Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ældre Sagen Vordingborg og Omegn Årsmøde 2015

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ældre Sagen Vordingborg og Omegn Årsmøde 2015"— Præsentationens transcript:

1 Ældre Sagen Vordingborg og Omegn Årsmøde 2015
1. Valg af dirigent 2. Beretning om lokalbestyrelsens og koordinationsudvalgets virksomhed til godkendelse. 3. Lokalafdelingens regnskab til udtalelse 4. Orientering om lokalafdelingens fremtidige virke. SANG - Kaffepause – SANG 5. Indkomne forslag, 6. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer-2 år og 1 bestyrelsesmedlem for 1 år 7. Valg af 2 suppleanter for et år 8. Uddeling af hæderstegn 9. Eventuelt 10. Afslutning med sang Ældre Sagen Vordingborg og Omegn Årsmøde 2015

2 Ældre Sagen Vordingborg/Langebæk
Velkommen til Ældre Sagen Vordingborg og Omegns årsmøde 2015 Ældre Sagen Vordingborg og Omegn Årsmøde 2015

3 Ældre Sagen foreningen for de unge der er blevet Ældre
Ældre Sagen Vordingborg og Omegn Årsmøde 2015

4 Ældre Sagen Vordingborg og Omegn Årsmøde 2015

5 Ældre Sagen Vordingborg/Langebæk
Vores vision for frivillige: Frivillige finder, at Ældre Sagen er landets mest attraktive frivilligorganisation. Ældre Sagen giver frivillige mulighed for at bruge deres særlige kompetencer og interesser og for yderligere udvikling og læring. Ældre Sagen Vordingborg og Omegn Årsmøde 2015

6 Ældre Sagen Vordingborg/Langebæk
Vores vision for frivillige Frivillige mødes med både anerkendelse og krav. . Ældre Sagen Vordingborg og Omegn Årsmøde 2015

7 Frivillige i Vordingborg
Ældre Sagen Vordingborg/Langebæk Frivillige i Vordingborg Kontaktperson gruppe Gruppemøde min. 1x/år Tilbud om lokale kurser Dække alle omkostninger Selvstændige ansvarsområder Ældre Sagen Vordingborg og Omegn Årsmøde 2015

8 Ældre Sagen Vordingborg/Langebæk
Medlemstal 2015 landsplan Antal medlemmer i kommunen 8430 Nye medlemmer i 2014 i alt Antal medlemmer Vordingborg 4871 Nye medlemmer i 2014 Vord Antal frivillige Ældre Sagen Vordingborg og Omegn Årsmøde 2015

9 Ældre Sagen Vordingborg og Omegn Årsmøde 2015
Kirsten Olsen Næstformand Igangsætter Husets indretning Sangcafe Medlemsmøder Ældre Sagen Vordingborg og Omegn Årsmøde 2015

10 Ældre Sagen Vordingborg og Omegn Årsmøde 2015
Sussi Andersen Kasserer Kontorleder På valg Ældre Sagen Vordingborg og Omegn Årsmøde 2015

11 Ældre Sagen Vordingborg og Omegn Årsmøde 2015
Inge Hansen Motion Stavgang Gåtur venner Cykelmotion Medlemsmøder Ældre Sagen Vordingborg og Omegn Årsmøde 2015

12 Ældre Sagen Vordingborg og Omegn Årsmøde 2015
Anne Petersen Besøgsvenner Tryghedstelefon Medlemsmøder På valg Ældre Sagen Vordingborg og Omegn Årsmøde 2015

13 Ældre Sagen Vordingborg og Omegn Årsmøde 2015
Jørgen Nymark Sekretær Udfærdiger program Ældre Sagen Vordingborg og Omegn Årsmøde 2015

14 Kirsten Høyer Rasmussen
Bisidder Litteraturkreds Medlemsmøder På valg Ældre Sagen Vordingborg og Omegn Årsmøde 2015

15 Ældre Sagen Vordingborg og Omegn Årsmøde 2015
Søren Moss 1 suppleant IT leder På valg Ældre Sagen Vordingborg og Omegn Årsmøde 2015

16 Ældre Sagen Vordingborg og Omegn Årsmøde 2015
Keld Rosse Jensen 2 Suppleant Hjemmeside Det sker På Valg Ældre Sagen Vordingborg og Omegn Årsmøde 2015

17 Ældre Sagen Vordingborg og Omegn Årsmøde 2015
Hans Chr. Rask Formand Igangsætter Bilistkurser På valg Ældre Sagen Vordingborg og Omegn Årsmøde 2015

18 Ældre Sagen Vordingborg/Langebæk
Lejet hus Kirketorvet 12A Ældre Sagen Vordingborg og Omegn Årsmøde 2015

19 Ældre Sagen Vordingborg/Langebæk
Kære Nyhedsbrevslæser Man tror det næppe, men aldrig har der været så megen aktivitet i vores hus som nu, det summer med liv til bridge, stavgang, IT, sprog litteratur, alle hold mere eller mindre fyldt op, så det er virkelig dejlig at opleve. Ældre Sagen Vordingborg og Omegn Årsmøde 2015

20 Ældre Sagen Vordingborg/Langebæk
Medlemsmøder Bankospil Festligt indslag Hjertestarter kursus Sund livsstil Ældre Sagen Vordingborg og Omegn Årsmøde 2015

21 Ældre Sagen Vordingborg og Omegn Årsmøde 2015
Medlemsmøder Svenske Krigen Rejseforedrag Slingretur ad Nørrebrogade Julefrokost Ældre Sagen Vordingborg og Omegn Årsmøde 2015

22 Ældre Sagen Vordingborg/Langebæk
IT afdeling Vejledning: Undervisning Hjælp til digital post Rådgivning: Hjælp ved problemer Råd ved køb Computercafe Ældre Sagen Vordingborg og Omegn Årsmøde 2015

23 Ældre Sagen Vordingborg/Langebæk
Ældre Sagen Vordingborg og Omegn Årsmøde 2015

24 Ældre Sagen Vordingborg/Langebæk
Aktiviteter Sprogundervisning Bridge Onsdagsklub Sangcafe Sangcafe på plejehjem Spis brød til Ældre Sagen Vordingborg og Omegn Årsmøde 2015

25 Ældre Sagen Vordingborg og Omegn Årsmøde 2015
Aktiviteter Madlavning Litteraturkredse Håndarbejde Bilistkurser DVD klub DVD koncerter Ældre Sagen Vordingborg og Omegn Årsmøde 2015

26 Ældre Sagen Vordingborg/Langebæk
Motionsaktiviteter Stolegymnastik Stavgang Bowling Ældre Sagen Vordingborg og Omegn Årsmøde 2015

27 Ældre Sagen Vordingborg og Omegn Årsmøde 2015
Motionsaktiviteter Cykelmotion Gåtur venner Aqua Punkt svømning Ældre Sagen Vordingborg og Omegn Årsmøde 2015

28 Socialhumanitære aktiviteter
Ældre Sagen Vordingborg/Langebæk Socialhumanitære aktiviteter Besøgsvenner Demenscafe Den Hjælpende Hånd Ældre Sagen Vordingborg og Omegn Årsmøde 2015

29 Socialhumanitære aktiviteter
Bisidder Tryghedstelefon Livsmodsgruppe Ældre Sagen Vordingborg og Omegn Årsmøde 2015

30 Aktiviteter i Langebæk
Ældre Sagen Vordingborg/Langebæk Aktiviteter i Langebæk Demenscafe Madklub IT vejledning Stavgang Søndagscafe Ældre Sagen Vordingborg og Omegn Årsmøde 2015

31 Ældre Sagen Vordingborg/Langebæk
Rejseprogram Fælles katalog 9 Endagsture 6 Rejser 3 Turguider Ældre Sagen Vordingborg og Omegn Årsmøde 2015

32 Koordinationsudvalget
Ældre Sagen Vordingborg/Langebæk Koordinationsudvalget Fælles rejseprogram Valgoplæg med spørgsmål Ældrepolitisk koordinator Sygehus koordinator Medlem af sygehusudvalget Samarbejde med seniorrådet. Ældre Sagen Vordingborg og Omegn Årsmøde 2015

33 Ældre Sagen Vordingborg/Langebæk
Vores formål: Ældre Sagen kæmper for et samfund, hvor alle kan leve et godt og langt liv Ældre Sagen Vordingborg og Omegn Årsmøde 2015

34 Og sidst men ikke mindst
Ældre Sagen Vordingborg/Langebæk Og sidst men ikke mindst Tak til alle frivillige og medlemmer fordi I bakker op om Ældre Sagen i Vordingborg Ældre Sagen Vordingborg og Omegn Årsmøde 2015

35 Ældre Sagen Vordingborg og Omegn Årsmøde 2015
1. Valg af dirigent 2. Beretning om lokalbestyrelsens og koordinationsudvalgets virksomhed til godkendelse. 3. Lokalafdelingens regnskab til udtalelse 4. Orientering om lokalafdelingens fremtidige virke. SANG - Kaffepause – SANG 5. Indkomne forslag, 6. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer-2 år og 1 bestyrelsesmedlem for 1 år 7. Valg af 2 suppleanter for et år 8. Uddeling af hæderstegn 9. Eventuelt 10. Afslutning med sang Ældre Sagen Vordingborg og Omegn Årsmøde 2015

36 Ældre Sagen Vordingborg/Langebæk
Regnskabet for 2014 Ældre Sagen Vordingborg og Omegn Årsmøde 2015

37 Ældre Sagen Vordingborg og Omegn Årsmøde 2015
Indtægter 2014 Kontingentandel kr Tilskud Ældresagen kr Bilistkursus kr Influenzavaccination kr Ældre Sagen Vordingborg og Omegn Årsmøde 2015

38 Ældre Sagen Vordingborg og Omegn Årsmøde 2015
Indtægter 2014 Kommunetilskud kr Deltagerbetaling kr Rejser kr Div. Kr Indtægt totalt kr Ældre Sagen Vordingborg og Omegn Årsmøde 2015

39 Ældre Sagen Vordingborg/Langebæk
Udgifter 2014 Annonceomk. Kr Inventaromk. Kr Kontorartikler Kr Telefon/godtg. Kr KM godtgørelse Kr Ældre Sagen Vordingborg og Omegn Årsmøde 2015

40 Ældre Sagen Vordingborg og Omegn Årsmøde 2015
Udgifter 2014 Mødeomk. Kr Husleje kr Arrangementsomk. Kr Rejsebetaling Ørslev Kr Honorar/kurser Kr Udgifter total Kr Ældre Sagen Vordingborg og Omegn Årsmøde 2015

41 Ældre Sagen Vordingborg og Omegn Årsmøde 2015
Resultat 2015 Indtægt total kr Udgift total kr Resultat kr Ældre Sagen Vordingborg og Omegn Årsmøde 2015

42 Ældre Sagen Vordingborg og Omegn Årsmøde 2015
1. Valg af dirigent 2. Beretning om lokalbestyrelsens og koordinationsudvalgets virksomhed til godkendelse. 3. Lokalafdelingens regnskab til udtalelse 4. Orientering om lokalafdelingens fremtidige virke. SANG - Kaffepause – SANG 5. Indkomne forslag, 6. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer-2 år og 1 bestyrelsesmedlem for 1 år 7. Valg af 2 suppleanter for et år 8. Uddeling af hæderstegn 9. Eventuelt 10. Afslutning med sang Ældre Sagen Vordingborg og Omegn Årsmøde 2015

43 Ældre Sagen Vordingborg og Omegn Årsmøde 2015
Fremtidigt virke Ældre Sagen Vordingborg og Omegn Årsmøde 2015

44 Ældre Sagen Vordingborg/Langebæk
Nye tiltag i 2015 Flere motionsaktiviteter Kurser til frivillige lokalt Krolf i Mern Livsmodsgruppe på Brænderigården Udbygge demensområdet Ældre Sagen Vordingborg og Omegn Årsmøde 2015

45 Ældre Sagen Vordingborg og Omegn Årsmøde 2015
Nye tiltag i 2015 Stolemotionshold i Vordingborg Ny madklub for mænd i Vordingborg Samarbejde med borgcenter Ældre Sagen Vordingborg og Omegn Årsmøde 2015

46 Ældre Sagen Vordingborg og Omegn Årsmøde 2015
Nye tiltag i 2015 Samarbejde med GF forsikring Samarbejde med kommunen Fokus på ensomme Opstart af kørselsordning Ældre Sagen Vordingborg og Omegn Årsmøde 2015


Download ppt "Ældre Sagen Vordingborg og Omegn Årsmøde 2015"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google