Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Vision 2006 udarbejdet af Naturgruppen & Karens Minde gruppen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Vision 2006 udarbejdet af Naturgruppen & Karens Minde gruppen"— Præsentationens transcript:

1 Vision 2006 udarbejdet af Naturgruppen & Karens Minde gruppen
Tippen for fremtiden Vision 2006 udarbejdet af Naturgruppen & Karens Minde gruppen Med tak til følgende for input: Marijke Zwaan (ByhaveNetværket) Poul Erik Pedersen (Landskabsarkitekt) Tony Andersen (Arkitekt & Permakultur Designer) Rasmus Offersen (Rovfuglekassebygger, biavler, mv.) Thorbjørn Stoltze (Danmarks Naturfredningsforening) Jesper Møller (Det Grønne Knæ - Biolog og Ornitolog) Lise Granerud (Det Grønne Knæ & Grøn Sydhavns følgegr.) Louise Groth Michelsen (Grøn Sydhavn) o.a. Debatoplæg Brug piletasterne

2 Særegen naturperle i Sydhavn Kun 4 km fra Københavns centrum

3 Gennemførte projekter
Heste har græsset her siden 1980’erne Stier i 2002 Vejvisersten i 2004 Bro i 2002 Landfast i 2002 Gennemførte projekter

4 Naturpleje Spredning af bjørneklofrø er forhindret siden 2002
Årtiers henkastet affald er fjernet i Fire eksisterende vandhuller er holdt åbne siden 2005 Bekæmpelse af japansk pileurt er påbegyndt i 2006 Bekæmpelse af canadisk gyldenris er påbegyndt i 2006

5 Golføvebane blev forhindret i 2005

6 Vision nr. 1 Kommuneplanen skal ændres
fra ”boliger i 3-6 etager” til ”natur” Fra ”serviceerhverv” til ”natur” Teltplads Er fredet

7 (handlingsplan vedtages)
Vision nr. 2 Parkering Parkering Parkering Sammenhængende areal med særlig naturpleje (handlingsplan vedtages) Valbyparken Navn: Sydhavnstippen

8 Forbedrede levevilkår for fx:
Vision nr. 2 Forbedrede levevilkår for fx: Fugle Insekter Flagermus Snoge Firben Tudser Frøer Salamandere Mus Egern Pindsvin

9 Vision nr. 3 Eksisterende tema-haver Areal med natur-pædagogiske
faciliteter og natur-motionscenter(?) Besøg af skoleklasser o.a. Økologiske demonstrationshaver i HF Musikbyen

10 Vision nr. 4 Nye søer, vandhuller mv. Eksisterende sø, vandhuller mv.
(vandhullerne renoveres)

11 Vision nr. 5 Forsøgsplantning af op til 8 udvalgte træer/buske
(nord for strandbeskyttelseslinien) Selvgroet skov Eksisterende skov Åbne græssletter (med spredt krat)

12 Strandbeskyttelseslinien
Vision nr. 5 Artsforslag: Hassel Slåen Kirsebær Skovfyr Enebær Ribs Benved Eg Avnbøg Lind Valnød Pære Fersken Figen Ægte kastanie Strandbeskyttelseslinien

13 Hunde skal holdes i snor
Vision nr. 6 Mobile hegn Fast fold til får og geder Hunde skal holdes i snor

14 Vision nr. 7 Sti med genbrugskunst og humoristiske indslag(?)
Skæmmende affald bearbejdes eller fjernes Naturstier ved vand

15 Vision nr. 8 Generatorer støjdæmpes Modelflyvebanen lukkes
Natprojektører afblændes (motorvejen o.a. støjdæmpes)

16 samt ’knallertkørsel forbudt’)
Vision nr. 9 Stor info-tavle Skilte (kort over tippen; samt ’knallertkørsel forbudt’) Simpelt toilet Bænke, borde og affaldsspande

17 Vision nr. 10 Skovbryn og grøftekanter Badestrand
Vandscootere mv. forbydes Kæmpesten til sæler

18 Grønne cykelruter til Sydhavnstippen
Vision nr. 11 Frederiksberg Vesterbro Grønne cykelruter til Sydhavnstippen Valby Amager Fælled Vestamager

19 Vision nr. 12 Sammenhængende naturkorridor Utterslev Mose Damhussøen
Rensning af Harrestrup Å Valbyparken Sydhavnstippen Kystager- parken EU’s fuglebeskyttelsesområde

20 Grønt bælte med større fokus på biologisk mangfoldighed
Fælledparken Assistens Kirkegård Nordhavnstippen Vild natur ved vandet Frederiksberg Have Søndermarken Vision nr. 13 Vestre Kirkegård Grønt bælte med større fokus på biologisk mangfoldighed Sjælør Boulevard Karens Minde Sydhavnstippen Vild natur ved vandet

21 Naturgruppen & Karens Minde gruppen www.sydhavnen.net/agenda21
Kommentarer til visionerne kan mailes til: Naturgruppen v/Anni Lilja: Karens Minde gruppen v/Claus Andersen: Naturgruppen & Karens Minde gruppen


Download ppt "Vision 2006 udarbejdet af Naturgruppen & Karens Minde gruppen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google