Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Etablering af Sundhedscenter – et afklaringsprojekt September 2006

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Etablering af Sundhedscenter – et afklaringsprojekt September 2006"— Præsentationens transcript:

1 Etablering af Sundhedscenter – et afklaringsprojekt September 2006
Fanø Kommune Etablering af Sundhedscenter – et afklaringsprojekt September 2006 Økonomichef Mette Udsen, Fanø Kommune Offentlig Privat Samarbejde (OPS)

2 Baggrund Kommunalreformen også kaldet Sundhedsreformen
Finansiering – hvordan? OPP – en mulighed Kontakten til Momentum via EBST i november 2005 Økonomichef Mette Udsen, Fanø Kommune Offentlig Privat Samarbejde (OPS)

3 Hvorfor deltage? Robust beslutningsgrundlag for politikerne
Hjælp til at styre en kompleks situation Mange forskellige interesser skal afvejes Hvilken model – cyklen eller flyvemaskinen? Øge muligheden for en åben og demokratisk afklaringsproces Afprøvning af OPS-formen i miniformat Økonomichef Mette Udsen, Fanø Kommune Offentlig Privat Samarbejde (OPS)

4 Afklaringsprojektet Finansiering fra EBST til udvikling af
Tema-guide til afklaring og etablering af sundhedscentre Økonomisk beslutningsværktøj tilpasset sundhedscentre ved PwC Beslutningsgrundlag for Fanø Kommune Økonomichef Mette Udsen, Fanø Kommune Offentlig Privat Samarbejde (OPS)

5 Afklaringsprojektet – fortsat
Deltagere i projektet udover Fanø Kommune Foreningen Momentum, OPS, blandt andet på sundhedsområdet, v. Vibeke Weigelt Jens Erik Staalby, Udbudskonsulent PricewaterhouseCoopers Torben Brøgger, Bech-Bruun Økonomichef Mette Udsen, Fanø Kommune Offentlig Privat Samarbejde (OPS)

6 Interessenterne Lægehuset Andre private brugere på Fanø
Foreningerne (103 stk.) Private brugere i Regionen Ribe Amt v. læringscentret Borgerne på Fanø Turisterne på Fanø Politikerne på Fanø Økonomichef Mette Udsen, Fanø Kommune Offentlig Privat Samarbejde (OPS)

7 Projektet – Metoder Indsamling af data f.eks. ved hjælp af møder med interessenter Vurdering af bygningen af Hou & Partnere og mæglerne CBRE Cederholm Vurdering af de juridiske rammer og muligheder ved OPP/OPS af Bech-Bruun PwCs beslutningsværktøj Økonomichef Mette Udsen, Fanø Kommune Offentlig Privat Samarbejde (OPS)

8 Den økonomiske analyse
Drifts-modeller Ejer af bygning Investering-er Drift- og vedligehold af bygning Drifts-partnerskab Fanø Kommune Samlet udbud Privat Part OPP Økonomichef Mette Udsen, Fanø Kommune Offentlig Privat Samarbejde (OPS)

9 Den økonomiske analyse Aktivitetsmodellerne
A – den smalle Genoptræning – serviceloven Genoptræning – sundhedsloven Lægehuset Maritime sundhedsuddannelser mv. D – den brede A++ Tandlæge Psykolog Skadestue Ambulante patienter fra privat hospitalet Patientlejligheder Wellness Økonomichef Mette Udsen, Fanø Kommune Offentlig Privat Samarbejde (OPS)

10 Den økonomiske analyse
Investeringer Personale Bygningsdrift og vedligeholdelse Forbrug Lejeindtægter Skatteforhold, afkastkrav Følsomhedsanalyse, risikoprofil, cash flow Økonomichef Mette Udsen, Fanø Kommune Offentlig Privat Samarbejde (OPS)

11 Status for projektet Afklaringsarbejdet er stort set færdigt
Processen med at kontakte potentielle investorer igangsat. Mangler endelig præsentation for politikerne Mangler endelig politisk beslutning om OPP Økonomichef Mette Udsen, Fanø Kommune Offentlig Privat Samarbejde (OPS)

12 Udfordringerne Politiske Økonomiske Tidsfaktoren
Tillid? Kendskab? Kontrol? Økonomiske Er det overhovedet interessant? For investor/kommunen Tidsfaktoren Tidskrævende – andre opgaver - forankring Økonomichef Mette Udsen, Fanø Kommune Offentlig Privat Samarbejde (OPS)

13 Sidegevinster ved projektet
Arbejdet med projektet har krævet definitioner og afklaringer, hvilket har medført en højere grad af bevidsthed om behov, rammer mv. hos kommunens medarbejdere Økonomichef Mette Udsen, Fanø Kommune Offentlig Privat Samarbejde (OPS)

14 Sidegevinster ved projektet
Ved at definere og afgrænse projekt Sundhedscenter, er projektet gjort mere interessant for evt. investorer. Der er dermed skabt solid basis for start af et OPS, og dermed grundlag for et vellykket partnerskab. Måske banet vej for en helt ny definition af OPS….. Økonomichef Mette Udsen, Fanø Kommune Offentlig Privat Samarbejde (OPS)


Download ppt "Etablering af Sundhedscenter – et afklaringsprojekt September 2006"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google