Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Sundhedsvæsenet: Nationalt projekt eller kamparena –

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Sundhedsvæsenet: Nationalt projekt eller kamparena –"— Præsentationens transcript:

1 Sundhedsvæsenet: Nationalt projekt eller kamparena –
om behovet for en ny filosofi om sundhedsfaglig viden og rationalitet Uffe Juul Jensen, Medicinsk filosofi og videnskabsteori Center for Sunded, Menneske og Kultur, AU Sygeplejeforskere København Juni 2012

2 Værdier og rationaler, Når sproget forhekser forstanden
fra neutralt indhold: ‘grunde til bestemte tanker og handlinger’ Til værdiladet indhold: ‘styringsredskaber’ Men hvem styrer? ‘Rationaler’ eksisterer ikke løsrevet fra samfund/politik; fra interesser og kamp om magt og indflydelse Sygeplejeforskere København Juni 2012

3 Sygeplejeforskere København Juni 2012
Medicinsk og sundhedsfaglig viden – institutionelt og historisk situeret Medicin som erkendelsespraksis Bestemt af sit ‘objekt’: det lidende menneske og hendes sygdom ‘Foranderlig og begrænset forudsigelig’ Sundhedspraksis: Kunst/techne ‘Decisions under uncertainty’ Men også bestemt af sin institutionelle forankring Sygeplejeforskere København Juni 2012

4 Det medicinske hegemoni
Sundhedspraksis-institutionelle forankring Fra Hippokrates til velfærdsstatens sundhedsvæsen Medicinsk autoritet og magt – I forhold til patienter, borgere,politikere, andre professionelle Rationaler: Etisk (ansvaret for den enkelte) Erkendelsesmæssigt (den unikke, tavse ikke-delelige viden) Sygeplejeforskere København Juni 2012

5 Sundhedsvæsenet som nationalt projekt
Medicinsk og sundhedsprofessionel ekspertise realiserer I det moderne samfund ikke blot et professionelt erkendelses og etisk rationale Men et erklæret politisk/samfunds-mæssigt rationale: Retfærdighed (alles lige og frie adgang til sundhedsvæsenet) 1948(NHS) – 1970erne: ‘The Golden age of medicine’/ kulminationen af det medicinske hegemoni. Sygeplejeforskere København Juni 2012

6 Rationaler under forvandling
Fra tavs/hemmelig klinisk viden til biomedicin Men hvordan kan den biomedicinske viden være et rationale I et offentligt sundhedsvæsen med fortsat medicinsk hegemoni? Lægernes særlige evne til at ‘oversætte’ eksperimentel viden til individuel intervention ? Sygeplejeforskere København Juni 2012

7 De bestående rationaler kritiseres indefra
1960erne/ 1970erne……. Klinisk epidemiologi (Feinstein): uden viden om forskelle I sygdommes forløb- ingen rationel praksis Archie Cochrane: uden selv-kritisk undersøgelse af de biomedicinske rationaler, er det ikke muligt at realisere det politiske rationale: retfærdighed Sygeplejeforskere København Juni 2012

8 Idag: Kamp om videns-rationalerne
Videns-rationaler: vidensformer som begrundelse for planlægning og handling EBM: Hos Cochrane et rationale for håndtering af den specialiserede biomedicin Idag: et rationale for rationalisering og standardisering Sygeplejeforskere København Juni 2012

9 Patient-perspektiver som rationale i fremtidens sundhedsvæsen ?
Men er det ikke allerede virkelighed? (jvf Lægeløftet, ‘Patienten i centrum’ etc etc) Læren fra Feinstein og Cochrane: Afgørende at de etiske rationaler matcher de erkendelsesmæssige (epistemologiske) Hvilke erkendelsesmæssige rationaler I et moderne patient-orienteret sundhedsvæsen? Sygeplejeforskere København Juni 2012

10 Perspektivering af den biomedicinske viden- gennem patientens viden
Forskellen på perspektivering og perspektivisme Viden om patientens dagligliv og livshistorie giver (a) dybde til den generelle biomedicinske diagnose (b) et udviklingsperspektiv i interventionen (behandling og forebyggelse). Sygeplejeforskere København Juni 2012


Download ppt "Sundhedsvæsenet: Nationalt projekt eller kamparena –"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google