Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Akutmodtagelsen afd.A Herlev Hospital

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Akutmodtagelsen afd.A Herlev Hospital"— Præsentationens transcript:

1 Akutmodtagelsen afd.A Herlev Hospital
Adaptiv ProcesTriage i Akutmodtagelsen på Herlev Hospital Inger Søndergaard Akutmodtagelsen afd.A Herlev Hospital

2 Formål Akutmodtagelsens udfordringer Hvad er opgaven?
Hvilken strategi? Fra system til proces ADAPT Akutmodtagelsens paradigme skift ADAPT vores fælles sprog og akutkultur.

3 Herlev Hospital profil 700 sengepladser
Områdehospital for borgere Ortopædkirurgi og kirurgi ( neurologi ) Nærhospital for borgere Intern medicin, kardiologi og neurologi, gynækologi og obstetrik Regionalt hospital for borgere Urologi Hæmatologi, onkologi og nefrologi Brystkirurgi og plastikkirurgi

4 Patienter i Akutmodtagelsen 2008 60.000 ( ca. 70.000 i 2009)
Skadestue 45.200 AM3 15.400 AM indl. i Akutmodtagelsen og udskrives < timer ( 2010 < timer) indl. i stamafdelinger 32.000 hjemsendes < 6 timer

5 Hvordan håndtere en nyfødt fusioneret afdeling i et hospital med en ny akutprofil en stigning af akutte patienter på godt 30% over 2 år i de samme fysiske rammer? Strategisk lederskab: Corperate branding model Tænke ”out of the box” Tro Vilje Vedholdenhed Mod Opbakning Alliancer Med ADAPT

6 Strategisk lederskab: VCI model og samtalen
Vision Identitet Hvem tror de vi er? Hvem er vi? Image Kultur

7 Identitetsprocessen Akutmodtagelsen
Strategic Vision Fra et ubekendt begreb til et kendt begreb. A real Emergency Department Fra opsllittede og distinkte områder til en samlet afdeling med forskelle betinget af accpterede og italesatte kompetenceforskelle. Ens standardiseret modtagelses forløb afhængig af symptomer og patient behov. Et nyt fælles sprog Organization Culture Akutmodtagelsen Nyt samlet akutområde med faglig bredde og best practise I forhold til akutte patienter. Dialogsøgende I forhold til samarbejdsafdelinger. Stakeholder Images Kendt for medarbejder og patient medindragelse. 7 7

8 Problemet

9 Et globalt problem

10 Trafikforholdene i Akutmodtagelsen afd.A
Gang 1, 3 og 5! Akutmodtagelsen afd.A, Herlev Hospital Akutmodtagelsen afd.A, Herlev Hospital

11 Historie Fokus på flow 4-timers målet Triage ud – Fast track ind
1940 1960 1990 2001 2006 Fokus på flow 4-timers målet Triage ud – Fast track ind Kø aftager ADAPT Parallelle processer Trace and Trigger Kø aftager Turordnings-princip “FIFO” Beskedne kø-problemer Ingen Akut Medicin Turordnings- princip frafaldes 3-niveau triage Køerne vokser Fokus på triage 5-niveau triage Køerne vokser Akutmodtagelsen afd.A, Herlev Hospital Akutmodtagelsen afd.A, Herlev Hospital

12 Effekten af triage Triage Anamnese Undersøgelse Lab Røntgen/ UL Konferere Mere lab Indlæggelse Behandling Monitorering Fragmentering af processer giver lav kvalitet og lav effektivitet

13 Hvad er ADAPT ?

14 ADAPT Adaptiv procestriage er et kommunikationssystem
Består af en medicinsk risikovurdering hhv procesbeslutning – ikke en diagnostisk eller behandlings algoritme Erstatter konventionelle triagesystemer Forbedrer den akutte behandling/pleje hvad angår Logistik ( Lean principper) Patientsikkerhed ( nesætter variationen) Medicinsk risikovurdering ( VP og symptomkort) – såvel præhospitalt, i akutmodtagelsen og i stamafdelingen

15 ADAPT omfatter hele patientforløbet
Præhospitalt Akutmodtagelsen Stamafdelingen ADAPT

16 4 redskaber for kommunikation
ADAPT Anamnese ADAPT Symptomlisten ADAPT Vitalparameter + + = ADAPT Proceskommunikation

17 ADAPT Vitalparametrer

18 ADAPT Anamnese

19 Triage - fordeling til hovedprocesser
ALARM RØD USTABILT ORANGE VP Almindelig process (GULE eller GRØNNE VP) Småskader BLÅ Direkte indlæggelse LILLA Almindelig ORANGE Almindelig GUL Almindelig GRØN

20 Tid til læge Umiddelbart 30 min(90%) 1 tim (90%) 1 tim (90%)
Tidssikrede af medicinske årsager Efter tur af logistiske årsager

21 ADAPT omfatter hele patientforløbet
ADAT AC ADAPT ADAPT IC

22 ADAPT IC Revurdering af VP
15 min. 1 time 4 timer 8 timer

23 Akutjournalen binder patientforløbet sammen
4. Udskrivelse Overflytning 1. Triage 2.ADAPT Proces 3. ADAPT IC Revurdering Forløb

24 Validering Martin Nordberg Karolinska Institutet
Department of clinical science and education

25 Validering Martin Nordberg Karolinska Institutet
HØJ Risiko LAV Risiko Martin Nordberg Karolinska Institutet Department of clinical science and education

26 Fase 1 Implementering af ADAPT Fase 2 Implementering af tværfaglig modtagelse ( parallelle forløb) Fase 3 Implementering af beslutningsdygtiglæge i front

27 ADAPT version 2.0 Dansk model eller bare Herlev kontekst
Herlev Hospital præmisser Central visitation Indlæggelses ret til AM3 og AM5 53 symptomkort frem for 49 Simplificering af symptomkort i Navn (Sidehoved/fod)

28 ADAPT version 2.0 Herlev kontekst
Selvhenvendere : Triageret af lægesekretær efter simpel spørgeguide direkte til småskade forløb eller til triagen Gående lægehenviste til triagen Ambulance indbragte til triagen Alarm patienter direkte til akutbehandler rum Onkologiske og hæmatologiske patienter til af lægesekretær i triagen. Primær triage AM3 i Navn (Sidehoved/fod)

29 ADAPT version 2.0 Triageteamet
Lægesekretær, triagesygeplejerske, sosu-assistent og back-up læge. 2 der triagerer kl Hovedsymptom + VP og symptomliste Registrering i GS + identifikations bånd Side 1 akutjournal Beslutningstagen om forløb og logistik ALARM USTABIL ALMINDELIGE( HVIDE) SMÅSKADER i Navn (Sidehoved/fod)

30 Triageteamet 13 sygeplejersker fra alle 3 afsnit Lægesekretærer
SOSU assistenter Lederteamet Kliniske sygeplejerskespecialister Kvalitet og udviklingskoordinator A læger i Navn (Sidehoved/fod)

31 ADAPT teamet Alle sygeplejersker ( inkl. Triagesygeplejersker) og SOSU-assistenter,Lederteamet Symptomkort + VP Beslutningstagen om forløb ALARM USTABIL ALMINDELIGE SMÅSKADER orange gule grønne Magnet på whiteboard Side 2 i akutjournalen i Navn (Sidehoved/fod)

32 ADAPT IC teamet Alle sygeplejersker og SOSUassitenter Vitale parametre
Ingen symptomkort Side 3 i Akutjournalen i Navn (Sidehoved/fod)

33 ADAPT Definere akutmodtagelsens rolle i den fælles akutte opgave løsning Den skaber en ny fælles akutkultur og sprog Den skaber et overblik Den lader os arbejde ”smarter” i stedet for ”harder” Den effektivisere arbejdsgange ved segmentering i flere processer Den skaber flow Den giver mening i Navn (Sidehoved/fod)

34 Identitet Tak for opmærksomheden


Download ppt "Akutmodtagelsen afd.A Herlev Hospital"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google