Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Greenkeeper ERFA-gruppe Golfens Grønne Regnskab - Et godt formidlingsredskab!

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Greenkeeper ERFA-gruppe Golfens Grønne Regnskab - Et godt formidlingsredskab!"— Præsentationens transcript:

1 Greenkeeper ERFA-gruppe Golfens Grønne Regnskab - Et godt formidlingsredskab!

2 Greenkeeper ERFA-gruppe Dagens program Baggrund (Pesticidaftalen) Grønne regnskaber –Hvorfor? –Indhold –Diskussion

3 Greenkeeper ERFA-gruppe 23. juni 2005 I pagt med naturen - miljørigtig golf Der bliver plads til både golf og natur

4 Greenkeeper ERFA-gruppe Pesticidaftalens formål Begrænse risikoen for grundvandsforurening og beskytte naturen. 75% reduktion ved udgangen af 2008. –0,38  0,10 kg/ha/år –Gennemsnit på landsplan –Parterne drøfter herefter om der er behov for yderligere tiltag

5 Greenkeeper ERFA-gruppe Principiel afvikling Hovedoverskrift: Forbud mod brug af pesticider! –Fra 1. januar 2006

6 Greenkeeper ERFA-gruppe Undtagelser –På greens og tee- steder til bekæmpelse af konkret svampe- og insektangreb –På fairways mod ukrudt første år efter anlæg og omlægning, og undtagelsesvis pletvis behandling

7 Greenkeeper ERFA-gruppe Undtagelser –Ved nyanlæg og renovering af asfaltveje og stier –Til bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo

8 Greenkeeper ERFA-gruppe Hvem er omfattet af aftalen? Gælder for alle klubber i DGU, der driver eller vedligeholder banen. –Både på offentlig- og privat ejet jord. Kommunen kan fastholde eller lempe eksisterende aftaler med golfklubber på offentlig ejet jord. –Dette gælder også nye golfbaner.

9 Greenkeeper ERFA-gruppe En god aftale? Ja!.........fordi: 1.Stor positiv signalværdi (Grøn sport) Dialog med Myndigheder/ interesseorganisationer m.fl. lettes Øget accept fra befolkning 2.Politisk forståelse for golfsportens behov for pesticider pt. Manglende alternativer 3.Alternativet var ingen pesticidanvendelse

10 Greenkeeper ERFA-gruppe En god aftale ? ……fortsat 4. Lighed mellem klubber på privat og offentlig jord 5. Miljøarbejdet kommer i fokus Mulighed for bedre dokumentation og miljøstyring 6. Øget forskningsindsats  bedre baner

11 Greenkeeper ERFA-gruppe Hvem gør hvad? Klubberne: -Indberetter forbrug / udarbejder grønne regnskaber. -Dokumentere at der foretaget mekanisk behandling af fairway

12 Greenkeeper ERFA-gruppe Hvem gør hvad? DGU –Udsender vejledning om tilfælde af brug af pesticider på tee-steder og greens –Gennemgår banerne hvert 5. år med henblik på dokumentation for mekanisk behandling

13 Greenkeeper ERFA-gruppe Hvem gør hvad? DGU –Støtter forskning

14 Greenkeeper ERFA-gruppe Hvem gør hvad? DGU –Udvikler de natur- og miljømæssige kompetencer i klubberne. Herunder fremme af vidensdeling. –Sørge for at Miljøstyrelsen årligt modtager opgørelse over det samlede forbrug. –Sender hvert 3. år en samlet afrapportering til Miljøstyrelsen.

15 Greenkeeper ERFA-gruppe Hvem gør hvad? DGU - Støtter klubberne i udarbejdelse af grønne regnskaber

16 Greenkeeper ERFA-gruppe Pesticidaftalen Noget for noget! –Klubberne får lov at bruge et minimum af pesticider –Klubberne udarbejder grønne regnskaber

17 Greenkeeper ERFA-gruppe Grønne regnskaber

18 Greenkeeper ERFA-gruppe Grønne regnskaber, landbrug Fra 2001 til 2003 er antallet af landbrugsbedrifter med grønne regnskaber og miljøstyring fordoblet

19 Greenkeeper ERFA-gruppe Grønne regnskaber –hvorfor? Giver overblik over ressourceforbruget Mulighed for øget styring på miljøområdet Mulighed for miljøforbedringer Mulighed for besparelser

20 Greenkeeper ERFA-gruppe Grønne regnskaber –hvorfor? –Udgangspunkt for dialog med myndigheder og omgivelser –Positivt image og øget opmærksomhed

21 Greenkeeper ERFA-gruppe Grønne regnskaber - Målgruppe Indadtil –Bestyrelsen –Udvalg –Medarbejdere –Medlemmer Udadtil: –Naboer –Myndigheder –Interesseorganisationer –Samarbejdspartnere –Medier

22 Greenkeeper ERFA-gruppe Grønne regnskaber - indhold 1. Basisoplysninger –Navn –Beliggenhed –Aktivitet –Ejendommens størrelse –Arealfordeling –Klima –Jordbundsforhold –etc.

23 Greenkeeper ERFA-gruppe Grønne regnskaber - indhold 2. Ledelsens redegørelse –Begrundelse for valg af oplysninger –Miljøpolitik –Miljømål –kommentar til udvikling/resultater –etc.

24 Greenkeeper ERFA-gruppe Grønne regnskaber - indhold 3. Oplysninger om miljøforhold –Opgørelse af forbrug Energi Vand Gødning Pesticider Affald etc.

25 Greenkeeper ERFA-gruppe Grønne regnskaber -eksempel Vigtige oplysninger dokumenteres –Spilareal: 0,75 kg aktivt stof pr. ha –Hele arealet: 0,38 kg aktivt stof pr. ha

26 Greenkeeper ERFA-gruppe Arealfordeling

27 Greenkeeper ERFA-gruppe Pesticidforbrug

28 Greenkeeper ERFA-gruppe Pesticidforbrug

29 Greenkeeper ERFA-gruppe Pesticidforbrug

30 Greenkeeper ERFA-gruppe Grønne regnskaber Skabelon fra DGU Gode eksempler fra andre klubber: Roskilde Golfklub Grønt Regnskab 2003 Haderslev Golfklub Miljøredegørelse 2002/2003

31 Greenkeeper ERFA-gruppe Gode råd Vælg en talsmand for det grønne regnskab Brug det grønne regnskab offensivt i formidling af miljøtiltag Det grønne regnskab skal være let forståeligt og kortfattet Spørg målgruppen hvad de vil ha´?


Download ppt "Greenkeeper ERFA-gruppe Golfens Grønne Regnskab - Et godt formidlingsredskab!"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google