Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

A A R H U S U N I V E R S I T E T Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Anvendelse af et fosforindeks Seniorforsker Goswin Heckrath Institut for Jordbrugsproduktion.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "A A R H U S U N I V E R S I T E T Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Anvendelse af et fosforindeks Seniorforsker Goswin Heckrath Institut for Jordbrugsproduktion."— Præsentationens transcript:

1 A A R H U S U N I V E R S I T E T Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Anvendelse af et fosforindeks Seniorforsker Goswin Heckrath Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø

2 Fosfortab er en kompleks størrelse i landskabet export nedvaskning grundvanddrænafstrømning tilbage- holdelse afstrømning selektiv transport af ler & silt partikeltransport afgrøderhældning bræmmervandløb gødskning P-beriget dyrkningslag transport i vandløb

3 Hvad er et fosforindeks?  Pointskema til rangordning af marker efter tabsrisikoen  Anvender generelt tilgængelige data  Bedrift, register, landskabsdata  Forventet brugergruppe kommuner, Landbrugsrådgivning, Miljøcentre  Kortlægningsredskab til målrettet og omkostningseffektiv indsats  Fælles beslutningsramme

4 Faktorer i fosforindekset  kildefaktor P-status husdyrgødning handelsgødning  transportfaktor erosion o.fl.-afstrømning dræning nedvaskning randzone Relativ udtryk for tabspotentiale fra en mark P-indeksværdi

5 Fosforindeks- beregning Opsættes med fordel i et GIS-værktøj

6

7 Markernes fosforstatus

8 Digital højdemodel Højdeforskel driver vandtransport

9 Erosionskort

10 Detaljeringsniveau Fra mark til gridcelle Større rumlig differentiering

11 Nu gøres det hele op Topografi/vandtransport Fosfor Jordbund/dyrkning mm.

12 Fosfor-indekset! Forslag til P-virkemidler baseret på P-indeksberegningen for den enkelte mark

13 Anvendelsesperspektiv  Vandrammedirektivet – indsatsplaner  VMP III – målrettet anvendelse af MVJ  VVM / Miljøgodkendelser af landbrug  Landbrugsrådgivning Ønske om fælles værktøjer:

14

15


Download ppt "A A R H U S U N I V E R S I T E T Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Anvendelse af et fosforindeks Seniorforsker Goswin Heckrath Institut for Jordbrugsproduktion."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google