænge = lighed (identitet; ikon), syntagmer/ paradigmer, semantiske sammenhæng (reference - indeksikalsk, mening - konceptuel), logiske sammenhæng (slutningsformer). Zeller vt opsamling

5 Hermeneutik forts. Fysiske sammenhænge findes – uafhængigt af bevidsthed. Meningssammenhænge findes afhængigt af, at nogen skaber dem (gennem handling) eller forstår dem (= genskaber dem gennem symbolhandlinger). Symbolhandlinger = operationer med symboler (Piaget); symboler = konventionelle tegn, der repræsenterer bevidsthedsindhold/ tanker Zeller vt opsamling

6 Hermeneutik forts. Ricoeur:
Repræsentant af en objektiv hermeneutik. Mening udtrykker sig i fysiske objekter – prototypisk i tekster. Så snart en mening (bevidsthedsindhold) er udtrykt i et fysisk objekt (skrift, billede, lyd, menneskelig krop/handling, artefakt), så er meningen objektiveret = genstandsliggjort, og adskilt fra dens ophavsmand/kvinde. Der findes altså (fysiske) meningsobjekter, der kan undersøges og interpreteres uafhængigt af den bevidsthed (subjekt), der har skabt dem. Tekster og handlinger er objektive meningsstrukturer! Zeller vt opsamling

7 Semiologi-semiotik Generel tegnteori (omfattende alle slags tegn: ikoner, indekser, signaler, symboler). Saussure: Tegn forstået som dyadisk relation mellem en (fysisk) udtryks- (signifikant) og en (mental) indholdsside (signifikat). Peirce: Tegn forstået som triadisk relation mellem en (fysisk) tegnbærer (ikon, indeks), et objekt (det tegnet refererer til) og en interpretant (mening realiseret af en bevidsthed der opfatter/interpreterer tegnet som repræsenterende objektet i en bestemt henseende). Tegn = fysisk, observerbar eller psykisk, oplevbar meningsbærer. Zeller vt opsamling

8 Sammenhæng mellem vt2.1, vt2.2, vt2.3 og vt2.4
Videnskabsteori undervisning på 2. semester hum. inf. skal være en fordybelse af hvad der skal forstås ved en humanistisk videnskabsteori. Humanistisk videnskabsteori undersøger de vidensprocesser og metoder der skaber viden omkring meningsdannelse, meningssammenhænge og meningskommunikation. 2.1: fænomenologi: inderside af meningsdannelse/erkendelse 2.2: hermeneutik: inderside + yderside af meningsforståelse 2.3: tegnteori: mening som relation og repræsentation; tegn som yderside, mening som inderside af relationen mellem tegn, objekt, bevidsthed 2.4: mening som socialt artefakt (handlingsprodukt - Schütz) og social institution (socialrum/handlingsfelt - Bourdieu) Zeller vt opsamling


Download ppt "Synopsis vt2.1-vt2.4 vt2.1: fænomenologi, der undersøger erkendelsesprocessens subjektive side: erkendelse som akt (Husserl) vt2.2: hermeneutik som objektiv."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google