Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Medlemsundersøgelse, sammentælling Sammentælling medlemsundersøgelser.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Medlemsundersøgelse, sammentælling Sammentælling medlemsundersøgelser."— Præsentationens transcript:

1 Medlemsundersøgelse, sammentælling Sammentælling medlemsundersøgelser

2 Medlemsundersøgelse, sammentælling Dansk Golf Union har gennem de seneste 2 år, som en del af klubudviklingsområdet, tilbudt klubberne hjælp og teknisk assistance til gennemførelse af elektroniske spørgeskemaundersøgelser. 19 klubber har taget i mod dette tilbud, og de næste slides viser sammentælling af udvalgte spørgsmål. Spørgsmålene i medlemsundersøgelserne er unikke for den enkelte klub, hvorfor antallet af respondenter er forskelligt ved de udvalgte områder. De områder som er valgt ud, er: • Benyttelsesgrad af 18-hullers bane og træningsfaciliteter • Tilfredshed med 18 hullers bane • Benyttelse af træningstilbud i klubben • Tilfredshed med træning, sekretariat og introduktion i golfklubben • Årsager til indmeldelse i netop denne golfklub • Prioriteringer de kommende 5 år • Villighed til at hjælpe golfklubben med frivilligt arbejde At det netop er disse områder der er valgt ud, skyldes at DGU anser disse for meget vigtige for at drive og udvikle en golfklub.

3 Medlemsundersøgelse, sammentælling Medlemsundersøgelse • Unik spørgeramme – udarbejdes i samarbejde mellem klub og DGU • Spørgeramme opsættes af DGU • Øjebliks billede af golfklubben • Udviklingsredskab for golfklubben og dens interessenter • Invitation pr. E-mail eller brev til alle klubbens medlemmer • Elektronisk svarafgivelse • Udarbejdelse af rapport • Afrapportering til bestyrelse og medlemmer • Opstilling af forandringspotentialer og målsætninger

4 Medlemsundersøgelse, sammentælling Medlemsundersøgelse • Baggrundsspørgsmål – køn – alder – type medlemskab – handicap • 18-hullers bane • Par-3 bane • Træningsfaciliteter • Fysiske rammer – klublokale – indgangs/receptionsområde – omklædning – mulighed rengøring af udstyr • Interessenter – restaurant – sekretær – greenkeeper – pro/proshop • Drømmebilledet af golfklubben • Bestyrelsens fortsatte arbejde • Frivilligt arbejde • Årsager til indmeldelse • Matrix • Ja/Nej • Rangordne • Skala spørgsmål • Åbne svar (pp. 1195!) • Spring

5 Medlemsundersøgelse, sammentælling Gennemførte undersøgelser De 19 klubber, som har gennemført en medlemsundersøgelse er af meget forskellig karakter. Det både med hensyn til geografisk placering, alders- og handicapfordeling, ejerforhold omkring bane og foreningsstruktur. Gennemsnitsalderen hos respondenterne ligger lidt højere end gennemsnitsalder i golf DK (49,7 år) Antal klubber19 Inviterede medlemmer21086 Antal respondenter8558 (2457/5863 – 30/70%) Svarprocent Gennemsnitsalder Gn. antal år i golfklubben 41 % 54,5 år 9,7 år

6 Medlemsundersøgelse, sammentælling 18-hullers bane/træningsfaciliteter 66 % benytter 18-hullers banen 1-2 gange eller mere om ugen. Tilsvarende tal for træningsfaciliteterne er 52 %. I klubber, hvor træningsfaciliteterne bedømmes højt, benyttes disse i samme udstrækning som 18-hullers banen. N = 7604

7 Medlemsundersøgelse, sammentælling Tilfredshed med 18-hullers bane Greens, banens generelle stand, banen layout og fairways er ifølge respondenterne tilfredsstillende. Områder som banekontrol, spillerytme og run på banerne ønskes forbedret. N = 7604

8 Medlemsundersøgelse, sammentælling Benyttelse af tilbud om træning 55 % af respondenterne benytter tilbuddet om træning hos klubbens pro. Disse tal varierer dog fra 70 til 30 %. N = 8118

9 Medlemsundersøgelse, sammentælling Tilfredshed med træning Værdien 5 svarer til meget tilfredsstillende, 4 svarer til tilfredsstillende,…, 1 svarer til meget utilfredsstillende. N = 4650

10 Medlemsundersøgelse, sammentælling Benyttelse af tilbud om træning (høj/lav deltagelse) I nogle klubber modtager kun 30 % af respondenterne træning, mens det tilsvarende tal i klubber med højeste træningsdeltagelse er 70 %. Det tekniske niveau hos proerne vurderes generelt meget højt. Det er dog ikke alene det, som giver kunder i butikken. Figuren viser, at parametre som ”bidrager positivt til klubbens miljø”, ”serviceminded” og spændende underviser” er afgørende for et højt træningsniveau.

11 Medlemsundersøgelse, sammentælling Tilfredshed med sekretariat Generelt et meget velfungerende område i golfklubben, og stor tilfredshed med sekretariatets arbejde. N = 8381

12 Medlemsundersøgelse, sammentælling Tilfredshed med begynderudvalgets arbejde Begynderudvalgets arbejde vurderes højt, og der er tilfredshed med de forskellige elementer omkring opstart i klubben N = 1149

13 Medlemsundersøgelse, sammentælling Årsager til indmeldelse i golfklubben Den helt afgørende faktor for indmeldelse i golfklubben er dens beliggenhed. N = 5178

14 Medlemsundersøgelse, sammentælling Prioritering de kommende 5 år Banen er det område, som respondenterne mener, skal prioriteres højest. Dernæst kommer elementer omkring atmosfære og klubliv, samt faciliteter der muliggør dette. N = 7914

15 Medlemsundersøgelse, sammentælling Vurdering Værdien 1 svarer til for få, 2 til passende og 3 til for mange. Gerne flere juniorer og greenfee gæster, derimod ønsker der ikke flere turneringer og company days. N = 6740

16 Medlemsundersøgelse, sammentælling Frivilligt arbejde Antal respondenter: 5813 Givet tilsagn om frivilligt arbejde: 3338 (57%)


Download ppt "Medlemsundersøgelse, sammentælling Sammentælling medlemsundersøgelser."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google