Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dias 1 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier Deltids- og tidsbegrænset ansatte Trine P. Larsen Adjunkt FAOS, Sociologisk Institut.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dias 1 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier Deltids- og tidsbegrænset ansatte Trine P. Larsen Adjunkt FAOS, Sociologisk Institut."— Præsentationens transcript:

1 Dias 1 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier Deltids- og tidsbegrænset ansatte Trine P. Larsen Adjunkt FAOS, Sociologisk Institut

2 Dias 2 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier Disposition Deltids- og tidsbegrænset ansatte på det danske arbejdsmarked – en definition Regelsæt for deltidsansatte og tidsbegrænset ansatte (EU’s direktiver og danske overenskomster) Danske deltidsansatte og tidsbegrænset ansattes de facto ansættelses- og arbejdsvilkår Mulige forklaringsfaktorer Opsamling og diskussion

3 Deltids- og tidsbegrænset ansatte - en definition Hvad forstår vi ved en tidsbegrænset ansat: (EU’s definition ”en person, som har en ansættelseskontrakt, hvor tidspunktet for ansættelses-forholdets udløb er fastlagt ud fra objektive kriterier, såsom en bestemt dato, fuldførelsen af en bestemt opgave eller indtrædelsen af en bestemt begivenhed” Sondres mellem fire typer af tidsbegrænset ansatte: projektansatte, begivenhedsansatte, tilkaldevikarer, og tidsbegrænset ansatte med slutdato Definitionen ekskluderer bureauvikarer Før EU’s direktiv kun tilkaldevikarer og kontrakter med slutdato Kontrakter med slutdato kan forlænges maks. tre gange, men objektive begrundelser for forlængelse.  Dias 3 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier

4 Deltids- og tidsbegrænset ansatte - en definition Tidsbegrænset ansattes placering på det danske arbejdsmarked: Udgør omkring 9% af beskæftigede på det danske arbejdsmarked i 2009. Længden af kontrakten varierer: typisk 3-6 mdr. Men nogle har endda længerevarende kontrakter på op til 3-4 år. Noget højere i den kommunale sektor, været svagt faldende siden 1995. Kønsfordelingen: mænd (ca. 8 %) og kvinder (10 %) Aldersfordelingen: 15-29 år (ca. 20%), 30-54 (ca. 5%), 55+ (4%) Konklusion: en ansættelsesform mest udbredt blandt unge under 30 år Dias 4 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier

5 Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten, brug forøg indrykning For at få venstre- stillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk indrykning Overskrift her For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”. Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod Deltids- og tidsbegrænset ansatte – en definition Dias 5 www.faos.ku.dk Data fra spørgeskemaundersøgelsen Data fra kommunernes lønudtræk FastansatteTidsbegrænset ansatte FastansatteTidsbegrænset ansatte Skole90107624 Daginstitution87137327 Ældreomsorg86147921 Forvaltning/kontor964955,2 Miljø/Teknik9010919,4 Ved ikke*1 Total89117822 Tabel: Andelen af tidsbegrænset ansatte på det kommunale arbejdsmarked

6 Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten, brug forøg indrykning For at få venstre- stillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk indrykning Overskrift her For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”. Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod Deltids- og tidsbegrænset ansatte – en definition Hvad forstår vi ved en deltidsansat: ’deltidsansatte - en ansat hvis normale arbejdstid beregnet på en ugentlig basis eller i gennemsnit over en ansættelsesperiode på op til et år, er lavere end den normale arbejdstid for sammenlignelige fuldtidsansat’ (EU, 1997) Timegrænsen for en normal ugentlig arbejdstid er kontekstbestemt: DK: 37 timer - men anderledes i andre EU-lande (Frankrig 35 timer, andre lande under 30 ugentlige timer) Danske definition har ændret sig over tid: fra 40 timer til 37 og nu diskussion om 38 timer. A-kasse regler 30 timers grænsen. Alternativ definition – Dst og Eurostat: Opfatter den enkelte lønmodtager sig som deltidsansat Dias 6 www.faos.ku.dk

7 Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten, brug forøg indrykning For at få venstre- stillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk indrykning Overskrift her For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”. Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod Deltids- og tidsbegrænset ansatte - en definition Udgør omkring 24 % af beskæftigede på det danske arbejdsmarked i 2009. Noget højere i den offentlige sektor– især i den kommunale sektor er mere end hver anden indenfor nogle områder på deltid - været svagt stigende siden 1995 ( 22 %). Kønsfordelingen: mænd (ca. 14%) og kvinder (37%) Aldersfordelingen: 15-29 år (ca. 45%), 30-54 (ca. 17%), 55+ (26%) – dog markant flere kvinder i aldersgruppen 30- 54 år på deltid Konklusion: Typisk kvinder, unge under 30, men også folk på vej ud af arbejdsmarkedet. Dias 7 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier

8 Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten, brug forøg indrykning For at få venstre- stillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk indrykning Overskrift her For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”. Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod Regelsæt for deltids- og tidsbegrænset ansatte EU’s direktiver: Direktiv om tidsbegrænset ansættelse: Baseret på en rammeaftale indgået mellem EFS, Business Europe og CEEP i march 1999 og ophøjet til direktiv juni 1999, implementeringsfrist: 2002 Formål: at sikre ikke-diskrimination af tidsbegrænset ansatte og hindre misbrug af flere på hinanden følgende tidsbegrænsede ansættelser Direktiv om Deltidsansatte: Baseret på en rammeaftale indgået mellem EFS, Business Europe og CEEP i 1997 og ophøjet til direktiv implementeringsfrist: 2000. Formål: a) fjerne forskelsbehandling af deltidsansatte og en forbedring af kvaliteten af deltidsarbejde b) lette udviklingen af deltidsarbejde på frivillig basis og bidrage til en fleksibel tilrettelæggelse af arbejdstiden på en måde, der tager hensyn til behovene hos arbejdsgivere og arbejdstagere. Dias 8 www.faos.ku.dk

9 Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten, brug forøg indrykning For at få venstre- stillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk indrykning Overskrift her For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”. Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod Regelsæt for deltids og tidsbegrænset ansatte Begge direktiver: Indeholder en række rettigheder for tidsbegrænset ansatte og deltidsansatte krav til efteruddannelse, information om ledige stillinger, pension, andre overenskomstmæssige og arbejdsrelaterede rettigheder som fastansatte og fuldtidsansatte i sammenlignelige stillinger har adgang til. En sammenlignelig fuldtidsansat/fast ansat: en der ansat i samme virksomhed, har samme type ansættelseskontrakt eller ansættelsesforhold, er involveret i samme eller tilsvarende arbejde/beskæftigelse, hensyn til andre forhold, der kan omfatte anciennitet, kvalifikationer/færdigheder Direktiv om tidsbegrænset ansatte ekskludere: Lærlinge, lønmodtagere ansat gennem offentlige støtte programmer med henblik på uddannelse, integration eller omskoling Bureauvikarer Dias 9 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier

10 Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten, brug forøg indrykning For at få venstre- stillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk indrykning Overskrift her For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”. Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod Regelsæt for deltids og tidsbegrænset ansatte Dansk lovgivning og overenskomster: Tidsbegrænset og deltidsansatte: er dækket via kollektive overenskomster og supplerende lovgivning Nogle overenskomster har mere vidtgående regler (Fx BUPL og KL) Nogle kommuner har endvidere lokalaftaler med mere vidtgående regelsæt (eks slutdato) Overenskomster og lovgivning: ekskludere for tidsbegrænset ansatte: Lærlinge Lønmodtagere ansat gennem offentlige støtte programmer med henblik på uddannelse, integration eller omskoling. Anden lovgivning med betydning for tidsbegrænsede ansatte og deltidsansatte: Deltidsloven (ændring af timegrænsen mellem time og månedslønnede fra 15 til 8 timer samt ændring af anciennitetsperioden (fra 3 til 1 måned) Mål: At sikre at tidsbegrænset- og deltidsansatte behandles på lige fod med fastansatte i sammenlignelige stillinger, men hvad sker der i praksis?? Dias 10 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier

11 Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten, brug forøg indrykning For at få venstre- stillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk indrykning Overskrift her For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”. Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod Deltids- og tidsbegrænset ansattes placering på det danske arbejdsmarked Insider/outsider status ifht. følgende fire kriterier: Faglig organisering og overenskomstdækning Adgang til sociale rettigheder og løntillæg Faste fuldtidsstillinger kontra atypiske ansættelser og arbejdsløshed (lav vis a vis høj jobsikkerhed – frivilligt/ufrivilligt) Arbejdsfunktion, jobkvalitet og uddannelse Dias 11 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier

12 Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten, brug forøg indrykning For at få venstre- stillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk indrykning Overskrift her For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”. Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod Faglig organisering blandt deltids- og tidsbegrænset ansatte Dias 12 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier Tabel : Fagforeningsmedlemskab blandt tidsbegrænset ansatte, deltidsansatte, fastansatte og fuldtidsansatte i 2002 og 2008 (procent) 20022008 Fagforenings medlem Tidligere fagforenings- medlem Er ikke medlem Fagforenings- medlem Tidligere fagforenings medlem Er ikke medle m Tidsbegrænset ansatte 7015 592021 Fastansatte 711910702110 Deltidsansatte (under 37 ugentlige arbejdstimer) 6418 582023 Fuldtidsansatte 7219968249 Kilde: ESS, 2002; 2008.

13 Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten, brug forøg indrykning For at få venstre- stillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk indrykning Overskrift her For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”. Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod Faglig organisering blandt deltids- og tidsbegrænset ansatte Organisationsgraden væsentligt lavere for deltids- og tidsbegrænset ansatte end fasteansatte og fuldtidsansatte – markant fald siden 2002 Organiseringsgraden bliver endnu lavere, når vi ser på fx deltidsansatte med færre timer Bliver lavere jo færre timer den enkelte arbejder – 23 % for dem med færre end 15 ugentlige arbejdstimer Flere kvinder end mænd i deltids- og tidsbegrænsede stillinger er medlem af en fagforening Yngre deltids og tidsbegrænset ansatte fravælger oftere fagforeningen Tallene sondrer dog ikke mellem den etablerede fagbevægelse og gule - andel som står udenfor kan være endnu højere. Dias 13 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier

14 Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten, brug forøg indrykning For at få venstre- stillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk indrykning Overskrift her For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”. Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod Overenskomstdækning Overenskomstdækning offentlig sektor: 100 % Samtlige offentlige ansatte i deltids eller tidsbegrænsede stillinger – overenskomstdækket Privat sektor overenskomstdækningen væsentligt lavere: Deltidsansatte typisk beskæftiget indenfor områder med lav overenskomstdækning i den private sektor (fx hotel, restauration og handel) Free-riderproblematikken: Flest tidsbegrænset og deltidsansatte i den offentlige sektor- og trods højere organisationsgrad stadig en større gruppe som kan betragtes som free-ridere Men er overenskomstdækning og faglig organisering en garanti for løn og arbejdsvilkår som fastansatte og fuldtidsansatte Dias 14 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier

15 Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten, brug forøg indrykning For at få venstre- stillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk indrykning Overskrift her For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”. Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod Vurdering af effekten af de gældende regelsæt for fx tidsbegrænset ansatte Kommunale ledelses- og fællestillidsrepræsentanternes vurdering af effekterne af de gældende regelsæt for tidsbegrænset ansatte: ’Den (rammeaftalen) er kommet ind af det ene øre og ud af det andet. Jeg tror ikke, at folk har brugt tid på det. Det interesserer dem ikke så meget. Deres interesse er om de selv, og borgerne har det godt på deres arbejdsplads’ (Interview: Tillidsrepræsentant, Storkøbenhavn). ’Går du ud og spørger vores ledere, om de kender aftalen, får du et meget beskæmmende svar, som siger, hvad er det er for en aftale. Andre vil ikke være i tvivl, fordi jeg har diskuteret med dem omkring objektive årsager’ (Interview: Ledelsesrepræsentant, Sjælland). Dias 15 www.faos.ku.dk

16 Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten, brug forøg indrykning For at få venstre- stillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk indrykning Overskrift her For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”. Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod Adgang til sociale rettigheder og løntillæg Ifølge lovgivning ret til samme løn og arbejdsvilkår som sammenlignelige fastansatte og fuldtidsansatte. Men forskellige restriktioner i lovgivning og overenskomster: 8 timersreglen og anciennitetsbestemmelser Ugentlige timetal sætter begrænsninger mht. adgang til fx ydelser. Ændring af A-kasse reglerne: Regler for supplerende dagpenge for deltidsansatte med fastansættelse reduceret til 30 uger fra 4 år regler for supplerende dagpenge tidsbegrænset ansatte på deltid reduceret til 30 uger fra 52 uger Deres facto løn og arbejdsvilkår også typisk anderledes end fast ansatte. Dias 16 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier

17 Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten, brug forøg indrykning For at få venstre- stillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk indrykning Overskrift her For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”. Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod Tidsbegrænset ansattes arbejdsforhold Dias 17 www.faos.ku.dk Insider/Outsider - den danske models rækkevidde: 28/9 2010 TotalArbejds- møder SeminarerÅrlige begivenheder Andre Arbejds- relaterede aktiviteter Ved ikke/ Mangler %%% Skole (n=48)10083678882 Daginstitution (n=94) 100873982112 Ældresektoren (n=45) 100844780134 Forvaltning/ kontor (n=31) 1007468741319 Miljø/teknik (n=41) 100493444546 Total (n=259)1007848761012 Tabel 16: Tidsbegrænsede ansattes deltagelse i sociale aktiviteter ifølge deres arbejdsgiver i henhold til kommunale områder

18 Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten, brug forøg indrykning For at få venstre- stillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk indrykning Overskrift her For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”. Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod Tidsbegrænset ansattes arbejdsforhold Dias 18 www.faos.ku.dk PensionLøn under barsel Barnets 1. sygedag Tillidsmands- poster %% Skoler (n=48)58637923 Daginstitutioner (n=94)6948855 Ældresektoren (n=45)67629311 Forvaltning/ Kontor (n=31) 3639683 Miljø/teknik (n=41)29324210 Total (n=259)56497610 Ved ikke/mangler (n=259)23251314 Tabel: Tidsbegrænsede ansattes adgang til forskellige rettigheder ifølge deres arbejdsgiver i henhold til kommunale områder i procent

19 Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten, brug forøg indrykning For at få venstre- stillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk indrykning Overskrift her For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”. Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod Tidsbegrænset ansattes arbejdsforhold (fortsat) Dias 19 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier Efter- uddannelse Hjemme- arbejds- plads Bærbare computere Andre personale goder %% Skole (n=48)54684 Daginstitution (n=94)38-103 Ældresektoren (n=45)33--4 Forvaltning/ kontor (n=31) 4810233 Miljø/teknik (n=41)3425- Total (n=259)41383 Ved ikke/ Mangler (n=259) 12 Tabel: Tidsbegrænsede ansattes muligheder for efteruddannelse og andre personalegoder ifølge deres arbejdsgiver og i henhold til kommunale områder i procent

20 Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten, brug forøg indrykning For at få venstre- stillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk indrykning Overskrift her For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”. Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod Hvad er en insider/outsider- et væld af definitioner Eksempler på diskrimination af tidsbegrænsede ansatte mht. tillæg og lokale lønforhandlinger: ’Ny løn benyttes ikke i praksis, for man går som oftest ikke ind og honorerer en tidsbegrænset ansat frem for en fastansat. Man vælger sine Ny Løn midler til de fastansatte’ (Interview: Ledelsesrepræsentant, SydDanmark). ’De har en tendens til at nøjes med at give dem mindstelønnen i overenskomsten, medmindre jeg går ud og fanger dem. Jeg beder gang på gang om at få lov til at se det materiale, de bruger for at lægge til grund for medarbejderens løn. Det hænder, at det ikke altid er korrekt.’ (Interview: Tillidsrepræsentant, Storkøbenhavn) Dias 20 www.faos.ku.dk Insider/Outsider - den danske models rækkevidde: 28/9 2010

21 Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten, brug forøg indrykning For at få venstre- stillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk indrykning Overskrift her For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”. Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod Deltidsansattes arbejdsforhold Deltidsansatte oplever også ofte mindre favorable vilkår på flere fronter Lavere gennemsnitsløn end deres fuldtidsansatte kolleger. Men løngav forsvinder når der kontrolleres for fx uddannelse og jobfunktion Har begrænset adgang til efteruddannelse: Mænd 43 % mod 77 % i fuldtidsstillinger Kvinder 69 % mod 84 % i fuldtidsstillinger Adgang til understøttelse også ofte begrænset: Medlemskab af A-kasse væsentligt lavere (44 % mod 78 % af fuldtidsansatte) Forskellige afgørelser fra faglig voldgift, danske domstole og EF-domstolen vidner om at deltidsansatte oplever mindre favorable vilkår – eks. Deltidslærer ved universiteterne Forskelsbehandling foregår på tværs af jobhierarkiet Dias 21 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier

22 Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten, brug forøg indrykning For at få venstre- stillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk indrykning Overskrift her For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”. Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod Ansættelseskontrakt (u)frivilligt valg Dias 22 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier Tabel X: Begrundelse for at arbejde på deltid - fordelt på køn (1995-2008) i Procent 19952008 MændKvinderMændkvinder Deltidsansatte10,835,413,3 35,6 Kunne ikke finde fuldtidsjob 14.518.29.713,5 Egen sygdom/nedsat arbejdsfunktion 2.8 (u):12.46.6 Familien eller andre personlige ansvar :: 13,437,0 Passer børn eller hjælper plejekrævende ældre :::5,8 Under uddannelse eller efteruddannelse 60.322.453.829.8 Andre begrundelser 22.458.7 10.28.4

23 Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten, brug forøg indrykning For at få venstre- stillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk indrykning Overskrift her For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”. Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod Ansættelseskontrakt (u)frivilligt valg Dias 23 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier Insider/Outsider - den danske models rækkevidde: CSS 2.0.30, 14/9 2010 Tabel X: Begrundelse for at være ansat i en tidsbegrænset stilling fordelt på køn (1995-2008) i Procent 19952008 MændKvinderMændkvinder Tidsbegrænset ansatte10,712,68,59,1 Kunne ikke finde fast fuldtidsjob 36.0 51.328.446.6 Ønsker ikke fast fuldtidsjob 26.723.016.722.0 Under uddannelse 37.325.7 53,028.7

24 Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten, brug forøg indrykning For at få venstre- stillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk indrykning Overskrift her For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”. Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod Mulighed for fastansættelse - informering om ledige stillinger – tidsbegrænset ansatte Dias 24 www.faos.ku.dk Insider/Outsider - den danske models rækkevidde:, 28/9 2010 TotalOfteNogen gange SjældentVed ikke/ Mangler %%% Skole (n=48)1004015232 Daginstitutioner (n=94)1006020 3 Ældresektoren (n=45)100642744 Forvaltning/kontor (n=31)1004216339 Miljø/teknik (n=41)1002313858 Total (n=259)10051191416 Tabel: Informering om ledige stillinger til tidsbegrænset personale i henhold til kommunale områder i procent

25 Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten, brug forøg indrykning For at få venstre- stillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk indrykning Overskrift her For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”. Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod Mulighed for fastansættelse- tidsbegrænset ansatte Dias 25 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier Insider/Outsider - den danske models rækkevidde: 28/9 2010 TotalOfteNogen gangeSjældentVed ikke/ Mangler %%% Skole (n=48)1002538316 Daginstitution (n=94)1001340453 Ældresektoren (n=45)1002053207 Forvaltning/kontor (n=31) 10010232932 Miljø/teknik (n=41)10012 2946 Total (n=259)10016363415 ’Det at den (rammeaftalen) burde virke som en beskyttelse for den arbejdsløse virker som chikane, fordi man er nødt til at frisætte dem én måned, indtil man må bruge dem igen, idet man ikke har pengene i institutionerne’ (Interview: Tillidsrepræsentant, SydDanmark). Tabel: Fastansættelse af tidsbegrænset personale efter endt vikariat i henhold til kommunale områder i procent

26 Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten, brug forøg indrykning For at få venstre- stillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk indrykning Overskrift her For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”. Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod Mulighed for fastansættelse - tidsbegrænset ansatte Dias 26 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier Insider/Outsider - den danske models rækkevidde: 28/9-2010 Tidsbegrænset ansættelser en rekrutteringsstrategi understreges af ledelsesrepræsentanter og tillidsrepræsentanters udsagn: ’Nogle gange bliver den tidsbegrænset ansættelse brugt til at se, hvordan det går. Og går vikariatperioden mindre godt, forlænger man ikke ansættelsen. Dvs. man bedømmer ud fra, hvordan forløbet under vikariatet går, også selvom institutionerne er i en personalemangel situation’ (Interview: Tillidsrepræsentant, Nordjylland). ’Det er meget forskelligt. Det kommer meget an på, om der er et hul på det tidspunkt. Det er ikke nødvendigvis dem, der går ind og får stillingen bagefter, men nogle steder går de ind’ (Interview: Ledelsesrepræsentant, Storkøbenhavn).

27 Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten, brug forøg indrykning For at få venstre- stillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk indrykning Overskrift her For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”. Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod Jobfunktion og uddannelse Dias 27 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier Insider/Outsider - den danske models rækkevidde: CSS 2.0.30, 14/9 2010 Tabel X: Tidsbegrænset og deltidsansatte i henhold til jobfunktion i 2009/2010 i procent Tidsbegrænset ansatteDeltidsansatte* Legislators, senior officials and managers 51 Professionals 188 Technicians and associate professionals 1820 Clerks 912 Service workers, shop and market sales workers 2335 Skilled agricultural and fishery workers 21 Craft and related trades workers 142 Plant and machine operators and assemblers :2 Elementary occupations 1219 Armed forces :: Total 100 Kilde: Eurostat, 2009 2010 * 2010 data.

28 Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten, brug forøg indrykning For at få venstre- stillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk indrykning Overskrift her For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”. Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod Mulige forklaringsfaktorer Segmenteringslitteraturen: Væld af mulige forklaringsfaktorer for forskelsbehandlingen Her ses der på tre faktorer: Arbejdsgiverne Faglige organisationer Institutionelle rammer (decentraliseringen af overenskomstsystemet, statens rolle) Arbejdsgivernes incitamenter til forskelsbehandling: Højner fleksibiliteten Tidsbegrænset ansatte: pga. afskedigelsesreglerne er anderledes for den gruppe (nemmere at komme af med) Deltidsansatte kan sættes op i tid og gør dem til en fleksibel arbejdskraft (fx arbejder øgede timer, når fuldtidsansatte sygemeldes) Behov for at justere arbejdsstyrken i henhold til konjunktursvingninger og økonomi Anses ikke på samme måde som fastansatte/fuldtidsansatte som en investering for arbejdspladsen Dias 28 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier

29 Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten, brug forøg indrykning For at få venstre- stillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk indrykning Overskrift her For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”. Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod Faglige organisationers incitamenter til forskelsbehandling Faglige organisationers incitamenter til forskelsbehandling: Tilstedeværelsen af en tillidsrepræsentant ingen garanti for at tidsbegrænset og deltidsansatte ikke diskrimineres. Sigter på at kontrollere konkurrencen af arbejdskraft på arbejdsmarkedet og derved sikre at kernearbejderne forbliver på arbejdsmarkedet og opnår relative gode løn og ansættelsesvilkår Strategier ofte forskelligartede (evt. restriktioner vedr. efteruddannelse, løntillæg og fastansættelse til kun uddannet lønmodtagere og fastansatte) Dias 29 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier

30 Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten, brug forøg indrykning For at få venstre- stillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk indrykning Overskrift her For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”. Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod Institutionelle rammer Graden af decentralisering: Litteratur: fremfører decentraliseringen af overenskomstsystemet har betydning for deltids og tidsbegrænset ansattes løn og ansættelsesvilkår. Argument: højere grad af decentralisering er ofte forbundet med en øget tendens til forskelsbehandling af fx tidsbegrænset ansatte Mindre kontrol og fleksibiliteten større Arbejdspladsernes størrelse:  Arbejdspladser med mindre end fem ansatte større sandsynlighed for ikke at følge direktivets bestemmelser evt. pga. ingen tillidsrepræsentant til stede Regler og procedurer for ansættelse og afskedigelse: Danske liberale hyre/fyre regler mindre lukrativt at ansætte deltid og tidsbegrænset ansatte - offentlig sektor mere strikse afskedigelsesprocedurer… Samme vilkår for deltids og tidsbegrænset ansatte i form af sociale ydelser Dias 30 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier

31 Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten, brug forøg indrykning For at få venstre- stillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk indrykning Overskrift her For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”. Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod Komparativt perspektiv- andel af tidsbegrænset og deltidsansatte i Europa Dias 31 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier

32 Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten, brug forøg indrykning For at få venstre- stillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk indrykning Overskrift her For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”. Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod Opsamling Deltids- og tidsbegrænset ansatte en fast bestanddel på det danske arbejdsmarked Befinder sig i forskellige sektorer og på tværs af jobhierakiet Faglig organisering og overenskomstdækning – er rimelig godt dækket ind. Men trods dette: Oplever de ofte mindre favorable løn og arbejdsvilkår end deres fast ansatte kolleger – derfor høj organisering og overenskomstdækning ingen garanti… Mulige forklaringer: arbejdsgivere, faglige organisationers forskellige incitamenter samt decentraliseringen af overenskomstsystemet I et komparativt perspektiv- markant færre tidsbegrænset ansatte Dias 32 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier

33 Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten, brug forøg indrykning For at få venstre- stillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk indrykning Overskrift her For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”. Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod Perspektivering og diskussion Hvad mener I kan være grunden til at andelen af fx tidsbegrænset ansatte er markant lavere i Danmark end andre europæiske lande? Hvad mener I kan være grunden til at arbejdsgivere, især offentlige arbejdsgivere ansætter tidsbegrænset medarbejdere og deltidsansatte? Hvad mener I, kan skyldes forskelsbehandlingen af de to grupper af lønmodtagere? Hvilke tiltag kan man fra parternes og regeringens side gøre for at mindske forskelsbehandlingen mellem fastansatte og tidsbegrænset ansatte og deltidsansatte og har det nogen betydning at der forekommer den forskelsbehandling? Dias 33 www.faos.ku.dk


Download ppt "Dias 1 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier Deltids- og tidsbegrænset ansatte Trine P. Larsen Adjunkt FAOS, Sociologisk Institut."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google