Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Www.regionmidtjylland.dk Temagruppen om forskning og udvikling - status og det videre arbejde.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Www.regionmidtjylland.dk Temagruppen om forskning og udvikling - status og det videre arbejde."— Præsentationens transcript:

1 www.regionmidtjylland.dk Temagruppen om forskning og udvikling - status og det videre arbejde

2 2 ▪ www.regionmidtjylland.dk Temagruppens opgaver  Områder for fælles forsknings- og udviklingsarbejde  Tiltag det anbefales at igangsætte mhp forsknings- og udviklingsarbejde  Tiltag i forhold til uddannelse af sundhedspersoner  Hvordan følges op på initiativerne

3 3 ▪ www.regionmidtjylland.dk Aktiviteter Der har været afholdt 3 møder i temagruppen  Mål  Udvikling af et fælles strategioplæg, herunder forslag til organisering  Emner  Forskning og udvikling i relation til sundhedsaftaler  Uddannelsesbehov  Oplæg  Sundhedstjenesteforskning, MTV og ”knowledgebrokering” v/ Mette Kjølby  Uddannelser udbudt på Aarhus Universitet inden for folkesundhedsområdet v/ institutleder Søren Kjærgaard  Oplæg om Alexandra Instituttet (kompetence- og kapacitetsopbygning) v/ dekan Erik Meiniche Schmidt  Drøftelser  Forsknings- og udviklingscenter for rehabilitering  Samarbejdsaftale med DSI og fælles projekter

4 4 ▪ www.regionmidtjylland.dk Strategioplæg  Baggrund  Evidensbaseret viden som grundlag for beslutninger  Kompetence- og kapacitetsudvikling  Formidling  Indsatsområder  Organisering af forskning og udvikling

5 5 ▪ www.regionmidtjylland.dk Organiseringsformer  Afprøvede samarbejdskonstruktioner  Århus Universitetshospital  Miljø for Folkesundhed  Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet  Center for Folkesundhed  Alexandra Instituttet

6 6 ▪ www.regionmidtjylland.dk ”Folkesundheds – Alexandra”  Hvilke opgaver  Forsknings- og udviklingsprojekter  ”Matchmaking/knowledgebrokering”  Videnservice (netværk, idégenerering, kurser..)  Ressourcer/kompetencer  Parter  Samarbejdskonstruktion  Graden af forpligtigelse  Omfanget af samarbejde  Samarbejdets handlekraft  Spændvidde og robusthed

7 7 ▪ www.regionmidtjylland.dk Fokus for drøftelse  Organisering  Hvilke parter  Hvilken organisering  Aktieselskab, forening, centerdannelse  Bestyrelse, sekretariat, videns- og forskningsmiljøer  Hvordan sikres handlekraftig konstruktion, der samtidig sikrer parterne indflydelse? Økonomi Basisfinansiering i form af regionalt og kommunalt grundbidrag af hvilken størrelsesorden

8 8 ▪ www.regionmidtjylland.dk Perspektiver i samarbejde om forskning og udvikling  Investering i forskning og udvikling skaber værdi?  Kvaliteten øges i opgaveløsningen / beslutningerne  Forsknings- og udviklingssamarbejde kan parterne profilere sig på  Rekruttering af medarbejdere – spændende projekter er vel en af flere parametre!


Download ppt "Www.regionmidtjylland.dk Temagruppen om forskning og udvikling - status og det videre arbejde."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google