Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økonomi og Jura Selskabsregnskaber 1. Selskabsregnskaber - overordnet 2. Hvad kommer hvornår? 3. Bestillingsnumre.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økonomi og Jura Selskabsregnskaber 1. Selskabsregnskaber - overordnet 2. Hvad kommer hvornår? 3. Bestillingsnumre."— Præsentationens transcript:

1 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økonomi og Jura Selskabsregnskaber 1. Selskabsregnskaber - overordnet 2. Hvad kommer hvornår? 3. Bestillingsnumre 4. Indhold i årsrapporter 5. Tekstafsnittene 6. Resultatopgørelse / Balance 7. Pengestrømsopgørelse 8. 5 års oversigt 9. Noter

2 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økonomi og Jura Selskabsregnskaber 11. Andre afsnit 12. Opgørelse generelt 13. Overførsel til offentlige myndigheder 14. Særlig kontering vedrørende selskaber 15. Opstart af selskab i Ø90 15.1 Medlemsdata 15.2 Billedet Stamdata 15.3 Dialog: Stamdata til selskaber 15.4 Dialog: Sidste års tal selskaber 15.9 Opstartarbejdsgang

3 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økonomi og Jura Selskabsregnskaber Kan Ikke: Bankregnskaber Koncernregnskaber Kan: Almindelige Aps og A/S Senere evt. stedregnskaber Muligt: I/S-deltager

4 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økonomi og Jura Hvad / Hvornår Årsrapport (med specifikation ?) Sammendrag skattemæssigt Selskaber contra/inkl. Kontroller Særlige beregninger Stoppe beregninger Kommer ikke Ekstra specifikationer skattemæssigt Skatteberegning og selskabsselvangivelse Driftsmæssig skatteberegning Udskudte skatter Latente skatter Kursgevinstlov / aktie- og ejendomsavance

5 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økonomi og Jura Bestillingsnumre Nu 540 Årsrapport Aps landbrug 543 Årsrapport Aps forretning Senere 640 Årsrapport Aps landbrug Skat 643 Årsrapport Aps forretning Skat Meget senere 545 Årsrapport Aps landbrug stedopdelt

6 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økonomi og Jura Indholdet i årsrapporter Tekstafsnit Sammendrag Noter Supplerende beretning Tekniske afsnit

7 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økonomi og Jura Indholdet - tekstafsnit Selskabsoplysninger Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Ledelsesberetning Anvendt regnskabspraksis

8 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økonomi og Jura Indholdet - sammendrag Resultatopgørelse Balance Bemærk følgende er klasse C-afsnit: Pengestrømsopgørelse 5 års oversigt

9 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økonomi og Jura Indholdet - Noter

10 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økonomi og Jura Indholdet – supplerende beretning Supplerende beretning Produktionsgrene (Specifikation produktionsgrene) Budgetkontrol AnalyserInvesteringer Mellemregninger Moms og afgifter Overslag over eventualskat

11 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økonomi og Jura Indholdet – tekniske afsnit 80 Ejendomsbemærkning 81Aktive notater 87Advarsler 89Fejl

12 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økonomi og Jura Regnskabspraksis (1) 5-010 Indledning om praksis (med pengestrøm) 5-011 Indledning om praksis (uden pengestrøm) 5-020 Selskabsidentifikation 5-030 Overskrift:Resultatopgørelsen 5-040 Nettoomsætningen 5-050 Ændringer i besætning og varelagre 5-060 Andre driftsindtægter 5-070 Eksterne omkostninger 5-080 Bruttoresultat

13 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økonomi og Jura Regnskabspraksis (2) 5-090 Afskrivninger 5-100 Skøn levetider (ret på ejendomsniveau) 5-110 Nedskrivninger 5-120 Andre driftsomkostninger 5-130 Finansielle poster 5-140 Ekstraordinære poster 5-150 Skat af årets resultat

14 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økonomi og Jura Regnskabspraksis (3) 5-300 Overskrift: Balancen 5-310 Immaterielle anlægsaktiver 5-320 Materielle anlægsaktiver 5-330 Jord og udlejningsboliger 5-340 Driftsbygninger, maskiner og inventar 5-350 Finansielt leasede aktiver 5-360 Stambesætning 5-370 Omsætningsaktiver 5-380 Materielle omsætningsaktiver 5-390 Finansielle omsætningsaktiver

15 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økonomi og Jura Regnskabspraksis (4) 5-400 Gældsforpligtigelser 5-410 Udbytte 5-420 Skattegæld- og hensættelser 5-600 Overskrift: Pengestrømsopgørelse 5-610 Pengestrømsopgørelse

16 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økonomi og Jura Opgørelse generelt Udarbejdes generelt ligesom for personlige virksomheder Afvigende emner: Finansiel leasing Besætning Beholdninger Afskrivninger Gæld Skatteregnskab

17 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økonomi og Jura Overførsel til offentlige myndigheder Ikke muligt: selvangivelser til Told og Skat. Ikke muligt: Årsrapporter til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Henvisning: Anvend de offentlige myndigheders TastSelv-løsninger.

18 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økonomi og Jura Særlig kontering - selskaber Kommer

19 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økonomi og Jura Opstart af selskaber Medlemsdata Stamdata Ny særlig dialog Sidste års tal Analysetal Vejledning til arbejdsgang (opstart)


Download ppt "Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økonomi og Jura Selskabsregnskaber 1. Selskabsregnskaber - overordnet 2. Hvad kommer hvornår? 3. Bestillingsnumre."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google